Choose language: english
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
« Terug naar rubrieken

Zoeksystemen - Alfabetische lijst
Tags:
Beperk tot soort:

tekstverzamelingen
Deze database bevat ruim 180 Britse negentiende-eeuwse tijdschriften. U zoekt standaard ook in vijf andere historische bronnen, u kunt dit aanpassen.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
beeld & geluid, encyclopedieën
De A.D.A.M. Medical Encyclopedia bevat meer dan 4.000 artikelen over ziekten, testen, symptomen, verwondingen en operaties.
e-books, tekstverzamelingen
Datapages, onderdeel van de American Association of Petroleum Geologists (AAPG), biedt een digitaal archief van publicaties op het gebied van de aardwetenschappen, in het bijzonder de Noord-Amerikaanse petrologie.
bibliografieën
Bibliografie op het gebied van conservering en restauratie. Bevat o.a. de 36 delen van de gedrukte bibliografie Art and Archaeology Technical Abstracts.
bibliografieën
Abstracts in Anthropology biedt abstracts van artikelen uit een groot aantal tijdschriften op het gebied van antropologie, archeologie en taalkunde. De abstracts zijn doorzoekbaar vanaf 2001.
beeld & geluid
Afbeeldingen en beschrijvingen van het wetenschappelijk erfgoed in de collecties van de Nederlandse universiteiten: voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties. Daarnaast materialen als dictaten en portretten van hoogleraren en relieken van het studentenleven.
e-books, beeld & geluid, handboeken
AccessMedicine biedt een geïntegreerde webtoegang tot 19 medische handboeken, ca. 50 studieboeken en podcasts met overkoepelende faciliteiten zoals het samenstellen van topics, tutorials etc.
ACM Portal met UBUlink
bibliografieën
De portal van de ACM (Association of Computing Machinery) biedt toegang tot de ACM Digital Library en de Guide to Computing Literature van ACM. In de ACM Digital Library vindt u de online-versie van de 40 ACM-tijdschriften en alle proceedings, transactions en andere ACM-publicaties vanaf begin tot heden. De Guide to Computing Literature is een doorzoekbare bibliografische database met meer dan 750.000 referenties van niet-ACM-publicaties.
handboeken
ACS Surgery: Principles & Practice van het American College of Surgeons geeft toegang tot continu bijgewerkte aanbevelingen voor chirurgische zorg. Het bestand wordt samengesteld door 200 vooraanstaande chirurgen.
tekstverzamelingen, biografieën
Bevat de complete editie van de Acta Sanctorum, uitgegeven door de Société des Bollandistes.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
bibliografieën
Database van het Afrika-Studiecentrum in Leiden, met literatuur uit alle landen van Afrika, waar mogelijk met links naar de full text.
Sinds april 2013 is hierin opgenomen de Quarterly Index of African Periodical Literature (QIoAPL); deze database met beschrijvingen van artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften en ander materiaal, bijv. van NGO's, werd tussen 1991 en 2011 gepubliceerd door de Library of Congress (Nairobi Office).
bibliotheekcatalogi
Zwaartepunt van de bibliotheekcollectie van het ASC in Leiden zijn publikaties over Noord-Afrika en Afrika ten zuiden van de Sahara.
biografieën
Het Album Academicum bevat de namen van alle hoogleraren van de UvA en haar voorloper, het Athenaeum Illustre, vanaf 1632 tot heden. Naast personalia en gegevens over de opleiding en functie van elke hoogleraar is zo mogelijk bij elke naam een portret opgenomen.
biografieën
DAP (Digitaal Album Promotorum) is een database in wording met gegevens over alle gepromoveerden aan de Universiteit Utrecht vanaf de oprichting in 1636 tot heden. Er worden gegevens getoond van persoonlijke aard en er wordt informatie verstrekt die betrekking heeft op de promotie. In totaal gaat het om ongeveer 20.000 personen.
encyclopedieën
Lexicon met meer dan 4000 termen op het gebied van de letteren in brede zin: literaire stromingen, periodes en genres; klassieke retorica en metriek; hedendaagse literatuurtheorie, populaire vormen van literatuur, editietechniek en boekwetenschap.
handboeken
Elektronische versie van de tweede, herziene editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst uit 1997.
beeld & geluid
Beeldbank met foto's van bijna 3.000 objecten uit de archeologische collectie van het Allard Pierson Museum
biografieën
De ADB en de NDB bevatten gegevens van 46.000 personen uit het Duitse taalgebied van de Middeleeuwen tot heden. Van de NDB zijn de personen t/m Tüsch verschenen.
e-books, handboeken
Handboek voor het schrijven en publiceren volgens de regels van de American Medical Association (AMA), 10e editie.
Let op: vergeet na gebruik niet uit te loggen; AMA Manual of Style kan slechts door maximaal 3 personen gelijktijdig gebruikt worden.
adresboeken
Databank met financiële, economische en adresgegevens van belangrijke Europese ondernemingen.
bibliografieën
Jaarboek met analyses van de Amerikaanse letterkunde. Bevat bibliografische essays over belangrijke auteurs van (voor) 1800 tot heden.
beeld & geluid, tekstverzamelingen
Multimedia website met gedigitaliseerde historische documenten, foto’s, geluidsopnames, films, boeken, pamfletten en bladmuziek. Meer dan 100 thematische collecties die doorgebladerd dan wel – apart of in combinatie – doorzocht kunnen worden.
biografieën
Meer dan 18.000 biografieën van mannen en vrouwen uit de geschiedenis van Amerika. Digitale versie van de gedrukte delen uit 1999. De ANB wordt eens per half jaar geactualiseerd.
bibliografieën
Abstracts (vanaf 1992) en full-text artikelen (vanaf 1995) uit 11 tijdschriften van de ASM.
bibliografieën
Analytical Abstracts is een bibliografisch bestand dat zich richt op het terrein van de analytische chemie. Dekking vanaf 1980-heden. AA dekt meer dan 3000 internationale tijdschriften in 12 talen, boeken, standaardmethoden en "application notes".
tijdschriftenlijst
Alfabetische lijst van vrij toegankelijke tijdschriften op het gebied van oudheidstudies. Bevat 1569 titels. U kunt de afzonderlijke tijdschriften doorzoeken.
bibliografieën
Bibliografie van de Klassieke Oudheid, gebaseerd op L'Année Philologique. Verwijzingen naar publicaties (1924-...) over Griekse en Romeinse geschiedenis, taal en cultuur uit de periode 2000 B.C. - 800 A.D.
jurisprudentie
Volledige, geannoteerde tekst van de belangrijkste uitspraken van het ICTY, ICTR, The Special Court for Sierra Leone, The International Criminal Tribunal for Timor-Leste en het ICC.
biografieën
Biografieën van bekende Nederlanders. Toegang tot het curriculum vitae van politici, bestuurders en andere media-iconen.
N.B. Speciale inlogprocedure, volg aanwijzingen op tussenscherm.
bibliografieën
De Anthropological Index Online van het Royal Anthropological Institute (1957-..), gebaseerd op het tijdschriftenbezit van The Anthropology Library in The British Museum.
bibliografieën, tijdschriftenlijst
AnthroSource, ontwikkeld door de American Anthropological Association (AAA), geeft online toegang tot 32 door de AAA uitgegeven tijdschriften.
jurisprudentie
Selectie nieuwste uitspraken op het gebied van arbeidsrecht voorzien van commentaar door experts uit wetenschap en praktijk.
handboeken
TAB (The Arabidopsis Book) is een compilatie van meer dan 100 artikelen over uiteenlopende onderwerpen uit het plantenrijk.
TAB wordt gepubliceerd door de American Society of Plant Biologists.
handboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Digitale versie van de losbladige uitgave op het gebied van arbeidsrecht
archieven, internetgids
Zoekservice voor websites van archiefdiensten in binnen- en buitenland.
tekstverzamelingen
Verzameling Latijnse teksten, afkomstig uit de Keltische wereld, periode 400 – 1200.
biografieën
Archives Biographiques Françaises maakt deel uit van World Biographical Information System Online en bevat artikelen uit ruim 600 biografische bronnen, gepubliceerd tussen 1647 en 2013.
archieven, tekstverzamelingen
Archives Unbound bevat meer dan 13 miljoen pagina's aan historische documenten, daterend uit de middeleeuwen tot eind vorige eeuw. De 260 collecties bevatten overheidsdocumenten, monografieën, kranten en correspondentie op het gebied van o.a. African American studies, Britse geschiedenis, holocauststudies, genderstudies, Latijns-Amerika studies, politicologie en religiewetenschap.
tekstverzamelingen
De complete verzameling van middeleeuwse vertalingen van de werken van Aristoteles.
beeld & geluid
Databank met beeldmateriaal en teksten (zowel gedrukt als in handschrift), te doorzoeken met het Iconclass-systeem. Bij uitstek geschikt voor embleemstudies.
Arkyves ontsluit collecties in o.a. Glasgow, Tours, Milaan, Wolfenbüttel, Utrecht en Den Haag.
bibliotheekcatalogi
Met één zoekactie toegang tot de catalogi van belangrijke kunstbibliotheken in o.a. Duitsland, Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten en Nederland.
Voortzetting van de Virtueller Kunst Katalog (VKK).
bibliografieën
Bibliografie op alle gebieden van de kunstgeschiedenis, bevat publicaties uit de periode 1929-1984.
tekstverzamelingen, woordenboeken
Het ARTFL (American and French Research on the Treasury of the French Language) project bevat verschillende databases. De belangrijkste is ARTFL-FRANTEXT: Franstalige teksten, zowel fictie als non-fictie, vooral uit de 18e, 19e en 20e eeuw.
bibliografieën
De databank Arthurian Fiction biedt informatie over middeleeuwse Arthurverhalen en de manuscripten via welke deze verspreid zijn door Europa. De databank is nog niet voltooid, veel beschrijvingen zijn nog niet af. Via Suggestions kunt u bijdragen leveren.
U kunt zoeken op verhaal ('narrative'), manuscript of persoon (opdrachtgever, scribent, eigenaar). Met de 'facetten' kunt u uw zoekvraag aanscherpen.
boekbesprekingen, bibliografieën
De A&HCI is onderdeel van Web of Science.
Web of Science zoekt standaard in de Science Citation Index Expanded (1899-...), de Social Sciences Citation Index (1898-...), en de Arts & Humanities Citation Index (1975-...) gezamenlijk.
Om alleen in de AH&CI te zoeken: ga naar MORE SETTINGS op de beginpagina onderaan, en zorg ervoor dat alleen de AH&CI aangevinkt is.
Meer weten over zoekmogelijkheden en andere opties in Web of Science? Zie de LibGuide Web of Science.
bibliografieën, repositories
Open-access-bestand, vooral op de vakgebieden natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde, computerwetenschappen, kwantitatieve biologie en statistiek.
e-books, handboeken
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Digitale versie van een toonaangevende serie handboeken over het materiele burgerlijke recht.
bibliografieën
Astrophysics Data System Abstract Service biedt toegang tot online literatuur op het gebied van Sterrenkunde en Natuurkunde
bibliografieën
Bestand op het gebied van godsdienstwetenschappen, theologie en talrijke voor theologie relevante (onderdelen van) andere wetenschappen. Elk jaar worden ca. 600 tijdschriften en 400 monografieën op artikelniveau verwerkt.
beeld & geluid, handboeken
The Atlas of Diseases of the Kidney gesponsord door de ISN Informatics Commission en NFK Cybernephrology is niet alleen een atlas, maar ook een duidelijke uitgevoerde tekst over de anatomie, fysiologie en pathologie van de nier
archieven, bibliografieën, bibliotheekcatalogi
Atria heeft naast een bibliotheek een uitgebreid archief met onder andere materiaal van verschillende vrouwenorganisaties, archieven van belangrijke vrouwen, dagboeken en beeldmateriaal van vrouwen van vroeger en nu.
e-books, proefschriften, repositories
BASE - Bielefeld Academic Search Engine - is een zoekmachine voor wetenschappelijke Open Access-publicaties, waarin meer dan 2000 academische repositories worden doorzocht.
bibliografieën
Uitgebreide bibliografische database voor literatuur op het gebied van conservering en restauratie van culturele artefacten.
e-books, bibliografieën, handboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Databank van de Duitse uitgever Beck met full-text handboeken, juridische tijdschriften, wetgeving en jurisprudentie.
N.B. Alleen toegankelijk op een UU-netwerk (niet vanaf thuis)
tekstverzamelingen
Het BDMP omvat digitale handschriften van Samuel Beckett met transcripties. Het bevat ook de Beckett Digital Library (BDL), een digitale reconstructie van de eigen bibliotheek van Samuel Beckett.
beeld & geluid, repositories
Beeld en Geluid in Academia is de online toegang tot duizenden uren streaming content voor het hoger onderwijs in Nederland. Met Academia kunnen studenten en docenten online toegang krijgen tot selecties televisie- en radioprogramma’s van de publieke omroepen, opdrachtfilms, Polygoonjournaals, amateurfilms en reclamefilms en -spots.
De medewerkers van Beeld en Geluid kunnen helpen met vinden van materiaal of het samenstellen van dossiers met AV-materiaal.
nieuws en kranten
Deze collectie van meer dan 4 miljoen Belgische krantenpagina’s uit de periode 1831 – 1950 is volledig doorzoekbaar. Online kunt u de rechtenvrije pagina’s inzien, uit de periode 1831 – 1918. Deze selectie zal in 2015 groeien tot 1,2 miljoen pagina’s. De periode 1919 -1950 is te raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel.
bibliotheekcatalogi
Overzicht van Belgische bibliotheekcatalogi, samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek van België.
handboeken, wettenverzameling
Digitale versie van de losbladige uitgave: Bergmann/Ferid/Heinrich: Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, met een landenoverzicht van wetgeving op het gebied van familierecht.
BibleWorks 10.0 met UBUlink
tekstverzamelingen
BibleWorks 10.0 bevat de tekst van de bijbel in de oorspronkelijke talen inclusief variant-teksten, een groot aantal oude en moderne vertalingen en bijbehorende woordenboeken en andere naslagwerken.
U logt in met uw gebruikersnaam (ingevuld als: Soliscom\SolisID) en wachtwoord. Vervolgens komt u in een remote desktop venster, met daarin als enige applicatie BibleWorks 10. Klik daarop. Daarna verschijnt een venster “A website is trying to run a RemoteApp program….”. Klik op Connect. Vervolgens start het programma en kunt u ermee werken.
boekbesprekingen, bibliografieën
Bibliografie van teksten uit Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriften. Bevat verwijzingen vanaf 2001.
bibliografieën
Deze bibliografie bevat verwijzingen naar artikelen en boeken over de Nederlandse taal- en letterkunde. De verwijzingen gaan terug tot 1940.
bibliografieën
Bevat titels van publicaties over stad en provincie Groningen.
bibliografieën
Bibliografie van de Friese Taal- en Literatuurwetenschap. Bevat boeken, artikelen en elektronische publicaties. De periodes 1940-1945 en 1960-2001 zijn geheel ontsloten, 1946-1959 nog niet, 2002-2007 gedeeltelijk.
bibliografieën
Bibliografie voor Franse literatuurwetenschap, vanaf 1991. De jaren 1956-1990 zijn als PDF beschikbaar. Met tijdschriftenlijst.
boekbesprekingen, bibliografieën
Online versie van de gelijknamige bibliografie. Bevat gegevens over boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van de Duitse taal- en letterkunde vanaf 1985. Gebaseerd op het bezit van de UB Frankfurt.
Ook bekend onder de naam "Köttelwesch".
bibliografieën
De BLLDB is de online versie van de Bibliographie Linguistischer Literatur (BLL). De BLLDB geeft verwijzingen naar artikelen en boeken over taalwetenschap in het algemeen en over Germaanse en Romaanse talen, vanaf 1971.
bibliografieën
Internationale bibliografie op alle gebieden van de westerse kunstgeschiedenis. Bevat tevens de RILA (Répertoire de la littérature de l'art, 1975-1989). De databases zijn gelijktijdig te doorzoeken en beslaan de periode 1975 tot en met 2007.
Voor publicaties van na 2007 kunt u de International Bibliography of Art (IBA) gebruiken.
bibliografieën
Vervolg op de gedrukte uitgave.
bibliografieën, internetgids, biografieën
Bibliopolis is de elektronische nationale geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland.
bibliotheekcatalogi
Vier catalogi: Manuscripten, Gedrukte boeken, Grafiek en tekeningen, Munten en medailles.
bibliotheekcatalogi
Catalogus van de nationale bibliotheek van Spanje in Madrid.
bibliotheekcatalogi
Catalogus van de nationale bibliotheek van Portugal.
bibliotheekcatalogi
Website van de nationale bibliotheek van Brazilië.
tekstverzamelingen, internetgids
Digitale bibliotheek voor de Spaanse literatuur. Bevat zowel informatie over auteurs als teksten.
bibliotheekcatalogi
Onderzoeksbibliotheek op het gebied van de moderne beeldende kunst.
bibliotheekcatalogi
Catalogus van de Bibliotheque Nationale de France (BN-Opale Plus).
bibliografieën, bibliotheekcatalogi
De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa bevat documentatie van en over handschriften uit de middeleeuwse Nederlanden.
tekstverzamelingen
Diplomatische edities van Middelnederlandse teksten, onder redactie van dr. Willem Kuiper, Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde UvA.
bibliografieën
Algemene bibliografie op het gebied van de Italiaanse taal- en letterkunde. Bevat verwijzingen naar boeken en tijdschriftartikelen. Beslaat de bibliografische jaren 1991-2010 en zal jaarlijks worden aangevuld.
bibliografieën
Bibliografie van boeken, tijdschriftartikelen en andere informatie over de geschiedenis van de Universiteit Utrecht.
beeld & geluid
Beeldarchief met ca. twee miljoen afbeeldingen van kunst- en bouwwerken in Duitsland en andere landen van Europa, afkomstig van het Bildarchiv Foto Marburg. Bevat de Marburger Index met aanvullingen. De afbeeldingen zijn voorzien van toelichtingen, waarin soms ook literatuurverwijzingen. U kunt zoeken op (bewaar)plaats, kunstenaar, geportretteerde en thema (Iconclass-indeling).
N.B. Van veel werken uit de twintigste eeuw zijn geen afbeeldingen beschikbaar, maar wel beschrijvingen.
biografieën
Biografisch Archief van de Benelux maakt deel uit van World Biographical Information System Online en bevat artikelen uit bijna 200 biografische bronnen, gepubliceerd tussen 1581 en 1998.
biografieën
Het Biografisch Portaal van Nederland is een digitale toegang tot verspreid gepubliceerde informatie over bekende en minder bekende personen uit de Nederlandse geschiedenis, van de vroegste tijden tot heden. Bevat informatie over meer dan 80.000 personen. Levende personen worden niet opgenomen in het Portaal. Het bestand wordt regelmatig aangevuld met nieuwe bronnen.
biografieën
Informatie over ruim 2500 prominente Nederlanders op elk maatschappelijk terrein. Digitale versie van de zes gedrukte delen.
biografieën
Biografisch naslagwerk vanaf de vroege kerkgeschiedenis; uitvoerige bibliografieën van en over de behandelde personen.
bibliografieën
Toegang tot meer dan 200 full-text BMC-tijdschriften en tot bibliografische informatie uit een groot aantal tijdschriften op biomedisch gebied.
beeld & geluid
Henry Stewart Talks: meer dan 1000 audiovisuele presentaties en colleges door biomedische topwetenschappers, variërend van fundamentele onderwerpen tot de jongste ontdekkingen en ontwikkelingen.
bibliografieën, handboeken
Wegwijzer naar bibliografieën, biografische woordenboeken, encyclopedieën en andere naslagwerken op het gebied van de Nederlandse letterkunde.
e-books, tekstverzamelingen
Gedigitaliseerde delen uit de reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Het is mogelijk om alle delen tegelijk te doorzoeken op het voorkomen van een bepaald woord.
Bevat tevens enkele gedigitaliseerde historische tijdschriften.
bibliotheekcatalogi
Bibliotheekcatalogus van de Boekmanstichting, studiecentrum voor kunst, cultuur en beleid.
bibliografieën
Internationale bibliografie voor de geschiedenis van het gedrukte boek, het boekenvak en bibliotheken.
tekstverzamelingen
Book Sales Catalogues Online bevat de scans van circa 4000 in Nederland gedrukte veilingcatalogi van boeken van vóór 1801. Iedere catalogus is voorzien van een beschrijving en een transcriptie van de titelpagina. Deze gegevens zijn doorzoekbaar, de full text van de catalogi niet.
e-books
Kleine collectie gedigitaliseerde boeken van Welsh nationaal cultureel belang, uitgekozen door de Welsh Books Council.
bibliografieën
Titels van boeken en artikelen over Noord-Brabant (geschiedenis, kunst, volkskunde, literatuur, genealogie, toponymie, archeologie, etc.)
Brepolis met UBUlink
adresboeken, encyclopedieën, tekstverzamelingen, bibliografieën, woordenboeken
Brepolis is een portal van uitgeverij Brepols, en geeft toegang tot de onderstaande bestanden. Klik in het beginscherm op "Enter databases" om een bestand te selecteren.
 • Revue d'histoire ecclésiastique: bibliographie, met verwijzingen naar boeken en artikelen over de geschiedenis van het Christendom
 • International Medieval Bibliography (IMB) met verwijzingen naar artikelen uit tijdschriften en bundels vanaf 1967
 • Bibliographie de Civilisation Médiévale (BCM), met verwijzingen naar monografieën en bundels vanaf 1957
 • International Directory of Medievalists: contactgegevens van mediëvisten uit 70 landen
 • Lexikon des Mittelalters Online: Lexikon voor Medievistiek: zowel Europa, de Byzantijnse, Arabische als de Joodse wereld
 • International Encyclopaedia for the Middle Ages: supplement op Lexikon des Mittelalters Online
 • Europa Sacra: informatie over middeleeuwse prelaten en bisdommen in Europa
 • Vetus Latina: in het Latijn vertaalde bijbelteksten van voor het ontstaan van de Vulgaat. Deze teksten zijn gebaseerd op bijbelcitaten van kerkelijke auteurs van de tweede tot de achtste eeuw
 • Archive of Celtic-Latin Literature: verzameling Latijnse teksten, afkomstig uit de Keltische wereld, periode 400 – 1200
 • Aristoteles Latinus Database: de complete verzameling van middeleeuwse vertalingen van de werken van Aristoteles
 • Library of Latin Texts: collectie Latijnse teksten uit de Klassieke Oudheid, Laat-Latijnse teksten uit de tijd van de Patristiek en de Middeleeuwen, en Neo-Latijnse teksten vanaf de Renaissance tot aan het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965)
 • Monumenta Germaniae Historica: selectie uit de elektronische tekstbestanden van de MGH: Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae en Antiquitates
 • Database of Latin Dictionaries: negen woordenboeken (Latijn, Latijn-Frans, Latijn-Engels)
e-books, tekstverzamelingen, tijdschriftenlijst
Full text boeken en tijdschriften op het gebied van de humaniora en de sociale wetenschappen.
encyclopedieën
Digitale versie van de oorspronkelijke gedrukte encyclopedie uit 2009.
kaarten en atlassen, tekstverzamelingen
Uitgebreide website met Brits bronnenmateriaal, zowel primair als secundair. Te doorzoeken op thema, periode en regio. In het Browse-scherm kunt u deze mogelijkheden combineren.
archieven, bibliotheekcatalogi
Gedigitaliseerde versies van handschriften en archieven uit de British Library, met aanvullende informatie over o.a. inhoud en geschiedenis.
bibliotheekcatalogi
Explore the British Library: overkoepelende catalogus van verschillende (niet alle) collecties van de British Library, met in totaal ca. 14 miljoen items.
Zie ook: All online British Library catalogues.
handboeken
De Britse farmacopee is de gezaghebbende collectie van standaarden voor Britse geneesmiddelen. De Britse farmacopee bevat ca. 3200 monografieën inclusief de veterinaire monografieën, testmethoden, spectra en supplementen.
boekbesprekingen
Recensies van wetenschappelijk werk op het gebied van klassieke oudheid (inclusief archeologie)
BWSA
Tags:
biografieën
Digitale versie van het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland.
bibliografieën
Database met alle relevante literatuur vanaf 1910 op het gebied van diergeneeskunde, dierlijke productie en landbouw- en voedingswetenschappen. Inclusief moleculaire biologie, genetica, biotechnologie, taxonomie, fysiologie, voortplanting en andere aspecten van fundamenteel onderzoek in relatie tot economisch waardevolle dieren.
bibliografieën
Up-to-date bestand van review-artikelen, in PDF-formaat, op het gebied van diergeneeskunde, landbouw, dierlijke productie, voedingswetenschappen en aanverwanten. Het bevat momenteel ca. 2000 reviews, die vanaf ca. 1930 tot 2007 alleen in gedrukte vorm werden gepubliceerd in o.a. Veterinary Bulletin. Jaarlijks komen er rond de 100 nieuwe reviews bij. De reviews zijn ook te vinden via het bestand CAB Abstracts, met mogelijkheid tot doorlinken.
tekstverzamelingen, tijdschriftenlijst
Verzameling Franstalige elektronische tijdschriften op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen, geowetenschappene en economie.
e-books
Ruim 900 e-books op verschillende vakgebieden, geselecteerd uit het Cambridge Books Online fonds. Beschikbare titels zijn herkenbaar aan een groen symbooltje (P).
e-books, handboeken
Bevat The Cambridge Companions to Literature and Classics (met onder meer boeken over literaire periodes en stromingen), The Cambridge Companions to Philosophy, Religion and Culture (hierin veel werken over afzonderlijke filosofen) en The Cambridge Companions to Music (waarin veel werken over specifieke componisten).
e-books, handboeken
Cambridge Histories Online bevat meer dan 290 handboeken, op het gebied van Amerikaanse geschiedenis, Engelse geschiedenis, economische geschiedenis, algemene geschiedenis, oude geschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, boekgeschiedenis, taal- en literatuurwetenschap, muziekwetenschap, wijsbegeerte, politieke en sociale theorie, regionale geschiedenis, religiewetenschap, theaterwetenschap, oorlogsvoering.
bibliotheekcatalogi
De Franse centrale catalogus
bibliotheekcatalogi
In deze catalogus vindt u de titels van boeken en tijdschriften (niet doorzoekbaar op artikelniveau) uit het bezit van de bibliotheek van de UvH.
archieven, bibliotheekcatalogi
Catalogus Epistularum Neerlandicarum, de geautomatiseerde catalogus van in Nederland bewaarde brieven.
bibliotheekcatalogi
Catalogus van de Bibliotheek van de Hogeschool Utrecht.
bibliotheekcatalogi
Centrale catalogus van de openbare bibliotheken in de stad Utrecht
biografieën
In de Catalogus Professorum Academiae Rheno-Traiectinae vindt u informatie over alle hoogleraren van de Universiteit Utrecht, vanaf de oprichting in 1636 tot heden. Van deze hoogleraren is informatie verzameld over hun opleiding, hun promotie en hun aanstelling aan de universiteit. Daarnaast zijn enkele biografische gegevens opgenomen, zoals geboortedatum en sterfdatum. Er is daarbij geput uit het archief van de universiteit, uit personeelsdossiers en uit secundaire literatuur over de universiteit en over de hoogleraren zelf. In de Catalogus zijn zowel gewoon hoogleraren als bijzonder, buitengewoon, gast-, en kerkelijk hoogleraren opgenomen.
e-books, bibliotheekcatalogi
In de catalogus vindt u gegevens van papieren boeken, e-books en papieren tijdschriftabonnementen in de bibliotheken van de Universiteit Utrecht.
Per titel worden vindplaats en beschikbaarheid aangegeven en kan een aanvraag gedaan worden. Ook kunt u via de catalogus de leentermijn van geleend materiaal verlengen.
N.B. De (gedrukte) tijdschriftabonnementen zijn niet doorzoekbaar op artikelniveau.
N.B. Voor digitale abonnementen: zie het overzicht van Digitale tijdschriften.
statistieken
Voorheen WSA datafiles. Statistische brongegevens van het CBS.
bibliografieën
Bibliografie met Amerikaanse publicaties op het gebied van Keltische taalkunde, letterkunde en cultuur. Literatuurverwijzingen vanaf 1983.
beeld & geluid
Databank van gegevens en afbeeldingen van antieke monumenten en kunstwerken, die in de 15de en 16de eeuw werden (her)ontdekt. Bevat beschrijvingen, bronnen en afbeeldingen. Voor latere periode zie: Corpus der antiken Denkmäler, die J. J. Winckelmann und seine Zeit kannten
bibliografieën
Discussiestukken van het Centre for Economic Policy Research (CEPR) in full-text vanaf begin 1999.
tekstverzamelingen
LLT-A bevat Latijnse teksten uit de Klassieke Oudheid, Laat-Latijnse teksten uit de tijd van de Patristiek en de Middeleeuwen, en Neo-Latijnse teksten vanaf de Renaissance tot aan het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965).
De opgenomen teksten zijn geselecteerd op wetenschappelijke kwaliteit van editie; auteurstoeschrijvingen en data zijn geverifieerd. Meer informatie over de inhoud van de database vindt u op de website van Brepolis.
Series B (LLT-B) is complementair t.o.v. Series A, en bevat andere teksten.
tekstverzamelingen
LLT-B vergaart Latijnse teksten van alle genres en uit alle periodes. LLT-B bevat genres als kronieken, middeleeuwse heiligenlevens en reisverhalen, wetsteksten, en theologische, filosofische en wetenschappelijke verhandelingen uit de vroegmoderne tijd. De nadruk ligt op de online beschikbaarheid van grote tekstcorpora.
Meer informatie over de inhoud van de database vindt u op de website van Brepolis.
Library of Latin Texts – Series B is complementair t.o.v. Series A.
internetgids
Chemeurope.com biedt internetportals, informatiediensten en software aan bedrijven op chemisch, biotechnologisch en farmaceutisch gebied in Europa.
internetgids
Chemical Information Sources is een hulpmiddel voor het vinden van scheikundige informatiebronnen op internet en elders.
bibliografieën
Chemoreception Abstracts bevat samenvattingen en full-textartikelen op het terrein van chemoreceptie. De volgende onderwerpen worden o.a. gedekt: Gedragstudies van dieren, aromastudies van voedsel, chemie van geurstoffen, menselijke fysiologie en pathologie. Chemoreception Abstracts dekt meer dan 150 internationale tijdschriften en andere publicaties op het gebied van chemoreceptie. Dekking vanaf 1999-heden.
handboeken
Handboek voor schrijven en publiceren in Amerikaans Engels, met veel voorbeelden voor het gebruik van de Chicago-citatiestijl. U kunt kiezen voor de 17e editie uit 2017 of de 16e editie uit 2010.
repositories
CHILDES is de kindertaalcomponent van TalkBank. Het bevat materiaal (transcripten, audio- en videofragmenten) in meer dan 20 talen uit meer dan 130 verschilende corpora. De data kunnen door deelnemende onderzoekers gedeeld worden.
Docenten/onderzoekers moeten lid worden van TalkBank. Zij kunnen zelf ook corpora leveren. Gebruik is gratis.
boekbesprekingen
Choice geeft toegang tot meer dan 145.000 boekbesprekingen op wetenschappelijk gebied.
nieuws en kranten
Website met informatie over, en toegang tot gedigitaliseerde Amerikaanse kranten uit de periode 1836-1922. Uitvoerige zoekmogelijkheden.
kaarten en atlassen, beeld & geluid, tekstverzamelingen, biografieën
Church Missionary Society Periodicals bevat publicaties van de Church Missionary Society, de South American Missionary Society en van de Church of England Zenana Missionary Society, van 1816 tot 2009. U kunt zoeken of bladeren op onderwerp, persoon of land.
bibliografieën
De Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) bevat de bibliografische gegevens van de artikelen uit vrijwel alle Engelstalige verpleegkundige tijdschriften en een aantal tijdschriften uit verwante vakgebieden.
Let op: vergeet na gebruik niet uit te loggen; CINAHL kan slechts door maximaal 4 personen gelijktijdig gebruikt worden.
bibliografieën
CiteSeer is een database op het gebied van computerwetenschappen en informatiewetenschap.
handboeken
Dit belangrijke toxicologische naslagwerk geeft informatie over analytisch-toxicologische technieken en de toepassing van deze technieken in de praktijk. Hiernaast bevat het gegevens over meer dan 1730 geneesmiddelen en giftige stoffen: fysische eigenschappen, analytische methoden, farmacokinetiek, ultraviolet-/infrarood-/massaspectra en toxiciteit.
tekstverzamelingen
Een database met teksten en gedegen commentaar uitgegeven door Classiques Garnier in de beroemde serie “Jaune”: bekende en minder bekende werken uit de Franse literatuur. Bevat ook francofone literatuur en Franse vertalingen van wereldliteratuur (Dostojevski, Goethe, Shakespeare, …).
bibliotheekcatalogi
Collectie op het gebied van internationale politiek en veiligheid. Er is een aanzienlijke hoeveelheid congresverslagen, 'working papers' en pamfletten.
ClinicalKey met UBUlinkNieuw
point-of-care tools, bibliografieën
Een medische zoekmachine die medische klinische besluitvorming ondersteunt. Het omvat een groot aantal medische naslagwerken en studieboeken, tijdschriften, video’s, afbeeldingen etc.
beeld & geluid, repositories
Dit project biedt nieuwe open access-edities van belangrijke composities uit de periode tot 1600, gemaakt door topwetenschappers. U kunt kiezen uit verschillende soorten muzieknotaties.
wettenverzameling
Verzameling van oude Vc's, TBV's en WBV's van het Centrum voor Migratierecht RU
bibliografieën, handboeken
Informatie over de effectiviteit van de gezondheidszorg op grond van "evidence-based medicine". Bevat o.a. "The Cochrane Database of Systematic Reviews", "Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness"en "The Cochrane Controlled Trials Register".
tekstverzamelingen, bibliografieën
Website van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies met o.a. een catalogus voor teksten en handschriften en een bibliografie.
kaarten en atlassen, statistieken
De COELO-Atlas bevat van alle gemeenten de actuele tarieven van OZB, reinigingsheffing en rioolheffing.
e-books, internetgids
CogNet MIT is een interactieve website op het gebied van de cognitiewetenschap, met o.a. meer dan 500 e-books. Trefwoorden: neurowetenschap, psychologie en antropologie.
CogBib geeft toegang tot informatie over een groot aantal deelgebieden binnen het vakgebied van de cognitieve linguïstiek.
handboeken
digitale versie van de losbladige uitgave met commentaar op het jaarrekeningenrecht
handboeken, statistieken
Alle feiten en cijfers over milieu en natuur overzichtelijk bij elkaar
handboeken
uitgave van het Parlementair Documentatie Centrum met informatie over politiek, samenleving en bestuur in Nederland
encyclopedieën
Comprehensive Renewable Energy, uitgegeven door Elsevier, geeft informatie over de belangrijkste thema's in duurzame energie.
encyclopedieën, tekstverzamelingen
Behalve de encyclopedie, bevat de website ook boeken en artikelen op het gebied van economie. Deze representeren de klassiekers van het denken over economie, zowel de historische als de moderne.
wettenverzameling
the official website for U.S. federal legislative information.
internetgids
CoOl is een project van de afdeling Conservering en Preservering van de bibliotheken van Stanford University. CoOl is een "full text library" van informatie over conservering en omvat een breed spectrum van onderwerpen die van belang zijn voor hen die werken aan of geïnteresseerd zijn in de conservering van bibliotheek-, archief- en museummateriaal.
bibliotheekcatalogi
Copac geeft vrije toegang tot de catalogi van de belangrijkste universitaire en nationale bibliotheken in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, inclusief de British Library.
tekstverzamelingen
Middeleeuwse Franse teksten vanaf de oorsprong tot de vijftiende eeuw.
tekstverzamelingen
Verzameling Franse teksten van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw.
beeld & geluid
Databank van gegevens en afbeeldingen van antieke monumenten en kunstwerken, die bekend waren in de tijd van Winckelmann (1717-1768). Bevat beschrijvingen, bronnen, afbeeldingen en verwijzingen naar de geschriften van Winckelmann. Vervolg op de Census of Antique Art and Architecture Known to the Renaissance.
tekstverzamelingen
Verzameling van alle 13e-eeuwse teksten die als bronnenmateriaal hebben gediend voor het Vroegmiddelnederlands Woordenboek.
tekstverzamelingen
Een tekstverzameling van meer dan 800.000 teksten uit kranten, tijdschriften, journaaluitzendingen en juridisch materiaal (1814-2013). Het corpus is een samenvoeging van het oude 5, 27 en 38 Miljoen Woorden Corpus en het PAROLE Corpus, aangevuld met krantenteksten uit NRC en De Standaard (tot 2013).
Het gezochte woord wordt getoond in zijn context.
Inloggen met uw Solisgegevens, bij Universiteit Utrecht
tekstverzamelingen
Alle werken van Montaigne gepubliceerd gedurende zijn leven en na zijn dood door Marie de Gournay, alle edities van de 16e tot en met de 20e eeuw, compleet met kritisch apparaat.
tekstverzamelingen
Een uitgebreid corpus van toneelrecensies (en andere korte teksten over toneel) uit het Vlaamse interbellum. De databank bevat ongeveer 700 teksten.
bibliografieën, handboeken
Beschrijvingen en beoordelingen van psychodiagnostische instrumenten door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het bestand is de opvolger van de papieren 'Documentatie van tests en testresearch in Nederland' (de 'COTAN').
handboeken
Tabellenboek met fysische grootheden van meer dan 11.000 organisch chemische verbindingen relevant voor onderzoek, studie, gezondheid en veiligheid, alsmede aanverwante informatie over samengestelde (bio)chemische stoffen. Inclusief structuurdiagrammen en literatuurverwijzingen.
e-books, handboeken
Current Protocols in Cell Biology bevat protocollen met betrekking tot onderzoek in de celbiologie.
e-books, handboeken
Current Protocols in Cytometry bevat protocollen met betrekking tot onderzoek in de cytometrie.
handboeken
Current Protocols in Immunology bevat protocollen met betrekking tot onderzoek in de immunologie.
handboeken
De online-versie van het standaardhandboek met de technieken op het gebied van de moleculaire biologie: de bereiding en analyse van DNA en RNA, het opzetten en screenen van Recombinant-DNA-databanken, DNA-analyse, de analyse, expressie en fosforylering van eiwitten, DNA-eiwit-interacties, in situ-hybridisatie, gene silencing, microarray en meer.
handboeken
Current Protocols in Protein Science bevat protocollen met betrekking tot onderzoek in de eiwitchemie: procedures voor expressie, analyse en zuivering van eiwitten e.d.
handboeken
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’, >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Digitaal handboek met systematische behandeling van de belangrijkste belastingwetten
bibliotheekcatalogi
De catalogus van de bibliotheek en de archieven van het Museum of Modern Art, New York.
bibliotheekcatalogi
Danscollectie van de New York Public Library.
proefschriften
Toegang tot Europese digitale proefschriften
bibliografieën
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Bibliografische gegevens en samenvattingen van artikelen gepubliceerd in Nederlandse juridische tijdschriften. Voor afkortingen zie de Afkortingenlijst/citeerwijzer.
bibliografieën
Databank opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut, met beschrijvingen van instrumenten voor risicotaxatie, diagnostiek, indicatiestelling, evaluatie e.d. in de jeugdsector.
Daarnaast informatie over richtlijnen en protocollen voor zorg en dienstverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders.
biografieën
Bestand met gegevens over Joden in Nederland in de twintigste eeuw, tot stand gekomen door samenwerking tussen de Bibliotheca Rosenthaliana en het Menasseh ben Israel Instituut.
woordenboeken
Negen woordenboeken (Latijn, Latijn-Frans, Latijn-Engels).
bibliografieën
Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis: geschiedenis van Nederland, de voormalige koloniën en de huidige Rijksdelen overzee. Basis vormt het Repertorium Geschiedenis Nederland, aangevuld met titels uit (boek)historische bestanden van de Koninklijke Bibliotheek en de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Utrecht.
In ontwikkeling.
tekstverzamelingen
Vrij toegankelijke Nederlandse toneelteksten uit 1986 tot heden. De teksten zijn, volgens de site, gratis in pdf-formaat te downloaden maar niet te printen. Veel van de teksten zijn wel als boekjes te koop.
e-books, nieuws en kranten, tekstverzamelingen
In Delpher kunt u miljoenen gedigitaliseerde pagina’s doorzoeken uit Nederlandse kranten (1618 tot 1995), boeken (17e tot 20e eeuw), tijdschriften (1850 tot 1940) en uitgetypte pagina’s ANP radiobulletins, 1937-1989. Text mining is mogelijk.
bibliografieën, internetgids, biografieën
Website van de Koninklijke Bibliotheek over filosofie in Nederland. Denker op het scherm ontsluit digitale bronnen, handschriften en boeken. De site biedt toegang tot Poortmans Repertorium (voorheen Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte) met ca. 45.000 publicaties van en over Nederlandse en Vlaamse filosofen vanaf de Middeleeuwen tot heden. Daarnaast vindt u er informatie over Nederlandstalige tijdschriften over filosofie, en over de beoefening van de filosofie in Nederland.
De 'keuze van denkers uit verleden en heden', met profielen van filosofen, wordt nog uitgebreid.
biografieën
De Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE) geeft biografische informatie over bijna 75.000 personen uit het Duitse taalgebied, van de middeleeuwen tot heden. De digitale versie bevat alle artikelen uit de tweede gedrukte editie, aangevuld met ca 15.000 korte biografische notities voor personen die genoemd worden in artikelen maar aan wie geen apart lemma gewijd is.
bibliotheekcatalogi
Catalogus en collecties van de Duitse nationale bibliotheken, waarin ook opgenomen de Duitse nationale bibliografie en de centrale catalogus van tijdschriften
e-books, woordenboeken
Uitgebreid uitspraakwoordenboek voor het standaard Duits.
beeld & geluid, bibliotheekcatalogi
Bevat de Duitse productie van geluidsdragers vanaf het begin van de opnametechniek in de negentiende eeuw; de bladmuziek sinds 1943.
U vindt hier ook een lijst met links naar websites op het gebied van musicologie.
bibliotheekcatalogi
Verzameling catalogi van wetenschappelijke bibliotheken in het Duitse taalgebied.
tekstverzamelingen, bibliografieën, proefschriften, tijdschriftenlijst
Bibliografisch portaal voor Spaanse wetenschappelijke artikelen uit tijdschriften, boeken en congresverslagen. Ontsluit tijdschriften op ieder vakgebied, maar het zwaartepunt ligt bij geesteswetenschappen, rechten en sociale wetenschappen. Soms toegang tot de full-text van de artikelen. Omvat ook proefschriften. Tevens attenderingsdienst.
woordenboeken
Eentalig Portugees woordenboek.
woordenboeken
Het meest uitgebreide vakwoordenboek voor de sociale geografie. Bevat definities van vaktermen en concepten en bij vrijwel elke term verwijzingen naar de belangrijkste literatuur.
biografieën
Dit biografische woordenboek omvat uitgebreide artikelen over meer dan 9000 belangrijke Ieren (overleden vóór 31 december 2002).
tekstverzamelingen
Dit bestand bevat tenminste één kopie van elke overgeleverde Oud-Engelse tekst. Wanneer er van een tekst een kopie is in een ander dialect of van een andere datum dan kan dit ook aanwezig zijn.
woordenboeken
Woordenboek voor Oudengels (600-1150). Deze editie is uitgegeven in 2007 en gevorderd tot en met de letter H.
woordenboeken
Arabisch-Engels woordenboek van de taal van de Koran. Samengest. door Elsaid Badawi en Muhammad Abdel Haseem (2008). Is zowel Engels als Arabisch fulltext te doorzoeken.
woordenboeken
Product van samenwerking tussen het Institut National de la Langue Française (INaLF) en de Académie Française. Bevat de woorden A tot PRÉSIDE (van A tot MAPPEMONDE uit delen 1 en 2, plus MAQUEREAU tot PRÉSIDE uit losse deeltjes verschenen in het Journal Officiel).
woordenboeken
Bevat ca 49.000 lemma's en 396.000 synoniem-relaties. Uitgangspunt voor de databank zijn zeven klassieke woordenboeken (Bailly, Benac, Du Chazaud, Guizot, Lafaye, Larousse en Robert) die zijn samengevoegd tot één consequent geheel. Een product van het CRISCO-Laboratorium.
woordenboeken
De woordenboeken van R. Estienne (1552), J. Nicot (1606), P. Bayle (facs. 1740), Féraud (1787-1788) en van de Académie Française (1e, 4e, 5e, 6e, 8e en 9e editie), plus Le Trésor de la Langue Française (1971-1994).
e-books
Geditaliseerde monografieën, voornamelijk op het gebied van de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.
Bevat ca. 4700 titles van de uitgevers Vandenhoeck & Ruprecht, Wilhelm Fink / Ferdinand Schöningh en Otto Sagner, van de jaren 1950 tot heden. De meeste titels dateren van 1990-2010.
biografieën
DAP (Digitaal Album Promotorum) is een database in wording met gegevens over alle gepromoveerden aan de Universiteit Utrecht vanaf de oprichting in 1636 tot heden. Er worden gegevens getoond van persoonlijke aard en er wordt informatie verstrekt die betrekking heeft op de promotie. In totaal gaat het om ongeveer 20.000 personen.
biografieën
het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN) biedt informatie over vrouwen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot circa 1850.
beeld & geluid, repositories
Zeer grote verzameling van middeleeuwse muziekhandschriften. Het betreft Engelse polyfonie tot ca. 1550 en Europese polyfonie tot ca. 1450. Bevat zowel complete handschriften (vooral uit het Verenigd Koninkrijk) als fragmenten.
tekstverzamelingen
Gedigitaliseerde bronnen en oude drukken, vnl. op het gebied van kunstnijverheid. Nadruk op Amerikaanse bronnen. Een initiatief van de University of Wisconsin.
tekstverzamelingen
Een verzameling teksten met onder meer theologische geschriften, bijbelcommentaren, sociale en politieke werken, brieven en polemische verhandelingen. Met uitgebreide zoekmogelijkheden.
archieven, tekstverzamelingen, bibliografieën
Dit bestand bevat gedeclassificeerde overheidsdocumenten, ruim 650.000 pagina's in totaal, inzake de Amerikaanse buitenlandse politiek en veiligheid sinds de Tweede Wereldoorlog. De documenten behoren tot 35 verschillende collecties, die uitgebreid worden toegelicht en verantwoord in de Collections Guide.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
bibliografieën
Bibliografie van Nederlandse en buitenlandse publicaties over de geschiedenis van Nederland, de voormalige koloniën en de huidige Rijksdelen overzee. Aan de basis ligt het Repertorium Geschiedenis Nederland van het ING, aangevuld met een selectie titels uit historische en boekhistorische bestanden van de KB en de UB's van Amsterdam en Utrecht. Nog niet alle zoekfuncties zijn volledig operationeel.
bibliografieën
Saamgestel deur personeel van die Vakgroep Afrikaans en Nederlands in die Skool vir Tale aan die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit. Bevat naast literatuurverwijzingen ook volledige teksten van (oudere) artikelen. De indexen vindt u onder de kopjes Snuffelgids.
e-books, nieuws en kranten, tekstverzamelingen, internetgids, biografieën
Website over de Nederlandse taal en literatuur. Bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks.
tijdschriftenlijst
Alle digitale tijdschriften die door de Universiteitsbibliotheek worden aangeboden, met verschillende zoekmogelijkheden.
beeld & geluid, handboeken
Website met 4000 digitale foto’s van zaden en vruchten van de Nederlandse flora vormt een aanvulling op de de gedrukte versie van de Nederlands-/Engelstalige atlas.
Naast gedetailleerde foto’s biedt de site de mogelijkheid om met behulp van zoeksleutels van de systematiek en van de zaad- en vruchtkenmerken onbekende zaden te identificeren.
archieven, bibliotheekcatalogi
Gedigitaliseerde versies van handschriften en archieven uit de British Library, met aanvullende informatie over o.a. inhoud en geschiedenis.
bibliografieën
Duits equivalent van JSTOR: een aantal Duitstalige wetenschappelijke toptijdschriften zijn integraal gedigitaliseerd. De inhoud is beschikbaar vanaf de eerste jaargang tot 2 à 5 jaar geleden. De tijdschriften gaan veelal terug tot ver in de 19e eeuw.
Het initiatief wordt gedragen door een aantal Duitse Sondersammelgebietsbibliotheken o.l.v. de Staats- & Universitätsbibliothek Göttingen.
e-books, proefschriften, repositories
Digitale proefschriften van wetenschappers aan de Universiteit Utrecht.
Vanaf 2006 worden proefschriften digitaal bewaard in de Utrecht University Repository (voorheen Igitur Archief), het digitaal wetenschappelijk archief van de universiteit. Dit archief is vanaf november 2014 zichtbaar via de nationale portal NARCIS.
Proefschriften van vóór 2006 zijn soms in digitale vorm verschenen, maar zijn meestal als papieren publicaties te vinden in de catalogus.
bibliografieën, proefschriften
Online bestelsysteem voor Proquest Dissertations and Theses, PQDT (binnen UBU niet aanwezig). Bevat miljoenen dissertaties vanaf 1920, waarvan een groeiend aantal Open Access.
biografieën
Biografisch naslagwerk, digitale versie van de gelijknamige papieren bron (1960-...), die op dit moment tot de letter M loopt. De digitale versie bestrijkt het hele alfabet, en geeft van sommige personen geactualiseerde informatie, maar de papieren editie is in veel gevallen aanzienlijk uitgebreider.
U kunt de gezochte naam zowel in de zoekbalk in het midden van het scherm invullen, als in het veld Enciclopedie (resultaten niet altijd gelijk!). In sommige gevallen kunt u op Leggi tutto rechts onder de tekst klikken voor het vervolg.
e-books, repositories
De Directory of Open Access Books, gelanceerd in 2012, geeft een overzicht van peer reviewed e-books gepubliceerd in open access. Er zijn verschillende zoekmogelijkheden.
tijdschriftenlijst
De Directory of Open Access Journals geeft een overzicht van peer reviewed digitale tijdschriften gepubliceerd in Open Access.
Er zijn verschillende zoekmogelijkheden. Ongeveer de helft van de tijdschriften is ook op artikelniveau doorzoekbaar.
bibliografieën
Documentatiebestand van het Centrum IIMO op het gebied van oecumenica en missiologie (ook: wereld-Christendom, interculturele theologie en interreligieuze dialoog).
Bevat beschrijvingen van tijdschriftartikelen uit Europese en buiten-europese bronnen, o.a. tijdschriften uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika uit de periode van ca. 1975-2000 die nergens anders beschreven zijn; veel van deze tijdschriften zijn aanwezig in de collectie Missiologie.
archieven, bibliografieën, bibliotheekcatalogi
In de catalogus van het DNPP vindt u beschrijvingen van publicaties over politieke partijen en politici, zoals verkiezings- en beginselprogramma's, jaarverslagen, financiële verslagen, statuten, huishoudelijke reglementen en congresstukken. Ook relevante artikelen uit partijbladen, dagbladen en opinieweekbladen zijn opgenomen.
Voor (aanvullende) feitelijke informatie kunt u Parlement & politiek raadplegen.
tekstverzamelingen
Geditigaliseerde bronnen waarin de Amerikaanse geschiedenis en cultuur worden bezien vanuit een zuidelijk perspectief. Bevat veel full text boeken en plaatmateriaal. Ingedeeld in collecties zoals de Library of Southern literature en de North American Slave Narratives.
Op onderwerp te doorzoeken.
kaarten en atlassen, beeld & geluid, tekstverzamelingen
Bevat onder meer de volgende projecten:
- CELT, the Corpus of Electronic Texts – hedendaagse en historische teksten op het gebied van geschiedenis, literatuur en politiek
- Onomasticon Goedelicum (Locus database of Irish placenames) - informatie over plaatsnamen die voorkomen in de Ierse literatuur van middeleeuwen tot vroegmoderne tijd
- Tracing Ireland's lost Archaeology - de Plunket aquarellen
- An atlas of Irish names.
archieven, tekstverzamelingen
Verzameling primaire bronnen van het Britain's Foreign and Commonwealth Office. Bevat drie onderscheiden collecties: British Documents on the Origins of the War 1898-1914, Documents on British Foreign Policy 1918-1939 en Documents on British Policy Overseas.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
internetgids
Informatiebronnen in de farmaceutische wetenschappen voor een aantal verschillende aspecten van geneesmiddeleninformatie (o.a. bijwerkingen, farmacologie, gebruik bij zwangerschap, therapeutische indicatie). Deze gids is bestemd voor studenten Farmacie van de Universiteit Utrecht.
handboeken
Naslagwerk over geneesmiddelen die worden voorgeschreven aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Voor elk geneesmiddel zijn de mogelijke bijwerkingen voor embryo, foetus en zuigeling opgenomen, evenals de door de FDA toegekende risicofactor (FDA= US Food and Drug Administration).
e-books, handboeken
DSM Library bevat de volgende naslagwerken: DSM-V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-V Handbook of Differential Diagnosis en DSM-V Clinical Cases.
Ook voorgaande versies zijn via deze ingang beschikbaar.
woordenboeken
Woordenboek van het Duits. Biedt niet alleen spelling en betekenis, maar ook synoniemen en voorbeelden van gebruik. Daarnaast informatie over frequentie, oorsprong en uitspraak van woorden.
bibliografieën, bibliotheekcatalogi
Systematische catalogus van het Deutsches Archäologisches Institut in Rome, plus de meest recente "Archäologische Jahresbibliographie". Omvat archeologie en (kunst)geschiedenis van de Griekse en Romeinse oudheid.
Zie ook de handleiding.
e-books, tekstverzamelingen
De volledige tekst van meer dan 100.000 boeken uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk en Ierland in de periode 1473-1700.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
tekstverzamelingen
Gedrukte boeken uit de 15e, 16e en 17e eeuw, in hun geheel gescand op hoge resolutie. Toegang tot de eerste 500 ingevoerde titels uit het boekenbezit van de Koninklijke Bibliotheek. Groeiend bestand.
beeld & geluid, repositories
Ruim 300 boeken met zestiende-eeuwse muziek uit de British Library, gedigitaliseerd vanaf microfiches. De meeste zijn stemboeken vocale polyfonie, maar er zitten ook tablaturen voor toetsen- en tokkelinstrumenten bij. Ze bevatten muziek gedrukt in Italië, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Elke druk is uitgebreid beschreven, met een verwijzing naar RISM B/I.
e-books
Digitale boeken van verschillende uitgevers op alle vakgebieden.
bibliografieën
Academic Search Elite van EBSCO bevat ongeveer 4600 engelstalige tijdschriften op alle gebieden van de wetenschap, waarvan bijna 3900 'peer-reviewed'.
Selecteer op het Ebsco-beginscherm ‘Academic Search Premier’.
tekstverzamelingen
De volledige tekst van boeken en pamfletten gepubliceerd in Engeland, Wales, Schotland en Ierland in de achttiende eeuw. U zoekt standaard ook in vijf andere historische bronnen, u kunt dit aanpassen.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
bibliografieën
Internetversie van de gedrukte Bibliography of Irish Linguistics and Literature 1942-71 en een vervolg daarop. Bevat tevens de Bibliography of Irish philology and of printed Irish literature to 1912.
Handboeken op het gebied van internationaal en vergelijkend recht uitgegeven door Elgar. Op proef tot eind oktober.
encyclopedieën
eLS (voorheen bekend onder de naam Encyclopedia of Life Sciences) is een naslagwerk met ruim 5000 wetenschappelijke artikelen in de biowetenschappen. Maandelijks worden er nieuwe, peer-reviewed artikelen toegevoegd.
Embase met UBUlink
bibliografieën
Embase doorzoekt tegelijkertijd EMBASE en MEDLINE.
EMBASE (Exerpta Medica Database) is de Europese tegenhanger van MEDLINE en bevat verwijzingen vanaf 1974; MEDLINE geeft literatuur vanaf 1966. Beide bestanden overlappen elkaar voor 60% op tijdschrifttitelniveau, maar er worden uitsluitend EMBASE- en unieke MEDLINE-referenties getoond.
Het accent van Embase ligt vooral op Europese literatuur op het terrein van farmacologie, geneesmiddelenonderzoek, onderwijs en beleid en management van de gezondheidszorg.
Embase bevat meer dan 18 miljoen verwijzingen naar publicaties uit meer dan 6500 tijdschriften uit meer dan 70 landen. Het bestand wordt dagelijks bijgewerkt; jaarlijks worden ruim 600.000 referenties toegevoegd.
handboeken
eMolecules is een zoekmachine die informatie geeft over meer dan 8 miljoen chemische stoffen en hun leveranciers
tekstverzamelingen
Bevat manuscripten, gedrukte bronnen en beeldmateriaal voor 'Empire studies' en theorieën daarover. Gebruik aanhalingstekens om op een vaste woordcombinatie te zoeken zoals "Roman Empire".
encyclopedieën
Naslagwerk op het gebied van de Iraanse geschiedenis en cultuur.
encyclopedieën
Bevat de volledig tekst van de delen I-XI en het supplement (dl XII) van de gedrukte editie.
encyclopedieën
Deze nieuwe editie dekt tevens de Islam in de twintigste eeuw, en besteedt aandacht aan moslim-minderheden in de gehele wereld.
encyclopedieën
Bestaat uit drie delen: I. Asia Minor, II. Black Sea, III. Constantinople. Bevat ook het Cultural Portal of the Aegean Archipelago en een digitale culturele encyclopedie van Boeotia.
encyclopedieën
Encyclopedie van de Koran: begrippen, personen, plaatsen, culturele geschiedenis, exegese. Bevat ook langere thematische essays.
encyclopedieën, woordenboeken
Online versie van "The Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law" (3rd ed.).
encyclopedieën
Encyclopedie van de Oudheid. Bestrijkt de gehele mediterrane wereld van de oudheid, inclusief het Nabije Oosten en Egypte, van de late Bronstijd tot de zevende eeuw n. Chr.
N.B. Klik bij een zoekactie op Search in this Book onder SEARCH.
encyclopedieën
Deze encyclopedie behandelt allerlei onderwerpen uit de gedragsbiologie, zoals communicatie, leren, seksuele selectie, navigatie, waarneming, dierenwelzijn, natuurbehoud en toepassingen in de gedragsbiologie.
encyclopedieën
Alles over dierenwelzijn voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met dieren in gevangenschap, zoals dierenartsen, proefdiergebruikers en dierverzorgers. Maar ook een bron van informatie voor elke huisdierbezitter.
encyclopedieën
encyclopedieën
Breed opgezette encyclopedie van het Arabisch. Behandelt (pre-)klassiek Arabisch, modern Arabisch, Arabische landstalen en mengvarianten, zowel synchroon als diachroon.
encyclopedieën
Een multidisciplinaire online encyclopedie op het gebied van de neurowetenschappen met onderwerpen variërend van neuro-ethologie, leren en geheugen, gedragsstoornissen en psychiatrische ziekten.
encyclopedieën
Dit naslagwerk, uitgegeven door Elsevier, bevat ruim 300 wetenschappelijke artikelen over de biodiversiteit in al haar facetten, waaronder de theorie, biologie, taxonomie, extinctie en evolutie, ecologie, behoud, geografie en economie.
encyclopedieën
De Encyclopedia of Biological Chemistry richt zich op het vakgebied biochemie dat de basis vormt van praktisch alle biowetenschappen. Deze bundeling van ruim 500 verschillende artikelen omvat alle aspecten van biochemie, naast aanvullingen uit de gerelateerde vakgebieden moleculaire biologie, celbiologie, genetica en biofysica. Ieder artikel bestaat uit een duidelijk, beknopt overzicht van het onderwerp, en bevat tevens illustraties, een woordenlijst van technische termen en een lijst met aanbevolen literatuur.
encyclopedieën
Deze encyclopedie, uitgegeven door Elsevier, geeft een samenhangend overzicht van energie, grondstoffen en milieu-economie.
encyclopedieën
Alles over de voeding van landbouwhuisdieren.
Meer dan 2000 onderwerpen, varierend van korte definities van veelgebruikte vaktermen tot uitgebreide beschrijvingen en uitleg over o.a. chemische samenstelling, functie en metabolieten van voedingsmiddelen, voedersystemen in de dierhouderij, voedingswaarde en industriele verwerking van voedermiddelen.
Met bronverwijzingen, en voorzien van vele figuren, tabellen en foto’s.
encyclopedieën
De Encyclopedia of Geography is een online naslagwerk met meer dan 1200 korte artikelen op alle gebieden van de geografie. De encyclopedie wordt uitgegeven door Sage en staat onder eindredactie van Barney Warf.
encyclopedieën
Encyclopedie (2007) op het gebied van onderwijs, taaleducatie, toegepaste taalwetenschappen, psycholinguïstiek en sociolinguïstiek.
encyclopedieën
Deze digitale versie van de 14-delige encyclopedie uit 2006 (2e editie) geeft een uitgebreid overzicht van alle aspecten op het gebied van taal en taalwetenschap.
encyclopedieën
Encyclopedie over bibliotheek- en informatiewetenschap. Daarnaast ook informatie over museumstudies, archieven, kennismanagement, informatica en documentverwerking.
encyclopedieën
Encyclopedia of Life is een omvangrijke, wereldwijde soortenbank. De encyclopedie is gebaseerd op de wiki-technologie. Het initiatief komt voort uit een G8-bijeenkomst over het milieu die startte op 16 maart 2007 in het Duitse Potsdam. Tijdens deze bijeenkomst concludeerden de acht grootste industrielanden dat de achteruitgang van plant- en diersoorten moet worden gestopt. Het actieplan dat hieruit is voortgekomen en waar de encyclopedie deel van uitmaakt, wordt ook wel het Potsdam Initiative genoemd. De site ging op 26 februari 2008 online.
encyclopedieën
Naslagwerk voor de hele ‘vlees’keten, van de productie- tot in de consumptiefase: ‘van zaadje tot karbonaadje’. Behandelt alle relevante aspecten, te beginnen met de veeteelt (inclusief biotechnologie, fysiologie en slacht), via alle tussenliggende fasen (waaronder vleesbereiding, -conservering en -verpakking) tot en met het eindproduct (inclusief voedselveiligheid en -microbiologie en de rol van vlees in de humane voeding).
encyclopedieën
Naslagwerk voor informatie over moleculaire farmacologie. Gedetailleerde artikelen bevatten informatie over geneesmiddelen, moleculaire aangrijpingspunten, cellulaire processen, technieken, moleculaire mechanismen en algemene principes.
encyclopedieën
De Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments geeft informatie over paleoklimatologie, variërend van o.a. stratigrafie, geomorfologie, glaciologie, paleoecologie, paleobotanie tot geochemie en geofysica.
encyclopedieën
Compleet overzicht van alle parasieten, parasitaire aandoeningen én behandelingsstrategieen bij mens en dier. Beschrijft onder meer levenscycli, morfologie, vaccinatie en (werking van) bestrijdings- en geneesmiddelen.
encyclopedieën
Encyclopedie uit 2009 over de psychologie en de sociologie van de spelende mens.
Het naslagwerk bestrijkt een breed spectrum: van spelletjes tot games, van sport tot hobbies. Er is ook aandacht voor de geschiedenis van het spel.
encyclopedieën
De Encyclopedia of Psychopharmacology geeft gedetailleerde informatie over psychofarmacologie en verwante onderwerpen, zoals klinische psychofarmacologie, moleculaire neuropsychofarmacologie, gedragsfarmacologie bij proefdieren, preklinische psychofarmacologie en experimentele psychofarmacologie bij de mens.
encyclopedieën
Encyclopedie van het gebruik van sociale media in maatschappelijke bewegingen. Aandacht voor een groot scala aan media. Geen streven naar volledigheid, wel komen zowel progressieve als repressieve bewegingen aan bod. De verantwoording van de inhoud is te lezen in de Introduction.
encyclopedieën
EBR biedt een breed overzicht van de stand van kennis over de oorsprong en de ontwikkeling van de bijbel in zijn verschillende canonische vormen in het Jodendom en Christendom. Daarnaast documenteert EBR de receptie van de bijbel, zowel in religieuze als in culturele context.
encyclopedieën
De Encyclopédie d’Yverdon, geredigeerd door Fortunato Bartolomeo de Felice, is een tussen 1770 en 1780 uitgegeven Franstalige encyclopedie van in totaal 58 banden. Het werk bevat ruim 77.000 artikelen. De encyclopedie geeft inzicht in de kennis die beschikbaar was in de tweede helft van de achttiende eeuw. Het werk kan ook gebruikt worden voor onderzoek op het terrein van ideeëngeschiedenis.
encyclopedieën
De eerste editie van L'Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers de Diderot et d'Alembert, ontwikkeld door het ARTFL Project van de Universiteit van Chicago.
wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Artikelsgewijs commentaar op wet- en regelgeving op het terrein van de sociale verzekeringen, met verwijzingen naar relevante jurisprudentie.
handboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Artikelsgewijs commentaar op wet- en regelgeving op het gebied van de sociale voorzieningen met verwijzingen naar relevante jurisprudentie
bibliotheekcatalogi
Bibliografische database van boeken die in de periode 1473-1800 zijn gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Engelse koloniën; bevat ook Engelstalige boeken die elders zijn gedrukt. De ESTC vermeldt ook vindplaatsen.
encyclopedieën, handboeken
Bevat grammatica's van talen van verschillende taalfamilies uit onder andere Azië en Afrika. Er zijn geen Indo-Europese talen opgenomen. De grammatica's zijn afzonderlijk te doorzoeken of gelijktijdig, waardoor talen onderling vergeleken kunnen worden.
archieven, tekstverzamelingen
Archief met Amerikaanse en Britse vakbladen uit de amusementsindustrie, zoals Variety, Billboard, Musical Express, American Film. Full-text tot 2000.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
handboeken
Risicoschattingen van een groot aantal uiteenlopende chemische stoffen, uitgegeven door de WHO (World Health Organization). Beschrijft fysische & chemische eigenschappen, analytische methoden, blootstelling, biokinetiek (incl. absorptie, distributie, transformatie en eliminatie), korte- en langetermijn effecten op het milieu en op mens & dier (kankerverwekkende, mutagene en teratogene eigenschappen).
tekstverzamelingen
Onderdeel van Corpus CCKC, Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic. Bevat correspondenties van geleerden die in de 17e eeuw actief waren in de Nederlanden. Veel materiaal van Hugo de Groot, Constantijn en Christiaan Huygens. Daarnaast ook van Barlaeus, Descartes en enkele anderen.
U kunt zoeken op afzender en ontvanger, maar ook op woorden uit de tekst.
ERIC met UBUlink
bibliografieën
Database van het Educational Resources Information Centre op het gebied van onderwijs(kunde), opvoeding en opvoedkunde. Bevat 'Current Index to Journals in Education', en 'Resources in Education'.
patenten
De databank esp@cenet is een zoeksysteem waarmee u gratis toegang hebt tot een groot deel van de wereldwijde octrooiliteratuur.
handboeken
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Digitale versie van het Handboek Estate Planning. Behandelt vanuit een praktische invalshoek het gehele terrein van estate planning.
bibliografieën
Database met ruim 4 miljoen verwijzingen naar tijdschriftartikelen, rapporten, congresverslagen, boeken en internetbronnen op het gebied van energie en energieonderzoek, (o.a. fossiele en synthetische brandstoffen, kernenergie, duurzame energie, alternatieve energiebronnen en energieopslag). In veel gevallen is de full-text versie direct beschikbaar.
ETDEweb komt voort uit het internationale project Energy Technology Data Exchange, een samenwerkingsverband tussen 14 lidstaten, International Energy Agency (IEA), US Department of Energy (DOE) en International Nuclear Information System (INIS).
beeld & geluid
Ethnographic Video Online is een online platform voor de studie van cultuur, gedrag en maatschappij wereldwijd. Bevat meer dan 1300 uur video, bijv. ethnographisch filmmateriaal, documentaires en ongepubliceerd veldwerk.
encyclopedieën
Overzicht van 7.413 talen met o.a. gegevens betreffende landen en aantal sprekers. Dit is de 16e editie uit 2009.
woordenboeken
Databank en forum voor de etymologie van het Nederlands. Zoek een woord en vind wat twintig woordenboeken daarover vermelden. Van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands tot Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden van Stoett. De website is nog in ontwikkeling.
woordenboeken
Standaardwerk dat de oorsprong en ontwikkeling van uiteindelijk ca. 15.000 Nederlandse woorden herleidt.
EU Bookshop is een onlineboekwinkel en -archief van publicaties van de Europese Unie vanaf 1952. De meeste publicaties kunt u als pdf gratis bekijken, downloaden en printen.
wettenverzameling, jurisprudentie
EUR-Lex is een vrij toegankelijke databank met juridische documenten van de EU.
encyclopedieën
Informatie over middeleeuwse prelaten en bisdommen in Europa.
adresboeken, statistieken, handboeken
Europa World Plus is de online toegang tot The Europa World Year Book en de 9-delige Europa Regional Surveys of the World Series. Geeft per land/regio statistische en encyclopedische informatie.
bibliografieën
Databank ontwikkeld door de Staatsbibliotheek van Berlijn i.s.m. Maison des Sciences de l´Homme, Parijs. Bevat verwijzingen naar zowel artikelen uit tijdschriften en kranten als naar boeken van de jaren 1991-2007. Raadpleeg de Subject headings voor naamsvormen.
De jaren 1975-1990 zijn alleen in gedrukte vorm beschikbaar.
statistieken, bibliografieën
De SE Factsheets (Europese naamloze vennootschap (Societas Europaea, of SE)) verzorgd door het European Trade Union Institute (ETUI) bieden informatie over Europese naamloze vennootschappen. Er bestaan factsheets over geplande en reeds bestaande Europese naamloze vennootschappen en ze worden regelmatig geüpdatet.
internetgids
Bibliografische hulpmiddelen, bronnen en tutorials voor onderzoek naar de geschiedenis van Europa.
nieuws en kranten, beeld & geluid, tekstverzamelingen
Geeft toegang tot de collecties van 48 Europese nationale bibliotheken. Bevat meer dan 25 miljoen digitale items en meer dan 165 miljoen bibliografische records. Bevat o.a. historische kranten en bijzondere boeken.
Doorzoekbaar op vakgebied
bibliotheekcatalogi
European Library doorzoekt het bezit van Europese nationale bibliotheken.
handboeken
Handboek met voorschriften voor de bereiding van Europese geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik, en de vereisten waaraan zij moeten voldoen.
Voor het gebruiken van het bestand is een plug-in nodig. Op computers in de Universiteitsbibliotheek is deze geïnstalleerd, op medewerkerscomputers moet deze via het startmenu geïnstalleerd worden (zoeken op safeview; na het installeren in de Pharmacopeia klikken op Login / Allow in de grijze balk bovenaan).
N.B. De melding van de 199 geregistreerde computers kan genegeerd worden.
bibliografieën
Databank met ruim 30.000 boeken over Europese ontdekkingsreizen, Europeanen in Amerika en levens van de inheemse bevolking. Koloniale geschiedenis, slavenhandel.
Biedt geen fulltext, geeft wel de vindplaatsen van de boeken.
beeld & geluid, tekstverzamelingen, bibliotheekcatalogi, internetgids
Europeana biedt toegang tot de digitale bronnen van musea, bibliotheken, archieven en beeld- & geluidcollecties in Europa.
beeld & geluid
Toegang tot televisiemateriaal in audiovisuele archieven in Europa van begin 1900 tot heden. De meeste clips en programma's hebben betrekking op 14 historische thema's. Bevat duizenden videofragmenten. Daarnaast biedt EUscreen een aantal virtuele tentoonstellingen.
Nog in bètaversie.
beeld & geluid, bibliotheekcatalogi
Informatiebronnen uit de gehele periode van de filmgeschiedenis: filmhistorische en -theoretische naslagwerken, biografieën en scenario's; cd-rom's en dvd’s met films of filmfragmenten, foto's en muziek. Filmgerelateerde collecties van o.a. affiches, soundtracks en papieren archieven van filmmakers. Knipselarchief van artikelen uit voornamelijk Nederlandse dagbladen.
EYE is in 2010 ontstaan door een fusie van het Filmmuseum, Holland Film, Filmbank en het Nederlands Instituut voor Filmeducatie.
bibliografieën
F1000Prime attendeert onderzoekers en clinici op tijdschriftartikelen op het gebied van biologie en geneeskunde, die door ongeveer 5000 vooraanstaande wetenschappers worden aanbevolen. Bij elk artikel wordt een kort commentaar en een waarderingscijfer toegevoegd.
Registratie geeft extra mogelijkheden, zoals attenderingen.
tekstverzamelingen
Vertaling van Tarchetti's Racconti fantastici uit 1876 door H.J. Wansink.
Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met prof. dr. Harald Hendrix, hoogleraar Italiaanse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht en de deelnemers aan de cursus "Italiaanse verhalen uit de tweede helft van de negentiende eeuw" (mei-juli 2002).
handboeken
Het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor zorgverzekeringen biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen. De website is primair bestemd voor artsen en apothekers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid. Op de website vindt u op verschillende manieren informatie. U kunt gericht zoeken op stof- of merknamen van geneesmiddelen of op indicaties/diagnoses. U kunt zoeken in specifieke geneesmiddelenteksten of in achtergrondinformatie.
bibliografieën
Bibliografie van tijdschriftartikelen over film en televisie, vanaf 1986. Bevat ook een beperkt aantal verwijzingen van vóór 1986. De FTLI is de opvolger van de gedrukte uitgave: Film Literature Index.
bibliotheekcatalogi
Met Find-eR zoekt U in het papieren en elektronische bezit van de bibliotheken van de Europese Commissie. Bevat beschrijvingen van boeken én verwijzingen naar tijdschriftartikelen op het gebied van de Europese Unie.
bibliografieën
FSTA bevat circa 500.000 samenvattingen uit 1.800 tijdschriften, vanaf 1990 tot nu, met betrekking tot voedingswetenschap en voedingsmiddelentechnologie. Het bestand is ontwikkeld door de Internationale Food Information Service (IFIS).
N.B. Het bestand kan maar door 1 persoon tegelijk gebruikt worden.
archieven, e-books, beeld & geluid, tekstverzamelingen
Food Studies Online is een online platform voor de studie van voedsel en voedselsystemen. Bevat archieven, boeken, posters en meer dan 250 video’s met documentaires, interviews en vintage commercials.
tekstverzamelingen
Officiële bronnen betreffende de belangrijkste beslissingen op het gebied van de Amerikaanse buitenlandse politiek, gedeclassificeerd en voor publicatie geschikt gemaakt.
De United States Department of State papers 1861-1960 zijn full text beschikbaar. U kunt ze doorbladeren en doorzoeken. Voor beide acties begint u in het in het Browse-scherm.
Nog niet geheel compleet, er kunnen nog delen worden toegevoegd.
tekstverzamelingen
Databank met de belangrijkste feministische teksten van de tweede feministische golf. Boeken, artikelen en pamfletten afkomstig uit 29 landen. Doorzoekbaar met Engelse termen.
tekstverzamelingen
Corpus van meer dan 4000 Franse teksten uit de 16e tot en met de 21ste eeuw
tekstverzamelingen, bibliografieën, biografieën, boekbesprekingen
Gale Literary Sources is een platform voor databases als Dictionary of Literary Biography Complete Online, Literature Criticism Online, Contemporary Authors Online, Literature Resources Center en LitFinder. U vindt er o.a. full text literaire werken, tijdschriftartikelen op het gebied van literatuurwetenschap, recensies en biografische artikelen.
encyclopedieën, biografieën
Gale Virtual Reference Library bevat encylopedieën op allerlei gebied, bijvoorbeeld Encyclopedia of Emerging Markets, Encyclopedia of Islam and the Muslim World, International Encyclopedia of the Social Sciences, Child Development, Immigration and Multiculturalism, Learning and Memory.
beeld & geluid, tekstverzamelingen, bibliotheekcatalogi
Catalogus van alle digitale publicaties van de Bibliothèque Nationale de France. Bevat een groot aantal full-text boeken, kranten, tijdschriften en woordenboeken, maar ook veel beeld- en geluidsmateriaal en een hoeveelheid bladmuziek.
tekstverzamelingen, bibliografieën
Mathematische literatuur van het Göttinger Digitalisierungszentrum GDZ. Het Centrum voor Retrospectieve Digitalisering in Göttingen heeft als taak gedrukte werken, manuscripten en illustraties op te nemen en te presenteren.
kaarten en atlassen, archieven, e-books
Meer dan 2.800 gescande titels uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht; alle vakgebieden, veel oude uitgaven, ook niet-boekmateriaal, vrije toegang.
beeld & geluid
Het Geheugen van Nederland is een grote digitale verzameling van illustraties, foto’s, teksten, films en audiofragmenten uit 100 Nederlandse collecties. U kunt zoeken naar afbeeldingen over een specifiek onderwerp, maar ook op thema.
wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link Login voor WO/HBO, >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Artikelgewijs commentaar op de Gemeentewet
GEODOK met UBUlink
bibliografieën
Bibliografie van artikelen uit ruim 550 vooral Duitstalige tijdschriften en reeksen op het terrein van de fysische en sociale geografie.
GEODOK is een dienst van het Geografisch Instituut van de Friedrich-Alexander-Universiteit in Erlangen-Nürnberg. Dekking 1980-heden, in totaal meer dan 150.000 geselecteerde artikelen.
Klik in deze zoekmachine voor de UBUlink op de SFX-knop.
bibliografieën
Uitgebreide geannoteerde bibliografie voor de Duitse taal en cultuur. Vanaf jaargang 48 (2008). Klik op READ CONTENT voor toegang tot de database.
Voor oudere jaargangen (papier), zie: Germanistik, 1960-2009.
bibliotheekcatalogi
Catalogus van het Research Institute van het Getty Center, Los Angeles
bibliografieën, proefschriften
GLIN bevat de titels van in Nederland uitgegeven proefschriften en publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijk te stellen organisaties.
wettenverzameling, jurisprudentie
An electronic legal publication dedicated to international and foreign law research. Published by the Hauser Global Law School Program at NYU School of Law
woordenboeken
bibliografieën
Internationale bibliografie op het gebied van oude geschiedenis, archeologie en klassieke talen.
e-books, tekstverzamelingen, bibliotheekcatalogi
Google Books is een, deels full text doorzoekbare, database met miljoenen gescande boeken uit bibliotheken of direct van uitgevers. Rechtenvrije boeken zijn ook full text leesbaar.
Meer weten over zoekmogelijkheden en andere opties? Zie de LibGuide Google Books.
kaarten en atlassen
Google Maps is een service van Google die een krachtige, gebruiksvriendelijke kaarttechnologie combineert met bedrijfsinformatie, zoals locatieaanduidingen, contactgegevens en routebeschrijvingen.
e-books, patenten, bibliografieën, proefschriften
Index op meer dan 50 miljoen tijdschriftartikelen, boeken, proefschriften en patenten in alle vakgebieden. De UBU-link naar informatie over beschikbaarheid binnen de UBU werkt niet via de UBU-link-button maar via de links Fulltext@UBUlink en UBUlink.
N.B. De Fulltext@UBUlink werkt alleen via de bibliotheekpagina's of als u ingelogd bent met uw Solis-ID voor toegang thuis.
Meer weten over zoekmogelijkheden en andere opties? Zie de LibGuide Google Scholar.
woordenboeken
Verklarend Frans woordenboek. Geeft etymologie, woordbetekenis, voorbeelden van het gebruik van een woord, citaten. Daarnaast werkwoordvervoegingen, uitspraak, mannelijke en vrouwelijke vorm van adjectieven.
bibliografieën
GreenFILE is een literatuurdatabase over de invloed van de mens op het milieu. Het bestand bevat > 300.000 beschrijvingen van artikelen, rapporten en (VS-)overheidsdocumenten. GreenFILE heeft een multidisciplinair karakter. Voor sommige tijdschriften zijn ook artikelbeschrijvingen van historische jaargangen beschikbaar. Door de ontsluiting van rapporten, overheidsdocumenten en sommige historische jaargangen is het voor dit onderwerp een goede aanvulling op een bestand als Scopus of Web of Science.
bibliografieën, proefschriften
GLIN bevat de titels van in Nederland uitgegeven proefschriften en publicaties van bestuurslichamen, wetenschappelijke instellingen en daarmee gelijk te stellen organisaties.
e-books, handboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID. Ga via tab ‘Uitgaven’ naar de afzonderlijke delen
Digitale versie van de privaatrechtelijke delen van de losbladige Groene Serie, met wet- en regelgeving, commentaar en jurisprudentie
bibliografieën
Informatie voor professionals in voedsel en groen. Bevat ook ARTIK: artikelen uit vaktijdschriften voor landbouw, visserij, groene ruimte, bodem en voeding. Onderdeel van AGRALIN Desktop Library.
Grove Music Online met UBUlink
encyclopedieën
Encyclopedie op alle gebieden van de muziekwetenschap. Omvat Grove Music Online, The Oxford Dictionary of Music en The Oxford Companion to Music. Vele zoekmogelijkheden, o.a. aparte opties om te zoeken naar bibliografische informatie en informatie in werklijsten.
archieven, nieuws en kranten, tekstverzamelingen
De volledige tekst van The Guardian en zijn voorloper The Manchester Guardian (1821 – 2003) is hier te doorzoeken, samen met The Observer (1791-2003).
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
handboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
handboeken
Interdisciplinair handboek voor de studie van de middeleeuwen, uit 2010. Uitgebreid overzicht van het onderzoek van de laatste decennia, met belangrijke begrippen, genres en mediëvisten.
handboeken
Handboek met up-to-date informatie op het gebied van de pragmatiek.
handboeken
Handboek op het gebied van vertalen en tolken.
wettenverzameling
Digitale parlementaire handelingen (kamerstukken, -verslagen, -vragen) uit de periode 1814-1995.
De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via de website overheid.nl.
handboeken
Health and Psychosocial Instruments geeft informatie over diagnostische instrumenten (vragenlijsten, tests, checklists enz.) op het gebied van de gezondheidszorg, psychologie, maatschappelijk werk, verpleging, bezigheidstherapie, fysiotherapie, logopedie, organisatiekunde en bibliotheek- en informatiewetenschappen.
handboeken
Dagelijks bijgewerkte elektronische versie van het naslagwerk Harrison’s Principles of internal medicine.
repositories, scripties
De HBO Kennisbank maakt de producten van de hogescholen eenvoudig te vinden en gemakkelijk toegankelijk: scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen van studenten, docenten en lectoren van de hogescholen in Nederland.
Tot medio 2007 werden vooral scripties opgenomen van zeven hogescholen. Inmiddels zijn meer hogescholen aangesloten, ook zijn naast afstudeerverslagen publicaties van medewerkers en leermiddelen te vinden in de HBO Kennisbank.
tekstverzamelingen, bibliografieën, wettenverzameling, jurisprudentie
Full-text-collectie van oude jaargangen van Amerikaanse en internationale juridische tijdschriften en andere juridische bronnen.
bibliografieën
HighWire biedt toegang tot meer dan 350 wetenschappelijke tijdschriften (waarvan een gedeelte full-text), voornamelijk op het gebied van de exacte wetenschappen, technologie en geneeskunde.
Het full-text-archief van een groot aantal tijdschriften is gratis beschikbaar.
bibliografieën
Bestand van boeken en artikelen vanaf 1984-2004 op het gebied van moderne Westeuropese geschiedenis (vanaf ca. 1500); tevens titels over geschiedsfilosofie en geschiedschrijving. Vanaf eind 2004 worden er geen titels meer toegevoegd aan Hint. De database blijft nog wel de komende jaren toegankelijk.
kaarten en atlassen, beeld & geluid, tekstverzamelingen, internetgids
Hispana brengt de digitale collecties samen van archieven, bibliotheken, archieven en musea in Spanje. Geeft toegang tot allerlei materiaalsoorten (manuscripten, gedrukte boeken, foto's, kaarten, etc.) van het Spaanse culturele erfgoed.
De Spaanse component van Europeana.
Historical Abstracts met UBUlink
bibliografieën
Bestand dat een breed aantal aspecten van de wereldgeschiedenis, uitgezonderd de VS en Canada, vanaf 1450 behandelt. Citaties en samenvattingen uit ongeveer 2100 tijdschriften, en sinds 1980 uit boeken en dissertaties.
Mobiele interface
kaarten en atlassen
Tweede ed. (2002) van A historical atlas of Islam, onder red. van Hugh Kennedy. Aanzienlijke wijzigingen in de kaarten t.o.v. de eerste ed. uit 1981.
archieven, tekstverzamelingen, biografieën
Nieuws en agenda voor historici. Daarnaast een grote hoeveelheid gedigitaliseerde bronnen, zoals biografische woordenboeken, besluiten van de Staten-Generaal uit de 16e en 17e eeuw, brieven, kronieken, oorkonden en andere juridsche teksten.
bibliografieën
Bibliografie van de Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland (AHF).
In deze database is het werk opgenomen van meer dan 1000 instellingen in Duitsland op het gebied van de geschiedwetenschap. Er zijn twee onderdelen: de Historische Bibliographie, met meer dan 350.000 verwijzingen naar boeken, hoofdstukken uit boeken en tijdschriftartikelen, gepubliceerd vanaf 1990. En daarnaast het Jahrbuch der historischen Forschung met bijna 10.000 verwijzingen naar het lopende onderzoek in Duitsland.
Voornamelijk Europese geschiedenis, vanaf de oertijden tot nu.
nieuws en kranten
Een selectie van gedigitaliseerde landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten (overzicht van titels). Beslaat de jaren 1618-1995. Kranten uit 1940-1945 zijn zeer ruim vertegenwoordigd.
Vanaf begin 2014 beschikbaar via Delpher.
HLAS Online met UBUlink
bibliografieën
Handbook of Latin American Studies. Multidisciplinaire bibliografie over Latijns Amerika van de Library of Congress.
bibliografieën
Gedigitaliseerde en doorzoekbare versie van de Monatsberichte (1929-1900) oorspronkelijk uitgegeven door Friedrich Hofmeister (1782-1864). Overzichten van muziekuitgaven van de negentiende eeuw voornamelijk uit Duitsland. De oorspronkelijke documenten zijn te zien via een link naar de de website van de Österreichische Nationalbibliothek.
bibliotheekcatalogi
Bibliotheekcatalogus van de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht.
jurisprudentie
Uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
archieven, tekstverzamelingen
Bronnen op het gebied van Nederlandse cultuur en geschiedenis.
kaarten en atlassen
Digitale versie is van de losbladige uitgave "Hydrologischer Atlas der Schweiz".
bibliografieën
De Hydrotheek is een database met ruim 28.000 bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, water- en afvalwaterbeheer in Nederland.
bibliografieën, handboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Informatiebron voor belastingen wereldwijd. Bevat beschrijvingen van belastingstelsels voor ondernemingen en individuen, uitspraken in belasting zaken en diverse tijdschriften.
beeld & geluid
Iconclass is een classificatiesysteem voor iconografische thema's in de beeldende kunst.
bibliografieën
De portal van IEEE Computer Society Digital Library biedt toegang tot 26 tijdschriften vanaf 1968 tot heden en meer dan 2.700 conference proceedings vanaf 1995 tot heden.
archieven, bibliotheekcatalogi
IHLIA LGBT Heritage, erfgoedinstelling op het gebied van LHBT (Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender) biedt een grote collectie met o.a. boeken, tijdschriften, affiches en foto’s.
bibliografieën
Documentatiebestand van het Centrum IIMO op het gebied van oecumenica en missiologie (ook: wereld-Christendom, interculturele theologie en interreligieuze dialoog).
Bevat beschrijvingen van tijdschriftartikelen uit Europese en buiten-europese bronnen, o.a. tijdschriften uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika uit de periode van ca. 1975-2000 die nergens anders beschreven zijn; veel van deze tijdschriften zijn aanwezig in de collectie Missiologie.
beeld & geluid
IMAIOS is een online atlas van de menselijke anatomie (met o.a. röntgenopnames en MRI-afbeeldingen) voor artsen, radiologen, medisch studenten en laboranten.
bibliotheekcatalogi
De ISTC geeft informatie over de in de 15e eeuw met losse letter gedrukte boeken: incunabelen in de British Library en andere bibliotheken in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Italië, België en Nederland.
beeld & geluid, bibliografieën
De Index of Medieval Art (voorheen Index of Christian Art) is een iconografisch documentatiesysteem van christelijke en middeleeuwse kunst tot ca. 1550. De database bevat alle gegevens die vanaf 1991 aan de Index zijn toegevoegd, en op dit moment ca. dertig procent van de data van vóór 1991.
De volledige gegevens tot 1991 kunt u vinden in het papieren exemplaar van de Index, in de kelder van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Op termijn zal de volledige Index digitaal beschikbaar zijn.
bibliografieën
Bibliografie op het gebied van theologie, kerkgeschiedenis en religiewetenschap.
Index religiosus is een voortzetting en combinatie van de bibliografie van de Revue d’histoire ecclésiastique en de Elenchus Bibliographicus.
bibliografieën
De Index theologicus geeft verwijzingen naar artikelen uit ca. 600 tijdschriften en 200 Festschriften.
Het bestand wordt geproduceerd door de Universiteitsbibliotheek Tübingen; deze verzorgt de zwaartepuntcollecties voor Theologie en Algemene en Vergelijkende Godsdienstwetenschap in Duitsland. De collectie tijdschriften is wereldwijd; een kwart is afkomstig uit Duitsland.
IxTheo is een voortzetting van: Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie (ZID).
bibliografieën
Bibliografie van juridische tijdschriftartikelen, gepubliceerd in niet-Angelsaksische landen ("civil law") landen) vanaf 1985.
bibliografieën
Internationale bibliografie van vertalingen. Bevat cumulatieve informatie over boeken die sinds 1979 vertaald en uitgegeven zijn in ca. 100 lidstaten van de UNESCO.
Gegevens over geregistreerde vertalingen van voor 1979 zijn te vinden in de gedrukte uitgaven van de Index Translationum.
handboeken
Het Informatorium Medicamentorum (IM) in de KNMP Kennisbank geeft informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland in gebruik zijn. Alle geregistreerde toepassingen zijn hierin terug te vinden.
bibliotheekcatalogi
Catalogus van het INHA, waarin opgenomen zijn catalogi van de bibliotheek van het INHA (collections Jacques Doucet), de Bibliothèque Centrale des Musées Nationaux, de Bibliothèque Patrimoniale de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, de Bibliothèque de l'Ecole Nationale des Chartes en de Bibliothèque du centre Gernet-Glotz.
tekstverzamelingen
Website gewijd aan het onderzoek naar instituties gericht op economische samenwerking zoals gilden, markegenootschappen, waterschappen en begijnhoven. De website is het resultaat van twee onderzoeksprojecten van Tine de Moor: 'Data Infrastructures for the Study of Guilds and Other Forms of Collective Action' en 'United We Stand. The Dynamics and Consequences of Institutions for Collective Action in Pre-Industrial Europe'. Bevat bronnenmateriaal, woordenlijsten, case studies en bibliografieën.
internetgids
Deze pagina geeft links naar websites, die "instructions to authors" van zo'n 3500 tijdschriften op biomedisch gebied geven. De links verwijzen naar primaire bronnen, d.w.z. rechtstreeks naar de uitgevers of de redacties van de tijdschriften.
e-books
InTech Open geeft toegang tot enkele tijdschriften en 300 e-books in de biomedische en bètawetenschappen, met name informatica.
handboeken
Acht interactieve modules op het gebied van de fysiologie.
Uitsluitend toegankelijk in het studielandschap en de computerleerzalen in het UMC Utrecht. Klik op "IP 10" in de lichtblauwe balk links om in Interactive Physiology te komen.
archieven, bibliotheekcatalogi
Diverse bestanden op het gebied van sociale en sociaal-economische geschiedenis, waaronder geschiedenis van de vakbonden en vrouwengeschiedenis, uit de collecties van het IISG, het NEHA (Nederlandsch Economisch-Historisch Archief) en het Persmuseum
internetgids
Internetgids met meer dan 2000 links naar Engelstalige bronnen op het gebied van internationale zaken en relaties, 'global studies', intergouvernementele en non-gouvernementele organisaties, mensenrechten, etc.
bibliografieën
Bibliografie op alle gebieden van de westerse kunst. Bevat gegevens over publicaties vanaf 2008. Bevat zowel Engelse als Franse trefwoorden.
Opvolger van de Bibliography of the History of Art (BHA).
bibliografieën
Bibliografie op het gebied van de lexicografie. Bevat ook veel titels van woordenboeken
boekbesprekingen, beeld & geluid, bibliografieën
Database op het gebied van theater en dans in 126 landen. Bevat gegevens over tijdschriftartikelen, boeken, hoofdstukken uit boeken, recensies. Voor een groot deel full text beschikbaar.
adresboeken
Overzicht van contactgegevens van mediëvisten uit 70 landen.
encyclopedieën, wettenverzameling
online versie van de losbladige uitgave met wetgeving op gebied van staatsrecht van diverse landen (diverse grondwetten in het Engels)
encyclopedieën, wettenverzameling
online versie van de losbladige uitgave met wetgeving op gebied van strafrecht van diverse landen
encyclopedieën, wettenverzameling
online versie van de losbladige uitgave met wetgeving op gebied van nationaal en internationaal milieurecht.
encyclopedieën, wettenverzameling
online versie van de losbladige uitgave met wetgeving op gebied van familie- en erfrecht van diverse landen
handboeken, wettenverzameling
Digitale versie van de losbladige uitgave, waarin relevante wetgeving t.a.v. arbeidsrecht van diverse landen.
encyclopedieën
Supplement op Lexikon des Mittelalters.
encyclopedieën
Bevat bijna 2.000 artikelen op alle gebieden van de dans: recreatieve dans, rituele dans, theaterdans, etnische dans. Er zijn overzichtsartikelen en artikelen over gespecialiseerde onderwerpen.
encyclopedieën
Bevat meer dan 700 lemmata. U kunt zowel op titel als op onderwerp zoeken.
encyclopedieën
Naslagwerk met meer dan 500 ingangen, gegroepeerd in zeven thematische secties: methods and approaches; economics and finance; environments; home and homelessness; institutions; policy; welfare and well-being.
encyclopedieën
De International Encyclopedia of Human Geography, uitgegeven door Elsevier, geeft gedetailleerde informatie over filosofie en theorie, methoden en technieken, etc. op het gebied van de sociale geografie en verwante gebieden.
jurisprudentie
Bevat alle belangrijke zaken van internationaal recht vanaf 1919 tot heden.
bibliografieën
De IMB bevat verwijzingen naar artikelen uit tijdschriften en bundels vanaf 1967.
bibliografieën
De IPB is de electronische versie van de gelijknamige papieren bibliografie. Deze versie bestaat uit een "Full edition" (1997 tot heden) en een "Retrospective edition" (t/m 1996; gaat momenteel terug tot 1985). De IPB verwijst naar boeken, naar collectieve werken, naar de bijdragen daaraan en naar tijdschriftartikelen. De "Full edition" heeft meer zoekingangen en kent bovendien abstracts.
bibliografieën
Bevat abstracts van artikelen op het gebied van de politicologie die zijn verschenen in tijdschriften en jaarboeken. Op onderwerp te doorzoeken door per aflevering de Subject index door te nemen en vervolgens naar de betreffende abstracts te gaan.
De jaargangen van voor 2007 zijn in gedrukte vorm aanwezig.
internetgids
Een verzameling geselecteerde bronnen, fulltextbronnen en heiligenlevens, bijeengebracht voor onderwijsdoeleinden
bibliografieën
Databank met beschrijvingen van artikelen uit ruim 50 Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften uit Nederland en België. De indexering loopt vanaf 1993. Per jaar worden ca. 2500 artikelen toegevoegd.
bibliotheekcatalogi
De gezamenlijke on-line publiekscatalogus van vier samenwerkende kunsthistorische instellingen in Florence, waaronder het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut
bibliografieën
Bibliografie op het gebied van de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen, Technologie en Geneeskunde.
bibliotheekcatalogi
Catalogus van de bibliotheek van het Istituto Italiano di Cultura in Amsterdam.
bibliografieën
Deze bibliografie voor de geschiedenis van Duitsland geeft verwijzingen naar literatuur vanaf 1940. In 2015 is de database afgesloten.
internetgids
De opbrengsten van boeken, handschriften en autografen op veilingen in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland.
encyclopedieën, biografieën
De online-versie van The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism (2e ed.; 2005) bevat uitgebreide informatie over 240 belangrijke personen, scholen en bewegingen op het gebied van cultuurtheorie en -kritiek, met een nadruk op literatuur.
biografieën
Bestand met gegevens over Joden in Nederland in de twintigste eeuw, tot stand gekomen door samenwerking tussen de Bibliotheca Rosenthaliana en het Menasseh ben Israel Instituut.
tijdschriftenlijst
JCR geeft een rangordening op basis van o.a. "impact factor" (met een 5-jaar-trend), "immediacy index" en "cited halflife" van 10.000 wetenschappelijke tijdschriften. De citatiegegevens zijn ontleend aan de Science Citation Index en de Social Sciences Citation Index. Het bestand wordt het meest gebruikt voor de onderlinge ranking van tijdschriften per onderwerp.
tijdschriftenlijst
JournalTOCs is de grootste vrij toegankelijke verzameling inhoudsopgaven van wetenschappelijke tijdschriften.
boekbesprekingen, bibliografieën
Archiefbestand van ca. 700 Engelstalige tijdschriften op verschillende vakgebieden. Alle (ook de oudste) volumes zijn beschikbaar en full-text doorzoekbaar; de meest recente jaren zijn i.v.m. copyright niet in dit archief opgenomen. Aanwezig: Arts and Sciences I, II, III, V en VII, Business, Collection Ireland, Ecology and Botany, Health and General sciences, Language and Literature.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
wettenverzameling, jurisprudentie
Website met full-text wetgeving (parlementaire stukken) en jurisprudentie Hoge Raad op het gebied van het burgerlijk recht.
woordenboeken
Het Juridisch-Economisch Lexicon is een actueel en betrouwbaar woordenboek
woordenboeken
Het Juridisch-Economisch Lexicon NL/DE is een actueel en betrouwbaar woordenboek.
woordenboeken
internetgids
biografieën
Selectie uit de biografische documentatie van het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, over personen die van belang zijn of waren voor katholiek Nederland in de 19e en 20e eeuw
nieuws en kranten
Keesing's Historisch Archief bevat artikelen uit de periode 1946 tot en met 2013 over alle landen van de wereld.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Databank met een thematisch commentaar CAR-UWO en ARAR en het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht.
handboeken
Digitale versie van de losbladige werken 'Commentaar Algemene Wet Bestuursrecht' en 'Bestuursrechtelijke schadevergoeding', en het handboek 'Hoofdstukken van bestuursrecht' (Van Wijk/Konijnenbelt).
nieuws en kranten, wettenverzameling, jurisprudentie
Databank met wetgeving, jurisprudentie en informatie op het gebied van GBA, (internationale) nationaliteitswetgeving, (internationale) burgerlijke stand, verkiezingen
bibliografieën
Bronnen over de psychosociale gevolgen van oorlog, geweld en andere schokkende gebeurtenissen. Databank van Arq-bibliotheek.
wettenverzameling, jurisprudentie
Databank met informatie over aanbestedingsprocedures; een artikelsgewijs commentaar op de Aanbestedingswet en de Tender Nieuwsbrief.
wettenverzameling, jurisprudentie
Databank met artikelsgewijs commentaar Wabo, Bor, Wro en het Bro; toelichting op belangrijke beleidsinstrumenten en thema’s; jurisprudentie samenvattingen.
nieuws en kranten, wettenverzameling, jurisprudentie
Databank met wet- en regelgeving, jurisprudentie en modellen op het gebied van personen- en familierecht, en het alimentatierekenprogramma INA.
handboeken
Actuele determinatie- en identificatiesleutels voor parasitaire nematoden bij gewervelde dieren. Onmisbaar voor iedereen – in het veld, het laboratorium, de veterinaire faculteit of de dierenartsenpraktijk – die wel eens wordt geconfronteerd met de vraag “Wat is dit voor een worm?”
handboeken
Actuele determinatie- en identificatiesleutels voor parasitaire nematoden bij gewervelde dieren. Onmisbaar voor iedereen – in het veld, het laboratorium, de veterinaire faculteit of de dierenartsenpraktijk – die wel eens wordt geconfronteerd met de vraag “wat is dit voor een worm?”.
encyclopedieën, biografieën
Lexicon met uitgebreide informatie over leven en werk van Duitstalige auteurs vanaf de middeleeuwen. Bevat ook literatuurverwijzingen.
e-books, bibliografieën, handboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Databank met nationale en internationale bronnenmateriaal (wetgeving, jurisprudentie, verdragen) en commentaren op het gebied van internationale handelsarbitrage.
e-books, bibliografieën, wettenverzameling, jurisprudentie
Verzameling wetgeving, besluiten en jurisprudentie, met commentaren en besprekingen op het gebied van mededingingsrecht.
e-books, patenten, handboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Website met e-books, wetgeving met commentaar, rechtspraak, nieuws en blogs op het gebied van intellectueel eigendomsrecht
e-books, bibliografieën, handboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Kluwer-portal met tijdschriften, jurisprudentie, wet- en regelgeving, handboeken en commentaren. Vanaf 2016 uitgebreid met Het Juridisch Archief: oudere jaargangen van tijdschriften en oude drukken van Tekst&Commentaar-serie en Asser-serie.
biografieën
Biografieën van vele geleerden uit binnen- en buitenland, oud-leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
handboeken
De KNMP Kennisbank is een naslagwerk voor de apotheker. De informatie op de Kennisbank ondersteunt de apotheker vakinhoudelijk en procesmatig bij zijn werkzaamheden in de praktijk. In de Kennisbank vindt u onder andere het Informatorium Medicamentorum, en de bestanden Medicatiebewaking en Bereiden.
bibliotheekcatalogi
Collecties op het gebied van Zuidoost-Azië (m.n. Indonesië) en het Caribisch gebied, m.n. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.
encyclopedieën, biografieën
Naslagwerk met bio- en bibliografische gegevens over Duitstalige auteurs na 1945. Per persoon een biografische schets, een uitgebreid essay over het werk en de receptie daarvan, toegekende prijzen, en een lijst van primaire en secundaire literatuur.
tekstverzamelingen, woordenboeken
Zoekmachine voor het vinden van Nederlandse woorden in oude teksten. Woorden worden gepresenteerd in hun oorspronkelijke context. Kronos put onder meer uit het Corpus Oudnederlands en de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren, maar gebruikt daarnaast vele uiteenlopende andere bronnen, zoals ambtelijke stukken, bijbelvertalingen en toneelteksten.
De website is nog in ontwikkeling en ziet er nu erg simpel uit, maar biedt wel veel resultaten.
biografieën
Gegevens van circa 77.000 wetenschappers werkzaam in Duitstalige landen.
bibliotheekcatalogi
De Karlsruher Virtueller Katalog is een meta-catalogus die een toegang geeft tot de beschrijvingen van meer dan 100 miljoen boeken en tijdschriften uit bibliotheek- en boekhandelcatalogi wereldwijd.
internetgids
Gestructureerde toegang tot elektronische bronnen op het gebied van de mediëvistiek. Project gesponsord door Georgetown University.
kaarten en atlassen, archieven, bibliografieën, bibliotheekcatalogi, internetgids
Zeer uitgebreide verzameling links voor Latijns-Amerika. O.a. veel verwijzingen naar bibliotheken, archieven, databanken, universiteiten, ministeries, media, etc. Na het kiezen van een onderwerp kunt u kijken wat daarover per land ('country resources') of regio ('regional resources') te vinden is.
woordenboeken
Woordenboek Latijn-Nederlands. De webeditie wordt regelmatig geactualiseerd.
tijdschriftenlijst
Collectie artikelen uit open access Law Reviews vanaf 1904 tot heden.
beeld & geluid
Bij de Universiteit Utrecht zijn ruim 3000 colleges opgenomen en terug te zien via LectureNet. De zoekfunctie is alleen toegankelijk voor medewerkers en studenten van de UU.
Van deze opnamen is ongeveer de helft wel vrij toegankelijk via de site van Studium Generale.
bibliografieën, wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen binnen en buiten de Universiteit Utrecht: selecteer Universiteit Utrecht en log in met Solis-id.
Juridisch en fiscaal informatieportaal dat direct en via één zoekschil toegang biedt tot alle relevante juridische en fiscale informatie in Nederland en daarbuiten. Legal Intelligence integreert en ontsluit alle externe juridische bronnen, zoals uitgeversbronnen waarvoor de universiteit gebruikslicenties heeft, en openbaar beschikbare bronnen.
internetgids
Handzame richtlijnen voor voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties. Samenvatting
Database van de Israel Antiquities Authority (IAA) met duizenden fragmenten van de Dode Zee rollen, te doorzoeken op vindplaats, taal en inhoud.
biografieën
Biografieën van vele geleerden uit binnen- en buitenland, oud-leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
biografieën
Biografieën van de oud-leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
woordenboeken
Woordenboek van taalkundige termen uitgegeven door het Utrecht Institute of Linguistics OTS.
encyclopedieën
Lexikon voor Mediëvistiek: zowel Europa, als de Byzantijnse, Arabische en Joodse wereld.
Met supplement: International Encyclopaedia for the Middle Ages.
boekbesprekingen, nieuws en kranten
LexisNexis Academic geeft de volledige tekst van (veel) artikelen uit dag- en nieuwsbladen in binnen- en buitenland. Naast nieuws kunt u ook zoeken in landenrapporten, documenten over personen en radio/tv transcripts.
Nationale nieuwsbronnen vanaf 1990: De Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Het Parool, het Algemeen Dagblad, De Telegraaf, Het Financieele Dagblad, alsmede (de recente jaren van) regionale bladen en een aantal opiniebladen.
Internationale nieuwsbronnen: The Times, The New York Times, Le Monde, El País etc., maar ook honderden tijdschriften met een nieuwskarakter zoals American Banker, Fortune, The Economist.
Meer informatie over de zoekmogelijkheden vanaf 2012.
N.B. Functionaliteit met Internet Explorer 7 laat te wensen over. Gebruik zo nodig een andere browser!
Meer weten over zoekmogelijkheden en andere opties? Zie de LibGuide LexisNexis.
wettenverzameling
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID. Ga via tab 'Uitgaven' naar afzonderlijke delen
Alle nationale Nederlandse wet- en regelgeving vanaf 1992 en de internationale regelingen die voor Nederland van belang zijn
bibliotheekcatalogi
bibliografieën
Catalogus van de Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division van de Library of Congress.
tekstverzamelingen
LLT-A bevat Latijnse teksten uit de Klassieke Oudheid, Laat-Latijnse teksten uit de tijd van de Patristiek en de Middeleeuwen, en Neo-Latijnse teksten vanaf de Renaissance tot aan het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965).
De opgenomen teksten zijn geselecteerd op wetenschappelijke kwaliteit van editie; auteurstoeschrijvingen en data zijn geverifieerd. Meer informatie over de inhoud van de database vindt u op de website van Brepolis.
Series B (LLT-B) is complementair t.o.v. Series A, en bevat andere teksten.
tekstverzamelingen
LLT-B vergaart Latijnse teksten van alle genres en uit alle periodes. LLT-B bevat genres als kronieken, middeleeuwse heiligenlevens en reisverhalen, wetsteksten, en theologische, filosofische en wetenschappelijke verhandelingen uit de vroegmoderne tijd. De nadruk ligt op de online beschikbaarheid van grote tekstcorpora.
Meer informatie over de inhoud van de database vindt u op de website van Brepolis.
Library of Latin Texts – Series B is complementair t.o.v. Series A.
bibliografieën
LLBA is een internationale bibliografie met meer dan 400.000 samenvattingen op het gebied van de taalwetenschap en verwante disciplines. Bevat verwijzingen naar tijdschriftartikelen, naar (hoofdstukken uit) boeken en naar proefschriften.
LISA met UBUlink
bibliografieën
Library and Information Science Abstracts. Bestand op het gebied van de bibliotheekwetenschap. Bevat tevens: Current Research in Library and Information Science.
Periode: 1969 - heden.
biografieën
Lijst van pausen met biografische informatie. Onderhouden door Kevin Knight. Het meeste materiaal is afkomstig uit de Catholic Encyclopedia.
LISTA met UBUlink
bibliografieën
Library, Information Science & Technology Abstracts. LISTA indexeert meer dan 600 tijdschriften alsmede boeken, onderzoeksrapporten en congresverslagen op het gebied van o.m. classificatie, catalogiseren, bibliometrie, online information retrieval en informatiemanagement. De database bestrijkt de periode vanaf het midden van de jaren '60 tot nu.
tekstverzamelingen, tijdschriftenlijst
Databank met toegang tot de volledige tekst van 151 Duitse tijdschriften, jaarboeken en bundels uit het begin van de twintigste eeuw. Inhoudsopgaven van en bibliografische informatie over de opgenomen publicaties.
boekbesprekingen
Ca. 65.000 full-text recensies van voornamelijk Nederlandstalige romans vanaf 1900.
boekbesprekingen
Recensies van in het Nederlands vertaalde buitenlandse literatuur. Opvolger van de gedrukte Knipselkrant Buitenlandse literatuur (aanwezig in de Universiteitsbibliotheek). LiteRom Wereldliteratuur wordt elke twee weken aangevuld met de nieuwste recensies en auteursinterviews. Bevat artikelen die sinds 1976 in Nederlandse dag- en weekbladen zijn opgenomen.
archieven, bibliotheekcatalogi
Catalogus van verschillende collecties van het Letterkundig Museum (brieven, handschriften, illustratief en audiovisueel materiaal, publikaties over Nederlandse letterkunde en over jeugdliteratuur).
tekstverzamelingen
Verzameling klassieke Griekse en Latijnse teksten, bevat zowel de originele tekst als de Engelse vertaling
registers
Online-editie van: F. Lugt, Répertoire des catalogues de ventes publiques intéressant l'art ou la curiosité, La Haye 1938-2003.
Bibliografie van veilingcatalogi (1600-1900). De veilingcatalogi zelf zijn grotendeels aanwezig op microfiche in de Universiteitsbibliotheek Uithof, audiovisuele collectie in ruimte 1.23.
tekstverzamelingen
Bevat de complete Weimarer Ausgabe van Luthers werken (in opbouw).
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
bibliotheekcatalogi
Catalogus van de mediatheek van het Maison Descartes, niet opgenomen in PiCarta
e-books
Collectie e-books op het gebied van diergeneeskunde
kaarten en atlassen
Internetportaal voor het zoeken naar informatie over oude kaarten op internet en daarbuiten.
encyclopedieën, tekstverzamelingen, biografieën
MIA biedt toegang tot de werken van de marxistische schrijvers en in het bijzonder de ‘klassieke marxisten’. Geschriften zijn te vinden via de namen van de auteurs. Het archief is in vele talen te raadplegen, de inhoud is per taal verschillend.
MIA bevat ook biografische informatie van een selectie van de auteurs, en een encyclopedie.
woordenboeken
Overzicht van benamingen en synoniemen voor rassen, typen en varieteiten van alle mogelijke landbouwhuisdieren.
MathEduc Database met UBUlink
bibliografieën
MathEduc is een database die een wereldwijd overzicht biedt van literatuur aangaande onderzoek, theorie en praktijk in wiskunde-onderwijs. MathEduc bestrijkt ook onderwijs in computerwetenschap op elementair niveau. Ongeveer 500 tijdschriften van overal ter wereld worden verwerkt, evenals boeken en het onderwijsmateriaal.
tijdschriftenlijst, internetgids
Deze pagina van de American Mathematical Society bevat verwijzingen naar lijsten van wiskundetijdschriften met artikelen op het web en een lijst van websites voor gedrukte tijdschriften. Hiermee krijgt u toegang tot informatie over, of zich bevindend in, deze tijdschriften (b.v. inhoudsopgaven van afleveringen, samenvattingen van artikelen, fulltext artikelen, informatie over het indienen van artikelen en abonnementen).
bibliografieën
MathSciNet van de American Mathematical Society biedt online toegang tot de uitgebreide kritische artikelen uit Mathematical Reviews en Current Mathematical Publications, de belangrijkste bronnen voor publicaties op het terrein van de wiskunde. Abstracts en reviews va. 1940, literatuurverwijzingen va. 1864.
encyclopedieën
encyclopedieën, tekstverzamelingen
Verzameling tijdschriften op mediagebied (film- foto- en radiogeschiedenis) uit begin tot midden twintigste eeuw. Bevat ook enkele naslagwerken op het gebied van film. Groeiend bestand. Media History Digital Library heeft daarnaast een inhoudelijke blog.
woordenboeken
Woordenboek van het middeleeuws Latijn. U kunt zoeken op lemma en in de full text. Woorden worden in hun context gegeven. Vertalingen in het Frans, Engels en Duits.
internetgids
Links en informatie op het gebied van de Duitse en Latijnse literatuur van de Middeleeuwen, beoordeeld op wetenschappelijke betrouwbaarheid. Daarnaast fungeert Mediaevum als communicatiekanaal voor het vakgebied van de Germanistische mediëvistiek
bibliotheekcatalogi
Database van middeleeuwse handschriften tot ca. 1550 die zich in Nederlandse collecties bevinden, met informatie en verwijzingen naar literatuur over ieder handschrift dat is opgenomen. Van veel handschriften zijn digitale afbeeldingen toegevoegd, bijvoorbeeld bij alle middeleeuwse handschriften in de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
beeld & geluid, tekstverzamelingen
Medieval Memoria Online biedt inventarisaties en beschrijvingen van Nederlandse objecten en teksten die een functie hadden in de middeleeuwse dodengedachtenis (tot 1580).
MEDLINE met UBUlink
bibliografieën
Bevat gegevens van meer dan 21 miljoen artikelen uit biomedische tijdschriften. MEDLINE kan ook doorzocht worden via PubMed.
bibliografieën, internetgids
Overzicht van psychologische meetinstrumenten uit het Tijdschrift voor psychiatrie, met informatie over verkrijgbaarheid en/of gratis download.
encyclopedieën, handboeken
Encyclopedie op diergeneeskundig gebied.
bibliografieën
Microsoft Academic Search (MAS) is een zoeksysteem voor wetenschappelijke publicaties: tijdschriftartikelen, congrespapers e.d., maar niet voor boeken. MAS is de Microsoft-tegenhanger van Google Scholar.
MAS biedt geavanceerde zoekmogelijkheden, grafische views van auteursnetwerken, citatiegegevens en redelijk goede browsemogelijkheden op onderwerp, tijdschrift, auteur e.d.
De dekking van met name de geesteswetenschappen is veel beperkter dan bij Google Scholar.
woordenboeken
Het Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs en Verdam (MNW) beschrijft de middeleeuwse Nederlandse woordenschat uit de periode ca. 1250 tot ca. 1550. Het woordenboek bevat 60.000 trefwoorden en telt negen delen.
wettenverzameling, jurisprudentie
Online naslagwerk met alle wet- en regelgeving op het gebied van het vreemdelingenrecht, incl. de Vreemdelingencirculaire, jurisprudentie en het Journaal Vreemdelingenrecht
tekstverzamelingen, tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Migratieweb is een juridische databank met nationale en internationale informatie over migratie, onder red. van de Stichting Migratierecht Nederland. Bevat ook het tijdschrift Asiel&Migrantenrecht
adresboeken, bibliografieën, wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Milieurecht Totaal bevat alle relevante informatie op het gebied van milieurecht: wetgeving, commentaren, jurisprudentie, literatuurverwijzingen en adresgegevens
bibliografieën
De UBU heeft toegang tot de database MEL: Medioevo latino : bibliografisch bulletin over de Europese cultuur van Boethius tot Erasmus (VIe tot XVe eeuw), en tot de online tijdschriften Filologia mediolatina en Hagiographica.
bibliografieën
Internationale bibliografie van de Modern Language Association op het gebied van moderne taal- en literatuurwetenschap, met verwijzingen vanaf 1926. Bevat ook de MLA Directory of Periodicals (onder Advanced Search). U vindt in MLA geen recensies.
In MLA zijn tevens titels opgenomen uit de JSTOR Language and Literature Collection en Asian Studies collection. De oudste hiervan dateren van kort na 1840.
bibliografieën
Systematisch ingerichte onderzoekgids op het gebied van Engelse en Engelstalige literatuur en verwante onderwerpen. Alle titels zijn uitvoerig geannoteerd en voorzien van een link naar de UBU-catalogus, naar WorldCat en naar Google Books.
Ontsluit niet alleen gedrukte literatuur, ook verwijzingen naar digitale bronnen zijn opgenomen.
handboeken
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Modellen voor de rechtspraktijk bevat een verzameling voorbeeldcontracten en voorbeelddocumenten die vrijwel het gehele Nederlandse recht beslaat
handboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Kennisdatabank met wetgeving, commentaren, jurisprudentie, vakliteratuur
tekstverzamelingen
Selectie uit de elektronische tekstbestanden van de MGH: Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae en Antiquitates. Het bestand wordt regelmatig uitgebreid.
tekstverzamelingen
Toegang tot de gedigitaliseerde boeken van de Monumenta Germaniae Historica in hun oorspronkelijke indeling en opmaak. Met de mogelijkheid om te zoeken naar woorden in context, maar ook om in de boeken zelf te bladeren.
biografieën
Internationaal biografisch woordenboek van ca. 25.000 personen die de laatste 50 jaar politiek en maatschappelijk een rol hebben gespeeld.
Alleen de 'Personen'-database is toegankelijk.
MUSE (Project MUSE) met UBUlink
bibliografieën
De UBU heeft full-text toegang tot ca. 250 tijdschriften van Project MUSE op het gebied van de Humaniora.
Music Index Online met UBUlink
bibliografieën
Beschrijvingen van recensies en van artikelen op het gebied van de muziek en muziekgeschiedenis uit ca. 700 internationale muziektijdschriften. Vanaf 1979.
U kunt ook zoeken naar citaties van publicaties, maar dat geldt alleen voor citaties die voorkomen in de Music Index.
beeld & geluid, encyclopedieën
Encyclopedie gewijd aan de wereldmuziek. Bevat honderden (audio) muziekvoorbeelden en vele afbeeldingen van instrumenten.
beeld & geluid, bibliotheekcatalogi
Omvangrijke catalogus bladmuziek van klassieke en populaire muziek. Bevat ook veel titels van arrangementen.
De bladmuziek van ruim 5.000 werken in diverse genres (koorwerken, lichte muziek, salonmuziek, klassieke muziek, tunes en arrangementen) kan via Muziekschatten worden gedownload en geprint. Van een aantal werken kunnen naast de partituur ook de partijen worden geprint.
beeld & geluid, bibliotheekcatalogi
Catalogus van de volledige collectie klassieke en populaire cd's en lp's van de Centrale Discotheek in Rotterdam. U kunt hier een groot aantal muziekalbums gratis digitaal lenen.
adresboeken, e-books, proefschriften, repositories
National Academic Research and Collaborations Information System.
Narcis is de nationale portal voor wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de Nederlandse repositories, datasets van een aantal data-archieven, daarnaast zijn er beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten opgenomen.
tekstverzamelingen
Verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden. Samenwerkingsproject van de Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven en de Rijksunversiteit Groningen
archieven
Ruim 6000 archieven, zowel van de centrale overheid als van particulieren, in het bezit van het Nationaal Archief.
nieuws en kranten, beeld & geluid, tekstverzamelingen, bibliografieën, biografieën
Bronnen op de website van de National Library of Wales met o.a. de Dictionary of Welsh Biography, Welsh Journals (vanaf de 19e eeuw) en Welsh Newspapers (1804 – 1919)
archieven, tekstverzamelingen, bibliografieën
Het National Security Archive verzamelt en publiceert gedeclassificeerde overheidsdocumenten, verkregen op grond van de Freedom of Information Act (FOIA). Het NSA fungeert ook als bewaarplaats van overheidsdocumenten op het gebied van nationale veiligheid, inlichtingenwerk, alsmede buitenlandse en economische politiek van de VS.
Het volledige archief is beschikbaar via het Digital National Security Archive.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Sdu-databank met wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaren op het gebied van nationaliteitsrecht
bibliografieën
Natural Product Updates is een Current-Awareness Database met chemische formules en korte abstracts over nieuwe ontwikkelingen in de chemie van natuurlijke producten, geselecteerd uit een groot aantal vooraanstaande tijdschriften.
bibliografieën
Working papers van het National Bureau of Economic Research (NBER) vanaf 1994.
tijdschriftenlijst, bibliotheekcatalogi
De Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) geeft vindplaatsen van ca. 14 miljoen boeken en bijna 500.000 tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken in Nederland.
Via de links 'Leen' of 'Fotokopie' kunt u boeken of kopieën van artikelen aanvragen indien u over een IBL-account beschikt.
beeld & geluid, bibliografieën
Databank van het Nederlands Centrum Rechtshistorische Documentatie van de Koninklijke Bibliotheek op het gebied van de oud-Nederlands recht Romeins recht en koloniaal recht vanaf de Romeins-Germaanse tijd tot ca. 1940. De databank valt uiteen in een verzameling literatuurverwijzingen en een verzameling beschrijvingen van afbeeldingen, die apart geraadpleegd kunnen worden maar ook als een geheel.
e-books, bibliografieën, wettenverzameling
Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht van uitgever Sdu. In deze "fiscale encyclopedie" zijn beschikbaar:
 • de belastingwetgeving met commentaar en verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur
 • de fiscale tijdschriften van Sdu, zoals 'Forfaitair', 'Maandblad Belasting Beschouwingen' en 'Tijdschrift Formeel Belastingrecht'
 • de boekseries, zoals de 'Fiscaal Wetenschappelijke Reeks', 'Fiscale Praktijkreeks' en de 'Wegwijsserie'.
proefschriften, repositories
NDLTD is een internationaal platform voor het vervaardigen, bewaren, verspreiden en zoeken van digitale proefschriften (ETD's).
bibliotheekcatalogi, repositories
Beeld en Geluid verzamelt, conserveert en stelt het audiovisueel erfgoed ter beschikking. De collecties geven een beeld van de geschiedenis van Nederland en de geschiedenis van de media. Van 1896 tot de dag van vandaag.
Zie ook: Beeld en geluid in Academia.
bibliotheekcatalogi
De bibliotheek van het NINO is vrij toegankelijk, maar de boeken worden niet uitgeleend.
bibliotheekcatalogi
De bibliotheek van het NIOD heeft naast boeken, kranten, tijdschriften, pamfletten en brochures ook een belangrijke collectie illegale uitgaven uit de Tweede Wereldoorlog
bibliografieën
De Nederlandse Bibliografie bevat publicaties die in Nederland, over Nederland of in de Nederlandse taal zijn verschenen.
tijdschriftenlijst, bibliotheekcatalogi
De Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) geeft vindplaatsen van ca. 14 miljoen boeken en bijna 500.000 tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken in Nederland.
Via de links 'Leen' of 'Fotokopie' kunt u boeken of kopieën van artikelen aanvragen indien u over een IBL-account beschikt.
adresboeken, biografieën
Bestand met bronnen voor biografische gegevens van Nederlanders, aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam of te raadplegen via Internet. Bevat voornamelijk bronnen van na 1900.
registers, repositories
Omvat meer dan 125.000 Nederlandse liederen. In beginsel Nederlandstalige liederen uit Nederland en Vlaanderen. Verder liederen in andere talen, bv. Frans, Duits of Latijn, als die in de Nederlanden zijn gezongen. De liederenbank bestrijkt een periode van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Het soort liederen en de dekkingsgraad verschilt per collectie en repertoire.
bibliografieën
Deze bibliografie van Frans Denissen uit 2015 is gepubliceerd in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en is daar ook als e-book te downloaden.
internetgids
Internetgids voor bronnen op alle gebieden van de middeleeuwen
kaarten en atlassen, encyclopedieën, handboeken, woordenboeken
Encyclopedie van de klassieke oudheid. Bestaat uit twee delen: 'Antike' en 'Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte', en uit vijf supplementen: Chronologies of the Ancient World, Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts, Historical Atlas of the Ancient World, The Reception of Myth and Mythology en The Reception of Classical Literature (alleen in het Engels). U vindt de supplementen en ook Brill’s New Pauly onder de knop Other editions.
encyclopedieën
De online editie van de New Palgrave Dictionary of Economics bevat de volledige tekst van de 8-delige gedrukte editie. Het woordenboek wordt 4 keer per jaar bijgewerkt.
archieven
Dertig jaar archief van het Nederlands Film Festival. Informatie over álle films die ooit op het NFF werden vertoond: geactualiseerde beschrijvingen en credits van meer dan 8.600 filmtitels, 14.000 scènefoto’s en tientallen trailers.
handboeken
Wetenschappelijk onderbouwde en geactualiseerde standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap die bedoeld zijn als richtlijn voor het handelen van de huisarts voor beoordeling van klachten, onderzoek, nadere diagnostiek en behandeling.
tekstverzamelingen
Deze website over leven en werk van Friedrich Nietzsche biedt het tijdschrift Studia Nietzscheana (2014 - ), de Kritische Gesamtausgabe en de Faksimile Gesamtausgabe.
biografieën
Lexicon met meer dan 22.000 beknopte biografieën van Nederlanders van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw. Digitale versie van de tien gedrukte delen (1911-1937).
tekstverzamelingen
Vrij toegankelijke Nederlandse toneelteksten uit 1986 tot heden. De teksten zijn, volgens de site, gratis in pdf-formaat te downloaden maar niet te printen. Veel van de teksten zijn wel als boekjes te koop.
beeld & geluid
Fotoarchief van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) in Florence. De collectie bestaat voor een groot deel uit reproducties van schilderijen en tekeningen uit de 16e, 17e en 18e eeuw.
tekstverzamelingen
Deze database bevat ruim 180 Britse negentiende-eeuwse tijdschriften. U zoekt standaard ook in vijf andere historische bronnen, u kunt dit aanpassen.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
beeld & geluid
Bevat ongeveer 3500 populaire vocale en instrumentale titels van de jaren 1830 tot het eind van de negentiende eeuw. Bezit van de UNC-Chapel Hill Music Library.
bibliografieën, handboeken
Standaardwerk op het gebied van voeding van de American Dietetic Association.
bibliografieën
Index op miljoenen publicaties die gratis beschikbaar zijn gekomen onder het zogenaamde Open Archive Initiative (OAI). Deze publicaties komen vooral uit publicatiedatabases van afzonderlijke universiteiten en uit het groeiende aantal gratis Open Archive-tijdschriften. Veel van deze publicaties zijn niet opgenomen in de bekende tijdschriftdatabases.
OAIster dekt in principe alle vakgebieden. Alle records hebben een link naar full-text.
e-books, repositories
OAPEN geeft toegang tot peer-reviewed, open-access publicaties van Europese universiteiten in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.
scripties, e-books, proefschriften
OATD.org ontsluit vrij toegankelijke proefschriften en doctoraalscripties, afkomstig van meer dan 800 universiteiten, colleges en onderzoeksinstituten wereldwijd.
archieven, nieuws en kranten, tekstverzamelingen
De volledige tekst van The Observer (1791-2003) is hier te doorzoeken, samen met The Guardian en zijn voorloper The Manchester Guardian (1821 – 2003).
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
woordenboeken
Online Dictionary for Library and Information Science, door Joan M. Reitz.
e-books, statistieken
OECD iLibrary is de online bibliotheek van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD); u vindt hier boeken, rapporten en statistieken van de OECD, maar ook documenten van de International Energy Agency (IEA), de Nuclear Energy Agency (NEA), de OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), en het International Transport Forum (ITF).
Via de tab 'Browse by Theme' kunt u verschillende vakgebieden selecteren.
OECD iLibrary is een voortzetting van SourceOECD (sinds juli 2010).
e-books, statistieken
OECD-publicaties (boeken, tijdschriften en statistische gegevensbestanden) op het gebied van nationale rekeningen en algemene economie.
Voortzetting van: SourceOECD - Economics.
e-books, statistieken
Alle OECD-uitgaven op het gebied van onderwijs.
e-books, statistieken
Alle OECD-uitgaven op het gebied van milieu.
e-books, statistieken
Alle OECD-uitgaven op het gebied van industrie en diensten.
e-books, statistieken
Alle OECD-uitgaven op het gebied van wetenschap en technologie.
e-books, statistieken
Alle OECD-uitgaven op het gebied van maatschappelijke vraagstukken, migratie en gezondheid.
e-books, statistieken
Alle OECD-uitgaven op het gebied van transport.
e-books, statistieken
Alle OECD-uitgaven over stedelijke en regionale ontwikkeling vanaf 1997.
Voortzetting van: SourceOECD - Urban, rural and regional development.
jurisprudentie
Selectie nieuwste uitspraken op het gebied van omgevingsrecht voorzien van commentaar door experts uit wetenschap en praktijk.
kaarten en atlassen
Old Maps Online is een portaal voor het zoeken naar gedigitaliseerde oude kaarten op internet. Via een geografische interface kunnen scans van oude cartografische documenten van bepaalde gebieden snel gevonden worden. Ook is het mogelijk om op plaats te zoeken of om met behulp van een tijdsbalk de zoekactie te beperken tot een bepaalde periode.
De zoekresultaten linken direct naar de website van de instelling waar de gedigitaliseerde kaart zich bevindt.
tekstverzamelingen
Verzameling full-text boeken. Kies een onderwerp via Browse by Subject.
Online Contents met UBUlink
bibliografieën
Bestand met inhoudsopgaven van ruim 17.000 internationale wetenschappelijke tijdschriften.
beeld & geluid, tekstverzamelingen
Project van het Liberty Fund. Portretten, biografische gegevens en teksten over individuele vrijheid, van denkers uit de oudheid tot heden.
Bevat ook citaten, op thema te vinden.
bibliotheekcatalogi
Centrale catalogus van bibliotheken die participeren in het Servizio Bibliotecario Nazionale in Italië.
jurisprudentie
open access-platform dat advocaten de mogelijkheid biedt hun artikelen te publiceren op een voor iedereen gratis toegankelijk platform
repositories
Directory of Open Access Repositories: overzicht van academische open-access-repositories, met de mogelijkheid te zoeken naar repositories en naar repository-inhoud.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN .
Sdu-databank met juridische informatie: Officiele Publicaties va. 1995 (kamerstukken, Staatsblad, Tractatenblad), wet- en regelgeving, jurisprudentietijdschriften, Europese richtlijnen en verordeningen.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren, Europese richtlijnen en verordeningen en vakliteratuur op het gebied van het aanbestedingsrecht
wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaar en vakliteratuur op het gebied van afval
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren, Europese richtlijnen en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse arbeidsrecht.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren, Europese richtlijnen en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse Algemeen bestuursrecht.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank van de Sdu met juridische informatie met betrekking tot de Wet BOPZ.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren, Europese richtlijnen en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse burgerlijk procesrecht.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie en vakliteratuur op het gebied van Europese grondrechten
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse gezondheidsrecht
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren, Europese richtlijnen en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse huurrecht.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse jeugdrecht
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse mededingingsrecht
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse migratierecht
handboeken, tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren, Europese richtlijnen en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse omgevingsrecht.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren, Europese richtlijnen en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse ondernemingsrecht.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse ondernemingsrechtpraktijk
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren, Europese richtlijnen en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse personen- en familierecht.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren, Europese richtlijnen en vakliteratuur op het gebied van het Nederlandse strafrecht.
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank met wetgeving, jurisprudentie, commentaren en vakliteratuur op het gebied van het vermogensrecht
tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Databank wetgeving, jurisprudentie, commentaren, Europese richtlijnen en vakliteratuur op het gebied van het levensmiddelen- en productenrecht.
handboeken, tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Klik knop LOGIN en kies tab Modules.
Een complete en actuele bron van relevante notariële informatie.
jurisprudentie
Selectie nieuwste uitspraken op het gebied van ondernemingsrecht voorzien van commentaar door experts uit wetenschap en praktijk.
encyclopedieën
Onderdeel van The ORB: Online Reference Book for medieval studies. De encyclopedie bevat nu slechts de kernonderdelen en zal nog aanzienlijk uitgebreid worden.
statistieken
Een databank met informatie over banken wereldwijd. Hiervoor is gebruik gemaakt van jaarverslagen, data van informatieleveranciers en regelgevende instanties.
Let op: Toegang voor 1 gelijktijdige gebruiker
encyclopedieën, handboeken
Organic Reactions geeft een kritische beschrijving van meer dan 200.000 van de belangrijkste synthetische reacties, alsmede een handleiding voor de uitvoering van de reactie.
bibliografieën, biografieën
Orlando biedt informatie over het leven en werk van Britse vrouwelijke auteurs door de eeuwen heen.
bibliografieën
Bibliografie van de geschiedenis van Oostenrijk gemaakt door het Institut für Geschichte van de Universiteit van Klagenfurt. Bevat titels vanaf 1945.
bibliotheekcatalogi
Diverse catalogi van de Oostenrijkse nationale bibliotheek, plus toegang tot de nationale bibliografie.
woordenboeken
In het Oudnederlands Woordenboek wordt de woordenschat van ca. 500 tot 1200 beschreven. De materiaalverzameling, het zogenaamde Corpus Oudnederlands, bestaat uit ruim 26.000 attestaties, plus zo'n 15.000 toponiemen. Het ONWB is onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB).
adresboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. O.a. wet- en (lokale)regelgeving, officiele bekendmakingen, tuchtrecht, adressen van overheidsorganisaties.
OVID MEDLINE met UBUlink
bibliografieën
Bevat gegevens van meer dan 21 miljoen artikelen uit biomedische tijdschriften. MEDLINE kan ook doorzocht worden via PubMed.
encyclopedieën, bibliografieën
In Oxford Bibliographies Linguistics staan in overzichtsartikelen de belangrijkste publicaties over een onderwerp bij elkaar. Bij iedere titel staat een korte annotatie.
encyclopedieën, bibliografieën
In Oxford Bibliographies Philosophy staan in overzichtsartikelen de belangrijkste publicaties over een onderwerp bij elkaar. Bij iedere titel staat een korte annotatie.
encyclopedieën
Gezaghebbend naslagwerk over de klassieke oudheid, met veel literatuurverwijzingen.
encyclopedieën
Definities van literaire temen, in brede zin, met uitvoerige kruisverwijzingen.
(Voorheen: Concise Oxford dictionary of literary terms)
biografieën
50.000 biografische artikelen van bekende en onbekende inwoners van het Britse rijk, van de oudheid tot 2002.
biografieën
Een "Wie is Wie" met biografische informatie over alle erkende pausen van Petrus tot en met Benedictus XVI.
biografieën
Beknopte beschrijvingen van het leven, de verering en afbeeldingen in de kunst van ruim duizend heiligen. Met literatuurverwijzingen.
encyclopedieën
Encylopedie over de Europese middeleeuwen in brede zin. Behandelt naast geschiedenis, sociologie, religie en cultuur ook archeologie, geneeskunde en muziek. Alle lemma's zijn voorzien van een actuele bibliografie.
encyclopedieën
Deze omvangrijke encyclopedie van de Amerikaanse letterkunde geeft informatie over auteurs, periodes, stromingen en genres. Met uitgebreide literatuuropgaven per lemma.
encyclopedieën
Encyclopedie voor de klassieke wereld. Er is ook aandacht voor de invloed van de klassieke oudheid op de eeuwen erna.
encyclopedieën
Deze omvangrijke encyclopedie van de Britse letterkunde (inclusief Ierland) geeft informatie over auteurs, periodes, stromingen en genres. Met uitgebreide literatuuropgaven per lemma.
encyclopedieën
Bevat meer dan 4.300 artikelen over theater en de theatrale praktijk vanaf de oudheid tot heden. Vele vormen van theater worden bestreken, zoals schouwburgopvoeringen, dans, opera, radio, film, televisie, straattheater, carnaval en circus.
Er zijn overzichtsartikelen en artikelen over gespecialiseerde onderwerpen.
woordenboeken
Groot historisch woordenboek van de Engelse taal.
encyclopedieën, handboeken
Geschiedenis van de westerse klassieke muziek, gerelateerd aan de belangrijkste gebeurtenissen van de tijd. Door Richard Taruskin. Met links naar relevante artikelen in Grove Music Online.
Oxford Music Online met UBUlink
encyclopedieën
Encyclopedie op alle gebieden van de muziekwetenschap. Omvat Grove Music Online, The Oxford Dictionary of Music en The Oxford Companion to Music. Vele zoekmogelijkheden, o.a. aparte opties om te zoeken naar bibliografische informatie en informatie in werklijsten.
encyclopedieën, woordenboeken
Oxford Reference Online Law biedt een gecombineerde toegang tot juridische woordenboeken, encyclopedieen, naslagwerken.
kaarten en atlassen, encyclopedieën, woordenboeken
Oxford Reference Online Premium biedt een gecombineerde toegang tot woordenboeken, encyclopedieen, kaarten, citatenboeken en naslagwerken op velerlei gebied.
Via de homepage van Oxford Reference Online kunt u een zoekbalk in de browser aanbrengen.
jurisprudentie
Oxford Reports on International Law bevat jurisprudentie op het gebied van internationaal recht van internationale hoven, binnenlandse rechters en ad hoc tribunalen.
e-books
Oxford Scholarship Online biedt toegang tot een selectie van bijna 500 van de ruim 4000 e-books van Oxford University Press, in de geesteswetenschappen, economie, rechten en de politieke wetenschappen.
Uitgebreide zoekmogelijkheden maken het mogelijk boeken en hoofdstukken van boeken te vinden. Beide zijn voorzien van abstracts en trefwoorden. De UBU-link leidt u naar de gedrukte boeken in de catalogus.
encyclopedieën
De online editie van de New Palgrave Dictionary of Economics bevat de volledige tekst van de 8-delige gedrukte editie. Het woordenboek wordt 4 keer per jaar bijgewerkt.
tekstverzamelingen, bibliografieën
Documenten en studies over de geschiedenis van de Koude oorlog. Bevat drie bibliografieën, elektronische dossiers, delen van de 'PHP collection series' en essays. Links naar het International Relations and Security Network (ISN) van de ETH in Zürich.
tekstverzamelingen, biografieën
Website met feitelijke informatie over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.
Voor publicaties over politieke partijen en politici, zoals verkiezings- en beginselprogramma's kunt u de catalogus van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) raadplegen.
e-books, tekstverzamelingen
Full-text edities van werken van grote filosofen. Bevat onder meer de verzamelde werken van Augustinus en Thomas Aquinas.
tekstverzamelingen
Bevat de Patrologia Latina, uitgegeven door Jacques-Paul Migne. Werken van de kerkvaders, vanaf 200 tot 1216.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
bibliografieën
PEDro is de Physiotherapy Evidence Database. PEDro is een vrij toegankelijke databank met meer dan 18.000 RCT's gerandomizeerde trials, systematic reviews en clinical practice guidelines op het gebied van fysiotherapie.
boekbesprekingen, bibliografieën
Periodicals Archive Online (PAO) I - IV is een full-text online archief dat oudere jaargangen van ca. 200 tijdschriften in de humaniora en de sociale wetenschappen digitaal beschikbaar stelt. Bevat ook: Periodicals Index Online (PIO): PIO ontsluit bijna 4000 tijdschiften (niet full-text) op het gebied van de humaniora en de sociale wetenschappen.
boekbesprekingen, bibliografieën
Periodicals Index Online (PIO) geeft gegevens over artikelen (niet full text) uit bijna 4000 tijdschriften op het gebied van de humaniora en de sociale wetenschappen. Biedt ook toegang tot Periodicals Archive Online (PAO).
tekstverzamelingen, tijdschriftenlijst, internetgids
Webportaal Persée biedt toegang tot een verzameling vrij toegankelijke tijdschriften en congresverslagen in de Franse taal op het gebied van de humaniora en sociale wetenschappen.
jurisprudentie
Selectie nieuwste uitspraken op het gebied van personen- en familierecht voorzien van commentaar door experts uit wetenschap en praktijk.
bibliografieën, biografieën
Bio-bibliografische database van vroege teksten van het Iberisch Schiereiland. De bibliografieën bevatten teksten in het Spaans, Gallicisch, Portugees en Catalaans.
tekstverzamelingen, bibliografieën
Bibliografie van Latijnse teksten geschreven in en na de Renaissance. Bevat alleen vrij toegankelijke teksten.
bibliografieën, repositories
PhipPapers is een uitgebreide index en bibliografie onderhouden door een netwerk van filosofen. Met behulp van moderne zoektechnieken en grootschalig crowdsourcing worden bronnen in de filosofie gemonitord, zowel tijdschriften, boeken, openbare archieven als persoonlijke pagina’s van wetenschappers.
PiCarta met UBUlink
bibliografieën, bibliotheekcatalogi
PiCarta zoekt met één zoekvraag in de Nederlandse Centrale Catalogus, Online Contents en een aantal bibliografische bestanden, die via het menu 'Andere bestanden' ook afzonderlijk zijn te raadplegen. Met 'Zoekopties' kunt u het zoekresultaat beperken tot bepaalde soorten publicaties. Treffers zijn te sorteren op relevantie of jaar van uitgave. Raadpleeg de helpfunctie voor geavanceerd zoeken.
Via de links 'Leen' of 'Fotokopie' kunt u boeken of kopieën van artikelen aanvragen indien u over een IBL-account beschikt.
Meer weten over zoekmogelijkheden en andere opties in PiCarta? Zie de LibGuide PiCarta.
PILOTS Database met UBUlink
bibliografieën
Index op literatuur uit de gehele wereld over PTSS (posttraumatische stress-stoornis) en hiermee samenhangende algemene problematiek m.b.t. geestelijke gezondheidszorg.
De index wordt samengesteld door het National Centre for PTSD in Vermont.
woordenboeken
Een uitgebreid verklarend medische woordenboek met ca. 50.000 trefwoorden.
handboeken
Handig up-to-date naslagwerk over medicijnen, interacties en bijwerkingen, voor gebruik in de diergeneeskundige kliniek. Bevat literatuurverwijzingen.
woordenboeken
Woordenboek Welsh-Engels en Engels-Welsh.
woordenboeken
Woordenboek Iers-Engels en Engels-Iers.
bibliografieën, biografieën
Website over de wijsbegeerte in Nederland (voorheen Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte) met verwijzingen naar filosofische publicaties vanaf de Middeleeuwen tot 2004. Bevat ook informatie over Nederlandse filosofen, archieven, verenigingen en onderwijs.
e-books, tekstverzamelingen, bibliografieën
PRDL is een grote verzameling links naar gedigitaliseerde theologische en filososfische teksten van duizenden auteurs uit de tijd van de Reformatie en daarna (15e – 18e eeuw). U vindt er werken van Duns Scotus, Calvijn, Descartes en vele anderen. De database heeft veel zoekmogelijkheden. De teksten zelf doorzoeken is niet mogelijk.
beeld & geluid
Primal Pictures is een bestand op het gebied van anatomie. Reële medische afbeeldingen zijn bewerkt tot driedimensionale animaties, waardoor functies, biomechanica en chirurgische procedures duidelijk geïllustreerd worden. Bevat ook video’s en teksten.
PrimateLit met UBUlink
bibliografieën
Bibliografie voor primatologie. Loopt vanaf 1940.
Primo met UBUlink
bibliografieën
Primo is een grote zoekmachine voor boeken, tijdschriftartikelen en meer in alle disciplines.
Wat Primo bijzonder maakt is dat u in de zoekresultaten meteen ziet of deze binnen de Universiteit Utrecht full text beschikbaar zijn.
e-books, proefschriften, repositories
Digitale proefschriften van wetenschappers aan de Universiteit Utrecht.
Vanaf 2006 worden proefschriften digitaal bewaard in de Utrecht University Repository (voorheen Igitur Archief), het digitaal wetenschappelijk archief van de universiteit. Dit archief is vanaf november 2014 zichtbaar via de nationale portal NARCIS.
Proefschriften van vóór 2006 zijn soms in digitale vorm verschenen, maar zijn meestal als papieren publicaties te vinden in de catalogus.
handboeken
Profiles of drug substances, excipients and related methodology (Vol 30-...) presenteert uitgebreide reviews over alle aspecten van de ontwikkeling van geneesmiddelen en formuleren van geneesmiddelen in zes categorieën: fysieke profielen van drugs stoffen en hulpstoffen; analytische profielen van geneesmiddelen en hulpstoffen, het metabolisme en de farmacokinetische profielen van geneesmiddelen en hulpstoffen; methodologie met betrekking tot de karakterisering van het geneesmiddelen en hulpstoffen; methoden van chemische synthese, en reviews van gebruik en toepassingen voor individuele geneesmiddelen, klassen van geneesmiddelen of hulpstoffen..
Oudere jaargangen: Analytical profiles of drug substances (Vols 1-20) and Analytical profiles of drug substances and excipients (Vols 21-29)
Project MUSE met UBUlink
bibliografieën
De UBU heeft full-text toegang tot ca. 250 tijdschriften van Project MUSE op het gebied van de Humaniora.
internetgids
Virtuele bibliotheek op het gebied van oude geschiedenis, archeologie en klassieke talen met links naar catalogi, bestanden en internetsites. Aangeboden door de Bayerischen Staatsbibliothek
handboeken
Protein Misfolding Disorders: A Trip into the ER geeft een overzicht van mogelijke mechanismen betrokken bij eiwitvouwings ziekten zoals Amyotrofische laterale sclerose, Ziekte van Alzheimer, Ziekte van Parkinson, Prionziekten en de Ziekte van Huntington en mogelijke therapeutische strategieën voor het behandelen van deze ziekten.
e-books, bibliografieën, handboeken, tijdschriftenlijst
Een geïntegreerde toegang tot tijdschriften en naslagwerken van de American Psychiatric Association (o.a. DSM Library).
PsycINFO met UBUlink
bibliografieën
PsycINFO bestrijkt het hele gebied van de psychologie en de gedragswetenschappen van mens en dier. Biedt ook gegevens over taal en communicatie, cultuur en maatschappij, psychochemie en statistiek. Bevat samenvattingen van tijdschriftartikelen, maar ook boeken en hoofdstukken uit boeken.
PubMed (met UBU-link) met UBUlink
bibliografieën
PubMed biedt gratis toegang tot de MEDLINE-database, PreMEDLINE (de nog niet geïndexeerde tijdschriftartikelen), en een groot aantal andere moleculair-biologische en genetische databases. Loopt vanaf 1950.
Meer weten over zoekmogelijkheden en andere opties in PubMED? Zie de LibGuide PubMed.
bibliografieën
Quaerite is een database annex zoekmachine die alle verzamelde verwijzingen naar publicaties over ruim 3000 handschriften, brieven en archieven van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht beschikbaar stelt.
Questia
USA
Tags:
e-books, bibliografieën
Geeft toegang tot boeken en artikelen uit academische en niet-academische tijdschriften en kranten. Van de artikelen en van de meeste boeken zijn alleen de samenvatting en losse bladzijden te lezen. Ruim 5000 oudere boeken kunnen gratis gelezen worden.
Een (betaald) lidmaatschap van Questia geeft toegang tot de volledige inhoud.
handboeken, registers, woordenboeken
Hulpmiddel om tekstfragmenten in de Koran te identificeren en localiseren. Samengest. door Thomas Milo. Gebaseerd op de Koning Fuʾād I editie (Cairo 1924) van de tekst van de Koran. Lees voor gebruik het How-to-document.
repositories
re3data.org creates a global registry of research data repositories. The registry covers research data repositories from different academic disciplines.
Reaxys met UBUlink
patenten, bibliografieën, handboeken
Reaxys geeft toegang tot CrossFire Beilstein (organische chemie), Gmelin (anorganische en organometaal chemie) en Patent Chemistry Database (organische chemie en life science).
bibliotheekcatalogi
Gemeenschappelijke catalogus van 50 openbare en 26 private universiteiten, een nationaal onderzoekcentrum en 20 verwante instellingen
boekbesprekingen
Recensies uit gedrukte historische tijdschriften uit verschilende landen, veelal van boeken in het Duits naast andere talen. Daarnaast bevat dit bestand presentaties van boeken en tijdschriftartikelen door de schrijvers ervan.
beeld & geluid
Videocollectie van RechtenOnline. Bevat interviews met juridisch deskundigen en zelfgemaakte producties over arresten.
bibliografieën, tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link 'WO en HBO hier inloggen'
Juridisch en fiscaal informatieportaal dat direct en via één zoekschil toegang biedt tot alle relevante juridische en fiscale informatie in Nederland en daarbuiten.
jurisprudentie
Website met uitspraken van en informatie over de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden (vanaf 1999).
RefWorks met UBUlink
RefWorks is een web-based bibliografisch managementsysteem, zoals Endnote, Reference Manager of Procite. Het verschil is dat de gegevens opgeslagen worden op de server van RefWorks, zodat u ongeacht uw werkplek in kunt loggen.
De eerste keer dat u het bestand gebruikt moet u een eigen account aanmaken.
Meer informatie, zoals aanwijzingen over importeren per bestand, veelgestelde vragen etc.
RefWorks is een web-based bibliografisch managementsysteem, zoals Endnote, Reference Manager of Procite. Het verschil is dat de gegevens opgeslagen worden op de server van RefWorks, zodat u ongeacht uw werkplek in kunt loggen.
De Universiteit voor Humanistiek heeft een eigen licentie op RefWorks. Studenten en medewerkers kunnen inloggen De eerste keer dat u het bestand gebruikt moet u een eigen account aanmaken.
Meer informatie, zoals aanwijzingen over importeren per bestand, veelgestelde vragen etc.
tekstverzamelingen, bibliografieën, biografieën
Regesta Imperii biedt een bibliografie met meer dan 2 miljoen titels van boeken, hoofdstukken uit boeken en tijdschriftartikelen over de Europese middeleeuwse geschiedenis. Onder ‘Regesten’ kunt u zoeken in full-text bronnen van de Karolingische en Rooms-Duitse koningen en keizers (8e -16e eeuw) en ook in een selectie van pauselijke documenten.
bibliografieën
Grootste bibliografische databank op het terrein van de economie met meer dan 500.000 verwijzingen naar working papers, tijdschriftartikelen, software, auteurs en instellingen.
Het grootste deel van de records heeft een link naar gratis beschikbare full-text. Van veel publicaties zijn ook de geciteerde literatuur en citaties opgenomen. Er zijn ook lijsten van veelgeciteerde auteurs en publicaties.
beeld & geluid
Database van kunstwerken gerelateerd aan muziek. Uitgebreide zoekmogelijkheden, o.a. op muziekinstrumenten, muziekwerken, componisten en andere afgebeelde personen, kunstenaars, titel van het kunstwerk, medium, Iconclass.
biografieën
Deze database bevat gegevens over meer dan 12.000 personen, betrokken bij politiek, bestuur en rechtspraak in Nederland, in de periode 1428 – 1861. Bevat tevens informatie over circa 25.000 aanstellingen.
nieuws en kranten, internetgids
Nieuwsblad voor de onderzoekswereld. Research Professional is wereldwijd de grootste uitgever van nieuws en informatie voor de internationale onderzoeksgemeenschap.
Het bestand bestaat uit drie onderling verbonden databases, voor fondsenwerving, sponsoring en nieuws.
Voor het opslaan van uw zoekopdrachten en andere geavanceerde functies dient u een persoonlijk account aan te maken.
boekbesprekingen
Boekrecensies op een breed terrein van de geschiedenis. Uitgave van het Institute of Historical Research, SAS, University of London
handboeken
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Richtlijnen en ontwerp-richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag.
bibliotheekcatalogi
De catalogus van de bibliotheek van het Rijksmuseum geeft toegang tot alle boeken, tentoonstellings- en collectiecatalogi, uitgezonderd veilingcatalogi voor 1989 en een deel van de oudere afgesloten tijdschriften. Bovendien zijn alle jaargangen van het Bulletin toegankelijk gemaakt. Geen uitleen aan derden. Materiaal kan in leeszaal geraadpleegd worden.
adresboeken, nieuws en kranten
De website van het rijk met informatie van Postbus 51, nieuws en informatie over de regering en ministeries op één plek.
boekbesprekingen, bibliografieën
Deze internationale bibliografie geeft gegevens en samenvattingen van boeken, dissertaties, artikelen uit tijdschriften en bundels. Bevat ook verwijzingen naar recensies, o.a van boeken, bladmuziekedities en cd’s. Beslaat de periode 1967- heden.
tekstverzamelingen, bibliografieën
Bevat de volledige tekst van een groot deel van de tijdschriften geïndexeerd in de RIPM. Op dit moment zijn dat 100 titels, elke 6 maanden komen er titels bij.
bibliografieën
Internationale database met verwijzingen naar artikelen en ander materiaal (gepubliceerd tussen 1800 en 1950) over muziekgeschiedenis en muziekcultuur.
beeld & geluid
Overzicht van muziekbronnen van voor 1800, samengesteld door Répertoire International des Sources Musicales. Bevat muziekhandschriften, verhandelingen en libretti. Geeft vindplaatsen in enkele honderden bibliotheken en archieven. Bevat tevens RISM serie A/II (muziekhandschriften van na 1600).
Zoekhulp en lijst van afkortingen onder het vraagteken in het zoekscherm.
archieven, beeld & geluid, bibliotheekcatalogi, biografieën
Website van het RKD met databases over de Westerse kunst van de late middeleeuwen tot heden, met een focus op de kunst van de Nederlanden.
bibliografieën
Bibliografie over de Romaanse talen, zowel taalkunde als letterkunde. Met literatuurverwijzingen uit de periode 1965-2010.
encyclopedieën
Deze encyclopedie is ingedeeld volgens de categorieën: Filosofische thema's, wereldfilosofieën, periodes, wereldreligies. Daarnaast kunt u zoeken met afzonderlijke woorden.
handboeken, wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Artikelgewijs commentaar op de Wet Ruimtelijke Ordening en andere ruimtelijk relevante wetten (digitale versie van de losbladige uitgave)
tekstverzamelingen, bibliografieën
Sabine geeft een overzicht van literatuur (vanaf de 17e eeuw t/m 2013) over de stad en de provincie Utrecht.
tekstverzamelingen
Internet Sacred Text Archive biedt teksten uit de Griekse en Romeinse oudheid in veelal negentiende-eeuwse of vroeg twintigste-eeuwse vertalingen.
tekstverzamelingen
Het BDMP omvat digitale handschriften van Samuel Beckett met transcripties. Het bevat ook de Beckett Digital Library (BDL), een digitale reconstructie van de eigen bibliotheek van Samuel Beckett.
nieuws en kranten, wettenverzameling
Dagelijks geactualiseerde website met informatie (nieuws, achtergronden, commentaren) over nationale en Europese wet- en regelgeving.
e-books, handboeken
Hulpmiddel bij het schrijven van teksten. Informatie over het gebruik van o.a. grammatica en leestekens. Bevat ook een 'Verwarwoordenboek'. Het werk is niet volledig toegankelijk in deze gratis versie.
tekstverzamelingen, biografieën
Een digitale toneelschrijfcommunity op het gebied van nieuw Nederlandstalig toneel in België. Bevat (fragmenten van) toneelteksten in verschillende genres, profielen van toneelschrijvers en organisaties (o.a. toneelgezelschappen en uitgeverijen), en nieuws uit de toneelwereld. Daarnaast zijn er verschillende blogs te vinden. In de rubriek 'andere publicaties' zitten o.a. beschouwingen, recensies en interviews.
archieven, bibliotheekcatalogi
Alles wat in Zwitserland of door Zwitserse auteurs gepubliceerd is. Diverse catalogi plus toegang tot de databank van archiefcollecties
bibliografieën
De SCI is onderdeel van Web of Science.
Web of Science zoekt standaard in de Science Citation Index Expanded (1899-...), de Social Sciences Citation Index (1898-...), en de Arts & Humanities Citation Index (1975-...) gezamenlijk.
Om alleen in de SCI te zoeken: ga naar MORE SETTINGS op de beginpagina onderaan, en zorg ervoor dat alleen de SCI aangevinkt is.
Meer weten over zoekmogelijkheden en andere opties in Web of Science? Zie de LibGuide Web of Science.
e-books, encyclopedieën, bibliografieën
ScienceDirect geeft u toegang tot alle full-text tijdschriften (ongeveer 1600) en ca. 1500 van de ca. 6600 e-books van Elsevier.
Verschillende wetenschapsgebieden; de e-books vooral in de vakgebieden bèta, geneeskunde en techniek.
Scopus met UBUlink
patenten, bibliografieën
Scopus is zowel een bibliografische database als een citatie-index voor alle wetenschapsgebieden. Het bestand indexeert meer dan 21.000 wetenschappelijke tijdschriften en vanaf 2013 ook (hoofdstukken uit) boeken; dekking gaat vaak terug tot de allereerste jaargang van tijdschriften. In de zoekresultaten kunt u filteren op 'document type'. Apart worden zoekresultaten van patenten gepresenteerd.
Citatiegegevens zijn gebaseerd op verwijzingen in artikelen gepubliceerd vanaf 1996.
Het Mekentosj Papers-ID is 21878.
N.B. Scopus werkt niet op Internet Explorer 8 (IE8) of lager. Gebruik IE 9 of hoger, Firefox of Chrome.
Meer weten over zoekmogelijkheden en andere opties in Scopus? Zie de LibGuide Scopus.
scripties, e-books
In het scriptiearchief vindt u scripties geschreven door studenten van de Universiteit Utrecht. De meeste scripties zijn in full text, vrij toegankelijk beschikbaar.
scripties
Met Scripties Online is het mogelijk in één keer de elektronische archieven van afstudeerscripties van opleidingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs te doorzoeken.
scripties, e-books
Doctoraal- en masterscripties van de studie Humanistiek.
wettenverzameling
Klik knop Login
Artikelsgewijze commentaren bij wet- en regelgeving op diverse rechtsgebieden
boekbesprekingen
Recensies van publicaties op het terrein van de geschiedwetenschap. Nadruk op Duitstalige vakliteratuur, maar literatuur uit de rest van Europa en daarbuiten is ook opgenomen. U kunt het resultaat van uw zoekaktie sorteren op historische periode.
tijdschriftenlijst
Algemene internationale tijdschriftenbibliografie met gegevens over 180.000 tijdschriften.
Mobiele interface
beeld & geluid, tekstverzamelingen
De Shapell Manuscript Foundation biedt een verzameling bronnen, o.a. brieven en foto’s, over de 19e en 20e eeuwse geschiedenis van de VS en Israel.
bibliotheekcatalogi
Online bibliografie van in Vlaanderen (inclusief Brussel) gedrukte boeken uit de zeventiende en achttiende eeuw. Aanvullend op de STCN.
bibliotheekcatalogi
Short-Title Catalogue Netherlands, de Nederlandse retrospectieve bibliografie 1540-1800.
tekstverzamelingen, bibliografieën
SSRN is toegewijd aan de snelle wereldwijde verspreiding van sociaal-wetenschappelijk, economisch en juridisch onderzoek en bestaat uit een aantal gespecialiseerde netwerken voor onderzoek in elk van deze wetenschappen.
De SSRN eLibrary bestaat uit twee delen: een Abstract Database met samenvattingen van meer dan 470.000 wetenschappelijke Working Papers en een Electronic Paper Collection met meer dan 380.000 downloadbare full-text documenten.
bibliografieën
De SSCI is onderdeel van Web of Science.
Web of Science zoekt standaard in de Science Citation Index Expanded (1899-...), de Social Sciences Citation Index (1898-...), en de Arts & Humanities Citation Index (1975-...) gezamenlijk.
Om alleen in de SSCI te zoeken: ga naar MORE SETTINGS op de beginpagina onderaan, en zorg ervoor dat alleen de SSCI aangevinkt is.
Meer weten over zoekmogelijkheden en andere opties in Web of Science? Zie de LibGuide Web of Science.
bibliografieën
CSA Social Services Abstracts (1979 - ...) biedt bibliografische informatie over onderzoek in sociaal werk en aanverwante gebieden, zoals social welfare, sociaal beleid en community development. De database bestrijkt meer dan 1300 tijdschriften, en bevat samenvattingen van tijdschriftartikelen en proefschriften, en gegevens van boekbesprekingen.
bibliografieën
Bibliografische informatie m.b.t. sociologie. Daarnaast ook sociale psychologie, methodologie, sociologie van de kunst, politicologie, vrouwenstudies, milieuvraagstukken. Bestand bevat abstracts van artikelen uit ca. 2500 tijdschriften en andere bronnen.
bibliografieën
De Stanford Physics Information Retrieval System is de oudste en meest complete citatie-database voor hoge-energiefysica. SPIRES doorzoekt tijdschriftartikelen, maar ook preprints en working papers. In totaal zijn er ruim 750.000 verwijzingen waarvan de helft met links naar full-text.
e-books, bibliografieën
LINK van Springer-Verlag geeft toegang tot meer dan 1250 full-text tijdschriften (inclusief de tijdschriften van Kluwer Academic) en ca. 30.000 van de 40.000 e-books op verschillende wetenschapsgebieden.

Springer's MyCopy
Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen van de e-books van Springer een gedrukt exemplaar in zwart-wit aanschaffen tegen de gereduceerde prijs van € 24,99 (Springer's MyCopy-regeling).
woordenboeken
De lijst met Standaard Termen bevat termen voor de toedieningsvormen en de toediening welke gebruikt worden voor geneesmiddelen voor mensen en dieren. De lijst geeft equivalenten van enkele honderd termen in 31 wereldtalen: onder andere Engels, Nederlands, Spaans, Duits en Frans.
Toegang na gratis registratie.
encyclopedieën
De SEP is een wijsgerige encyclopedie van academisch niveau die regelmatig wordt bijgewerkt c.q. uitgebreid. De SEP is voor iedereen vrij toegankelijk, Pdf’s downloaden is voorbehouden aan de vrienden van de SEP.
archieven, beeld & geluid
Deze Duitstalige site geeft toegang tot de archieven van de Oost-Duitse veiligheids- en inlichtingendienst Stasi, voor zover deze openbaar zijn. Beslaat de periode 1949–1991. Bevat naast documenten ook beeld- en geluidsmateriaal.
wettenverzameling
Digitale parlementaire handelingen (kamerstukken, -verslagen, -vragen) uit de periode 1814-1995.
De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via de website overheid.nl.
tekstverzamelingen
Statewatch is "monitoring the state and civil liberties in Europe". De databank bevat al het materiaal uit Statewatch bulletin (vanaf 1991), Statewatch news online (vanaf 2000) en het Statewatch archief.
wettenverzameling
Website van het Statewatch European Monitoring & Documentation Centre on Justice and Home Affairs and Civil Liberties in the EU. Bevat full-text documenten.
statistieken
StatLine is de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle cijfers die gepubliceerd worden, worden opgenomen in deze databank en zijn gratis beschikbaar.
bibliotheekcatalogi
De catalogus van de bibliotheek van het Stedelijk Museum geeft toegang tot alle boeken, catalogi, tijdschriften, documentaire video’s en DVD’s en meer dan 20.000 mappen met persdocumentatie. Tentoonstellings- en collectiecatalogi van vóór 1991 zijn nog niet op alle velden doorzoekbaar.
bibliografieën
Bibliografische databank met titelgevens van artikelen in 150 Spaanse tijdschriften op het gebied van Taal- en Letterkunde. Bevat ook verwijzingen naar congresverslagen. Product van het Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
bibliografieën, boekbesprekingen
Sociaal Wetenschappelijke Informatie- en Documentatie Centrum. De databank sociaal wetenschappelijke literatuur SWL bevat bibliografische gegevens van Nederlandse publicaties van wetenschappelijke instellingen, onderzoeksbureau's, bestuurlijke organen e.d. In 2002 afgesloten.
bibliografieën
Synthetic Reaction Updates is een bibliografisch bestand dat attendeert op recente ontwikkelingen in de synthetische organische chemie. Het bevat de belangrijkste reacties uit de recente wetenschappelijke literatuur, gepresenteerd als eenvoudige reactieschema’s die doorzoekbaar zijn op onderwerp en type reactie.
handboeken
Wetenschappelijke grammatica van het Nederlands en Fries, gemaakt door taalwetenschappers voor taalwetenschappers. Bevat fonologie, morfologie en syntaxis. Met tabellen en literatuurverwijzingen.
Demoversie.
beeld & geluid, repositories
Meertalige verzameling databases voor conversatie-analyse. Bevat corpora op verschillende gebieden van communicatie, zoals eerste en tweede-taalverwerving, dementie en afasie. De opgenomen conversaties zijn getranscribeerd. De data kunnen door deelnemende onderzoekers gedeeld worden.
Docenten/onderzoekers moeten lid worden van TalkBank. Zij kunnen zelf ook corpora leveren. Gebruik is gratis.
e-books
Toegang tot meer dan 1000 e-books, vooral van de uitgever Routledge, voor het grootste deel op de gebieden sociale wetenschappen en geowetenschappen. De meeste titels zijn gepubliceerd in de jaren 2009-2011.
N.B.1. Let erop dat links onderaan Full Access Content Only aangevinkt is.
N.B.2. Bij een deel van deze boeken geldt een maximum van 5 gelijktijdige gebruikers binnen de Universiteit Utrecht.
N.B.3. Het kan zijn dat u bij bepaalde titels een plug-in voor Acrobat Reader moet installeren. Op universitaire computers is deze plug-in niet geïnstalleerd, dus mogelijk heeft u daar geen toegang tot die boeken.
e-books, wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Digitale versie van de serie Tekst & Commentaar met artikelgewijs commentaar op wetgeving en verwijzingen naar relevante jurisprudentie.
internetgids
Website met informatie over testanalyse en -ontwikkeling van dr. P.J. Tellegen (Universiteit Groningen) en dr. J.A. Laros (Universiteit Brasilia, Brazilië).
archieven, beeld & geluid, bibliotheekcatalogi
De voortzetting van het (opgeheven) Theater Instituut Nederland. Biedt o.a. online Theaterencyclopedie, portretserie Eenlevenlangtheater en interactieve digitale theaterlessen voor het voortgezet onderwijs. Met een catalogus van het materiaal van de mediatheek, en theatervacatures.
bibliografieën
De database Theaterdramaturgie.Bank is gericht op alle vormen van theaterdramaturgie binnen en buiten Nederland, van tekstdramaturgie tot circusdramaturgie, en bestrijkt niet alleen productiedramaturgie maar ook beleidsdramaturgie en theaterjournalistiek, en het beroep van theaterdramaturg.
De database bevat informatie over divers materiaal: boeken, tijdschriften, full-text-bestanden en andere media.
tekstverzamelingen, internetgids
Themenportal Europäische Geschichte biedt zowel historisch materiaal (teksten, statistieken, afbeeldingen en kaarten) als een grote hoeveelheid essays over de Europese geschiedenis van de 18e eeuw tot het heden. Het materiaal is thematisch geordend.
tekstverzamelingen
De TLG bevat volledige teksten van nagenoeg alle Griekse schrijvers vanaf Homerus tot en met schrijvers uit de 6e eeuw na Christus, alsmede geselecteerde teksten van het Byzantijnse tijdperk.
Voor gebruik moet u een eigen account in TLG aanmaken.
e-books
Thieme e-books biedt toegang tot 52 veelgebruikte titels, o.a. op het gebied van neurochirurgie, otolaryngologie, anatomie, radiologie, plastische chirurgie en orthopedische chirurgie.
tekstverzamelingen, tijdschriftenlijst
Tachtig algemene, culturele, letterkundige, religieuze, wetenschappelijke, politieke, sportieve en economische tijdschriften full text doorzoekbaar. De verzameling wordt in de komende jaren nog aanzienlijk uitgebreid. De tijdschriften zijn afkomstig uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek, de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, het Haags Gemeentearchief en de Onderwijsinspectie.
Vanaf begin 2014 beschikbaar via Delpher.
tijdschriftenlijst
Alle digitale tijdschriften die door de Universiteitsbibliotheek worden aangeboden, met verschillende zoekmogelijkheden.
archieven, nieuws en kranten, tekstverzamelingen
Full text te doorzoeken archief van het dagblad The Times (1785 – 2011). U zoekt standaard ook in vijf andere historische bronnen, u kunt dit aanpassen.
De data van Times Digital Archive zijn beschikbaar voor onderzoek. Voor meer informatie, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
archieven, nieuws en kranten, tekstverzamelingen
Dit archief van de jaren 1902 t/m 2012 van het Engelse weekblad Times Literary Supplement (TLS) is fulltext te doorzoeken. U zoekt standaard ook in vijf andere historische bronnen, u kunt dit aanpassen.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
beeld & geluid, encyclopedieën, biografieën
Encyclopedie over het Nederlandse theater van vroeger en nu. Bevat onder andere beschrijvingen van gezelschappen en theaters, biografieën van personen, theatertermen, gegevens over voorstellingen en over belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van het theater in Nederland.
Groeiend bestand.
handboeken
TNM Online is een onmisbaar instrument voor alle oncologen en andere professionals die het TNM classificatiesysteem gebruiken in de diagnose, stadiëring, behandeling en de prognose van patiënten met kanker. Deze bron biedt regelmatig geactualiseerde informatie uit relevante kernpublicaties.
bibliografieën, handboeken
Toxnet biedt een gecombineerde toegang tot 14 databases op het gebied van toxicologie, gevaarlijke stoffen en verwante vakgebieden. Bijvoorbeeld Hazardous Substances Data Bank (HSDB), Toxics Release Inventory (TRI), Toxicology Literature Search (TOXLINE) en een database met informatie over chemische stoffen (ChemIDplus).
Toxnet is een onderdeel van de site van de National Library of Medicine.
bibliografieën
Internationale bibliografie op het gebied van de vertaalwetenschap. Voor zover relevant voor het vakgebied bevat TSB ook publicaties op het gebied van semiotiek, communicatiewetenschap, linguistiek, sociologie en psychologie.
Translation Studies Abstracts Online maakt deel uit van deze bibliografie.
handboeken
14-delig naslagwerk op het gebied van geomorfologie.
woordenboeken
Le Trésor de la Langue Française informatisé: Frans woordenboek.
bibliografieën
TRID Transportation Research is 's werelds grootste bibliografische database met informatie over alle aspecten transport en verkeer. De inhoud is overwegend Engelstalig. Het bestand heeft een systematische indexering op basis van een eigen thesaurus van transporttermen.
TRID wordt gemaakt door de Transportation Research Board in de VS samen met de OECD en bevat nu meer dan 900.000 verwijzingen naar artikelen, rapporten en boeken. Daarbij zijn ook alle records van de National Transportation Library (NTL) in de VS inbegrepen (inclusief vele links naar full-text publicaties in het archief van de NTL), evenals alle records van de International Transport Research Documentation van de OECD.
Het voormalige bestand TRIS Online (Transportation Research Information Services) is in TRID opgegaan.
TRIP Database PRO met UBUlink
beeld & geluid, handboeken
TRIP (=Turning Research Into Practice) PRO is een zoekmachine voor evidence-based bronnen. Deze bronnen omvatten artikelen uit MEDLINE, richtlijnen, medische afbeeldingen, video's, elektronische tekstboeken en patiëntenfolders etc.
archieven, tekstverzamelingen
Collectie documenten die door de Amerikaanse overheid zijn vrijgegeven op grond van de Freedom of Information Act van 4 juli 1967. Bevat (delen van) documenten die in de officiële FRUS-documenten weggelaten werden vanwege geheimhouding. U zoekt standaard ook in vijf andere historische bronnen, u kunt dit aanpassen.
Voor text mining opties, neem contact op met de bibliotheek (bibliotheek@uu.nl).
repositories
Het digitaal archief van de United States Geological Survey, met alle publicaties van deze geologische dienst, waaronder USGS Bulletins, Circulars, Open File Reports en Professional Papers. Vrijwel alle documenten zijn full text beschikbaar en vrij toegankelijk te raadplegen.
patenten
Full text VS octrooien vanaf 1976
e-books, tekstverzamelingen
UC Press E-Books Collection, 1982-2004 is een gemeenschappelijke publicatie van de California Digital Library en de University of California Press.
Vrij toegankelijke boeken zijn te vinden onder Browse public titles. In het Advanced search-scherm vinkt u Public access books aan.
bibliografieën, bibliotheekcatalogi, wettenverzameling, jurisprudentie
Bevat register op VN-documenten, de volledige tekst van resoluties, informatie over stemverhoudingen, speeches, vergaderagenda's en documentatieseries en de catalogus van de VN-bibliotheek.
bibliotheekcatalogi
Belgische Collectieve Catalogus
handboeken
Commentaar op basis van de formele en informele documentatie van de Derde Conferentie van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS III, 1973-1982)
handboeken
Commentaar gebaseerd op de formele en informele documentatie van de Derde Conferentie van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS III, 1973-1982).
tekstverzamelingen
Bevat documenten van de Verenigde Naties van 1992-heden, compleet en up-to-date.
wettenverzameling
De United Nations Treaty Collection bevat de volledige teksten van alle verdragen, die gepubliceerd zijn in de United Nations Treaty Series. Daarnaast zijn de ratificatie-overzichten raadpleegbaar van de multilaterale verdragen, waarvoor de Secretaris-Generaal van de VN optreedt als depositaris.
handboeken
United States Pharmacopeia - National Formulary bevat de standaardnormen voor Amerikaanse geneesmiddelen. Het bestand wordt regelmatig geactualiseerd.
Let op: Vergeet na gebruik niet uit te loggen; USP kan slechts door 1 persoon gelijktijdig gebruikt worden.
UpToDate met UBUlink
point-of-care tools, handboeken, bibliografieën
UpToDate geeft directe toegang tot actuele klinische informatie, richtlijnen en aanbevelingen over patiëntenzorg en -behandeling op basis van een doorlopende review van ca. 400 tijdschriften.
bibliografieën
Deze bibliografie van het tijdschrift Urban history is een gids op het gebied van stedelijke geschiedenis. De bibliografie bevat publicaties vanaf 1974 en wordt ieder jaar aangevuld.
handboeken
United States Pharmacopeia - National Formulary bevat de standaardnormen voor Amerikaanse geneesmiddelen. Het bestand wordt regelmatig geactualiseerd.
Let op: Vergeet na gebruik niet uit te loggen; USP kan slechts door 1 persoon gelijktijdig gebruikt worden.
e-books, proefschriften, repositories
In de Utrecht University Repository (voorheen Igitur Archief), het digitaal wetenschappelijk archief van de Universiteit Utrecht, vindt u documenten van wetenschappers aan de Universiteit Utrecht: proefschriften, artikelen, rapporten, monografieën etc.
De repository is zichtbaar via de nationale portal NARCIS.
Vrijwel alle documenten zijn full text beschikbaar en vrij toegankelijk te raadplegen. Documenten van vóór 2006 zijn vaak in papieren vorm te vinden via de catalogus.
archieven, beeld & geluid
Archief van de geschiedenis van stad en provincie Utrecht. Tevens landelijk centrum voor kerkelijke archieven, en archief van de Nederlandse Spoorwegen
bibliografieën
De Utrechtse Bibliografie voor Interculturele Communicatie (UBICC) is een database van ruim 5000 titels van wetenschappelijke publicaties over interculturele communicatie.
Meer informatie.
wettenverzameling
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO' , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID. Ga via tab ‘Uitgaven’ naar de afzonderlijke delen
De Fiscale Encyclopedie De Vakstudie biedt een systematische toegang tot de complete Nederlandse belastingwetgeving met commentaar en bronverwijzingen.
bibliotheekcatalogi
De catalogus van de bibliotheek van het Stedelijk Van Abbemuseum bevat ook gegevens over de tentoonstellingen die vanaf 1936 in het museum zijn georganiseerd. Allerhande materiaaltypen zijn opgenomen.
De bibliotheek heeft een eigen website met uitvoerige infomatie.
woordenboeken
In het tabblad Professioneel vindt u het Groot woordenboek hedendaags Nederlands en tweetalige woordenboeken Engels, Duits en Frans.
Via het tabblad Basis vindt u de tweetalige woordenboeken Spaans, Portugees, Zweeds en Italiaans.
De Dikke Van Dale is beschikbaar op een derde tabblad.
bibliotheekcatalogi
Catalogus van het gehele bezit van de bibliotheek het Van Gogh Museum (24.000 boeken, 4500 artikelen, audiovisuele media), incl. de bibliotheek van Arti et Amicitiae. Specialisme: beeldende kunst uit de periode 1800-1920.
wettenverzameling
Databank met verdragen gesloten door het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1815.
encyclopedieën, biografieën
Bevat Die deutsche Literatur des Mittelalters, Deutscher Humanismus 1480-1520, Frühe Neuzeit in Deutschland 1520-1620 en het Killy-Literaturlexikon.
bibliografieën
De meest recente publicaties van belang voor de diergeneeskundige praktijk, verschenen in tijdschriften van de uitgever Wiley-Blackwell
beeld & geluid, bibliografieën, handboeken, woordenboeken
uitgebreid naslagwerk met alle 'Evidence Based' klinisch relevante informatie - van diagnose tot preventie - inzake honden, katten, konijnen, paarden, runderen en nu ook exotische dieren.
tekstverzamelingen
In het Latijn vertaalde bijbelteksten van voor het ontstaan van de Vulgaat. Deze teksten zijn gebaseerd op bijbelcitaten van kerkelijke auteurs van de tweede tot de achtste eeuw.
wettenverzameling, jurisprudentie
Kennisbank gericht op de notariële praktijk met artikelsgewijs commentaar op notariële onderdelen uit het BW en de notariële belastingwetten, richtinggevende jurisprudentie, relevante parlementaire stukken en beleidsbesluiten
adresboeken, handboeken
Het VMT Leveranciersregister bevat actuele gegevens over producenten & leveranciers van producten & diensten in de Nederlandse voedingsmiddelenbranche, zoals specifieke machines en apparaten, testkits etc.
encyclopedieën
Het Vocabulary for the Study of Religion bestrijkt een breed spectrum van termen uit de studie van de religie en uit andere relevante disciplines, zoals sociologie, antropologie, historiografie, taalwetenschap, letterkunde, psychologie, filosofie, culturele studies en politicologie.
bibliotheekcatalogi
Bevat verwijzingen naar boeken en tijdschriftartikelen op het gebied van internationaal recht.
woordenboeken
Het VBNW is een wetenschappelijk woordenboek gebaseerd op o.a. ruim 2.200 ambtelijke bescheiden uit de dertiende eeuw. Het VMNW is onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB).
jurisprudentie
Dit bestand bevat de -deels ongepubliceerde- jurisprudentie, zoals die sinds 1987 is verzameld door het documentatiecentrum van het voormalige Clara Wichmann Instituut te Amsterdam. Het literatuurbestand van het Clara Wichmann Instituut is overgegaan naar Aletta (voormalig IIAV). Zie aldaar.
bibliotheekcatalogi
Catalogus van de Warburg Institute Library, University of London.
wettenverzameling
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Engelse vertaling van het complete Burgerlijk Wetboek en andere wetgeving van belang voor de ondernemingsrechtelijke praktijk
Web of Science met UBUlink
bibliografieën
Web of Science is zowel een bibliografische database als een citatie-index voor alle wetenschapsgebieden; het bestand indexeert meer dan 10.000 wetenschappelijke tijdschriften.
Web of Science biedt een gecombineerde toegang tot drie citatie-indexen: Science Citation Index Expanded (SCI) (1899-...), Social Sciences Citation Index (SSCI) (1898-...) en Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (1975-...), inclusief de Conference Proceedings Citation Index. Via Citation Databases op de beginpagina onderaan kunt u één van deze bestanden selecteren.
Wekelijkse update. Toegang via ISI Web of Knowledge.
Meer weten over zoekmogelijkheden en andere opties in Web of Science? Zie de LibGuide Web of Science.
bibliografieën, handboeken
WebCSD geeft toegang tot de Cambridge Structural Database of Organic and Organometallic compounds.
beeld & geluid
Bij de Universiteit Utrecht zijn ruim 3000 colleges opgenomen en terug te zien via LectureNet. De zoekfunctie is alleen toegankelijk voor medewerkers en studenten van de UU.
Van deze opnamen is ongeveer de helft wel vrij toegankelijk via de site van Studium Generale.
bibliografieën, wettenverzameling, jurisprudentie
Databank met full-text jurisprudentie, wetgeving en juridische tijdschriftartikelen van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.
handboeken, tijdschriftenlijst, wettenverzameling, jurisprudentie
Databank met full-text jurisprudentie, wetgeving, verdragen en juridische tijdschriftartikelen en boeken van de Verenigde Staten, Canada,Australie, Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie
tijdschriftenlijst
directe link naar de tijdschriften in WestlawNext
wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Artikelgewijs commentaar op het Wetboek van Strafrecht
wettenverzameling, jurisprudentie
Inloggen via link ‘Login voor WO/HBO’ , >Universiteit Utrecht en log in met SolisID
Artikelgewijs commentaar op het Wetboek van Strafvordering
encyclopedieën
De vrije encyclopedie. Het doel van Wikipedia is om in elke taal een complete, rechtenvrije encyclopedie op het internet te creëren.
De Engelstalige Wikipedia bevat meer artikelen. Raadpleegt u een Wikipedia in de taal die het meest bij uw onderwerp past, dan krijgt u de meeste informatie.
Meer weten? Zie de LibGuide Wikipedia.
bibliografieën
Bibliografische gegevens plus samenvattingen van literatuur over in het wild voorkomende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën inclusief hun biotoop, beheer en bescherming.
Bevat inmiddels meer dan 600.000 records, jaarlijkse uitbreiding met ca. 18.000 records.
bibliografieën
Wiley Interscience biedt ongeveer 1100 tijdschriften op verschillende vakgebieden. De tijdschriften zijn veelal vanaf 2001 full-text doorzoekbaar.
e-books
Ongeveer 12.000 e-books van Wiley/Blackwell. De meeste boeken dateren van na 2000, maar er zijn ook bijna 2000 oudere titels.
Doorgaans wordt aan het eind van een kalenderjaar een selectie (ca. 700 titels) van de meeste gebruikte e-books uit de afgelopen jaren definitief aangeschaft. De rest is dan niet meer toegankelijk en verdwijnt uit de catalogus (hier kan enige vertraging in optreden).
encyclopedieën
Deze encyclopedie omvat drie naslagwerken:
 • De Encyclopedia of the Novel: over de geschiedenis, terminologie, genre en theorie van de roman.
 • De Encyclopedia of Twentieth-Century Fiction: over belangrijke schrijvers en hun werk, genres en subgenres, grote stromingen en meer, uit de 20e eeuw.
 • De Encyclopedia of Literary and Cultural Theory: over ideeën, personen en trends in de literaire en culturele theorie van na 1900.
Aan deze verzameling worden in de komende tijd nog toegevoegd: The Encyclopedia of English Renaissance Literature, The Encyclopedia of Romantic Literature, The Encyclopedia of the Gothic, The Encyclopedia of British Literature: 1660-1789, en The Encyclopedia of Postcolonial Studies.
bibliografieën
Bibliografie op het gebied van vrouwenstudies. Bevat verwijzingen naar o.a. boeken en tijdschriftartikelen, vanaf 1972.
woordenboeken
Het WFT beschrijft het Fries van 1800 tot omstreeks 1975 en is onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB). Behalve met Friese woorden kunt u ook met Nederlandse woorden zoeken. Daarvoor gebruikt u het veld Woord in betekenis.
woordenboeken
Het WNT online is een historisch woordenboek voor het Nederlands in de periode 1500-1976.
woordenboeken
Woordenboek Latijn-Nederlands. De webeditie wordt regelmatig geactualiseerd.
woordenboeken
Dialectwoordenboek met veel aandacht voor vindplaatsen, datering, etymologie, en klankleer. Wekelijks aanvullingen.
statistieken
Wereldwijde gegevens over vóórkomen en verspreiding, alsmede voorkómen en bestrijding van dierziekten en zoonoses. Bevat o.a. wekelijkse meldingen van nieuwe uitbraken, uitbraak- en verspreidingskaarten, cijfers over populatiedichtheid en gegevens over controle- en preventiemaatregelen per land en per ziekte, waaronder vaccinproductie en vaccinatieprogramma’s.
e-books, tekstverzamelingen, repositories
De World Bank Open Knowledge Repository bevat de volledige teksten van meer dan 10.000 publicaties van de Wereldbank: o.a. boeken vanaf 2005, working papers, alle World Development Reports en (met een jaar of twee vertraging) artikelen uit tijdschriften van de Wereldbank.
biografieën
World Biographical Information System Online bevat verwijzingen naar meer dan 6 miljoen personen in 9500 biografische bronnen uit de hele wereld. Van de Archives Biographiques Françaises en het Biografisch Archief van de Benelux is ook de full-text toegankelijk.
statistieken, handboeken
Economische indicatoren (ruim 300) van ruim 50 landen, doorgaans vanaf 1997. Deels betreft het harde statistische gegevens, deels enquêteresultaten. Naast economische gegevens bevat de database ook indicatoren op het terrein van o.a. fiscaal beleid, onderwijs, infrastructuur, arbeidsmarkt en technologie.
Opslag van gegevens in Excel-formaat is mogelijk.
wettenverzameling
Collectie van grondwetten en staatsrechtelijke bronnen van meer dan 190 landen.
statistieken
Deze databank van de World Bank bevat meer dan 800 tijdreeksen van 209 landen en 18 landengroepen over de periode 1960 tot 2008. De databank bevat landentabellen met onder andere sociale en economische indicatoren en gegevens over onderwijs en bevolking.
adresboeken
De 25ste editie van de World Guide to Libraries bevat adressen en informatie over meer dan 45.000 bibliotheken wereldwijd, waaronder universiteitsbibliotheken, nationale en speciale bibliotheken.
bibliografieën
Bibliografie van boeken en artikelen over Shakespeare, edities, verfilmingen en opvoeringen.
e-books, bibliotheekcatalogi
WorldCat is het grootste bibliografische bestand ter wereld: de samengevoegde catalogi van meer dan 50.000 OCLC-gelieerde bibliotheken in meer dan 90 landen. Het bestand, dat in 1971 startte, wordt met regelmatige intervallen bijgewerkt.
e-books, woordenboeken
Dit woordenboek voor collocatie in het Duits geeft voor 3200 woorden de belangrijkste woordcombinaties.
encyclopedieën, woordenboeken
Verzameling Duitse en Engelse vakwoordenboeken op het gebied van de taalwetenschap en communicatiewetenschap.
bibliografieën
Bibliografie op het gebied van cultuurtheorie
bibliografieën
Geannoteerde bibliografie (vanaf 1919/20) voor Engelse taal en cultuur: per discipline worden verschenen boeken en artikelen kritisch becommentariëerd.
bibliografieën
Internationale bibliografie op het gebied van taal- en literatuurwetenschap
encyclopedieën
Digitale versie van de eerste grote Duitse encyclopedie (ca 1750)
bibliografieën, bibliotheekcatalogi
Centrale catalogus van het Deutsche Archäologische Institut (DAI). Dit instituut in Berlijn heeft ook afdelingen in o.a. Rome, Athene en Istanbul. De ZENON DAI database geeft verwijzingen naar boeken, tijdschriftartikelen en artikelen uit bundels over archeologie en oude geschiedenis inclusief epigrafie en numismatiek.
Zentralblatt MATH met UBUlink
bibliografieën
De Zentralblatt MATH Database geeft meer dan 2 miljoen beschrijvingen van artikelen in de zuivere en toegepaste wiskunde uit ruim 2300 seriewerken en tijdschriften. Het beslaat de periode 1868 - heden.
bibliografieën
Databank met gegevens over fusies en overnames, IPO's en venture capital, wereldwijd.