Choose language: english
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
« Terug naar rubrieken

Zoeksystemen - Alfabetische lijst
Tags:
Beperk tot soort:

tekstverzamelingen, woordenboeken
Het ARTFL (American and French Research on the Treasury of the French Language) project bevat verschillende databases. De belangrijkste is ARTFL-FRANTEXT: Franstalige teksten, zowel fictie als non-fictie, vooral uit de 18e, 19e en 20e eeuw.
Brepolis met UBUlink
adresboeken, encyclopedieën, tekstverzamelingen, bibliografieën, woordenboeken
Brepolis is een portal van uitgeverij Brepols, en geeft toegang tot de onderstaande bestanden. Klik in het beginscherm op "Enter databases" om een bestand te selecteren.
 • Revue d'histoire ecclésiastique: bibliographie, met verwijzingen naar boeken en artikelen over de geschiedenis van het Christendom
 • International Medieval Bibliography (IMB) met verwijzingen naar artikelen uit tijdschriften en bundels vanaf 1967
 • Bibliographie de Civilisation Médiévale (BCM), met verwijzingen naar monografieën en bundels vanaf 1957
 • International Directory of Medievalists: contactgegevens van mediëvisten uit 70 landen
 • Lexikon des Mittelalters Online: Lexikon voor Medievistiek: zowel Europa, de Byzantijnse, Arabische als de Joodse wereld
 • International Encyclopaedia for the Middle Ages: supplement op Lexikon des Mittelalters Online
 • Europa Sacra: informatie over middeleeuwse prelaten en bisdommen in Europa
 • Vetus Latina: in het Latijn vertaalde bijbelteksten van voor het ontstaan van de Vulgaat. Deze teksten zijn gebaseerd op bijbelcitaten van kerkelijke auteurs van de tweede tot de achtste eeuw
 • Archive of Celtic-Latin Literature: verzameling Latijnse teksten, afkomstig uit de Keltische wereld, periode 400 – 1200
 • Aristoteles Latinus Database: de complete verzameling van middeleeuwse vertalingen van de werken van Aristoteles
 • Library of Latin Texts: collectie Latijnse teksten uit de Klassieke Oudheid, Laat-Latijnse teksten uit de tijd van de Patristiek en de Middeleeuwen, en Neo-Latijnse teksten vanaf de Renaissance tot aan het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965)
 • Monumenta Germaniae Historica: selectie uit de elektronische tekstbestanden van de MGH: Scriptores, Leges, Diplomata, Epistolae en Antiquitates
 • Database of Latin Dictionaries: negen woordenboeken (Latijn, Latijn-Frans, Latijn-Engels)
woordenboeken
Negen woordenboeken (Latijn, Latijn-Frans, Latijn-Engels).
e-books, woordenboeken
Uitgebreid uitspraakwoordenboek voor het standaard Duits.
woordenboeken
Eentalig Portugees woordenboek.
woordenboeken
Het meest uitgebreide vakwoordenboek voor de sociale geografie. Bevat definities van vaktermen en concepten en bij vrijwel elke term verwijzingen naar de belangrijkste literatuur.
woordenboeken
Woordenboek voor Oudengels (600-1150). Deze editie is uitgegeven in 2007 en gevorderd tot en met de letter H.
woordenboeken
Arabisch-Engels woordenboek van de taal van de Koran. Samengest. door Elsaid Badawi en Muhammad Abdel Haseem (2008). Is zowel Engels als Arabisch fulltext te doorzoeken.
woordenboeken
Product van samenwerking tussen het Institut National de la Langue Française (INaLF) en de Académie Française. Bevat de woorden A tot PRÉSIDE (van A tot MAPPEMONDE uit delen 1 en 2, plus MAQUEREAU tot PRÉSIDE uit losse deeltjes verschenen in het Journal Officiel).
woordenboeken
Bevat ca 49.000 lemma's en 396.000 synoniem-relaties. Uitgangspunt voor de databank zijn zeven klassieke woordenboeken (Bailly, Benac, Du Chazaud, Guizot, Lafaye, Larousse en Robert) die zijn samengevoegd tot één consequent geheel. Een product van het CRISCO-Laboratorium.
woordenboeken
De woordenboeken van R. Estienne (1552), J. Nicot (1606), P. Bayle (facs. 1740), Féraud (1787-1788) en van de Académie Française (1e, 4e, 5e, 6e, 8e en 9e editie), plus Le Trésor de la Langue Française (1971-1994).
woordenboeken
Woordenboek van het Duits. Biedt niet alleen spelling en betekenis, maar ook synoniemen en voorbeelden van gebruik. Daarnaast informatie over frequentie, oorsprong en uitspraak van woorden.
encyclopedieën, woordenboeken
Online versie van "The Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law" (3rd ed.).
woordenboeken
Databank en forum voor de etymologie van het Nederlands. Zoek een woord en vind wat twintig woordenboeken daarover vermelden. Van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands tot Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden van Stoett. De website is nog in ontwikkeling.
woordenboeken
Standaardwerk dat de oorsprong en ontwikkeling van uiteindelijk ca. 15.000 Nederlandse woorden herleidt.
woordenboeken
woordenboeken
Verklarend Frans woordenboek. Geeft etymologie, woordbetekenis, voorbeelden van het gebruik van een woord, citaten. Daarnaast werkwoordvervoegingen, uitspraak, mannelijke en vrouwelijke vorm van adjectieven.
woordenboeken
Het Juridisch-Economisch Lexicon is een actueel en betrouwbaar woordenboek
woordenboeken
Het Juridisch-Economisch Lexicon NL/DE is een actueel en betrouwbaar woordenboek.
woordenboeken
tekstverzamelingen, woordenboeken
Zoekmachine voor het vinden van Nederlandse woorden in oude teksten. Woorden worden gepresenteerd in hun oorspronkelijke context. Kronos put onder meer uit het Corpus Oudnederlands en de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren, maar gebruikt daarnaast vele uiteenlopende andere bronnen, zoals ambtelijke stukken, bijbelvertalingen en toneelteksten.
De website is nog in ontwikkeling en ziet er nu erg simpel uit, maar biedt wel veel resultaten.
woordenboeken
Woordenboek Latijn-Nederlands. De webeditie wordt regelmatig geactualiseerd.
woordenboeken
Woordenboek van taalkundige termen uitgegeven door het Utrecht Institute of Linguistics OTS.
woordenboeken
Overzicht van benamingen en synoniemen voor rassen, typen en varieteiten van alle mogelijke landbouwhuisdieren.
woordenboeken
Woordenboek van het middeleeuws Latijn. U kunt zoeken op lemma en in de full text. Woorden worden in hun context gegeven. Vertalingen in het Frans, Engels en Duits.
woordenboeken
Het Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs en Verdam (MNW) beschrijft de middeleeuwse Nederlandse woordenschat uit de periode ca. 1250 tot ca. 1550. Het woordenboek bevat 60.000 trefwoorden en telt negen delen.
kaarten en atlassen, encyclopedieën, handboeken, woordenboeken
Encyclopedie van de klassieke oudheid. Bestaat uit twee delen: 'Antike' en 'Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte', en uit vijf supplementen: Chronologies of the Ancient World, Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts, Historical Atlas of the Ancient World, The Reception of Myth and Mythology en The Reception of Classical Literature (alleen in het Engels). U vindt de supplementen en ook Brill’s New Pauly onder de knop Other editions.
woordenboeken
Online Dictionary for Library and Information Science, door Joan M. Reitz.
woordenboeken
In het Oudnederlands Woordenboek wordt de woordenschat van ca. 500 tot 1200 beschreven. De materiaalverzameling, het zogenaamde Corpus Oudnederlands, bestaat uit ruim 26.000 attestaties, plus zo'n 15.000 toponiemen. Het ONWB is onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB).
woordenboeken
Groot historisch woordenboek van de Engelse taal.
encyclopedieën, woordenboeken
Oxford Reference Online Law biedt een gecombineerde toegang tot juridische woordenboeken, encyclopedieen, naslagwerken.
kaarten en atlassen, encyclopedieën, woordenboeken
Oxford Reference Online Premium biedt een gecombineerde toegang tot woordenboeken, encyclopedieen, kaarten, citatenboeken en naslagwerken op velerlei gebied.
Via de homepage van Oxford Reference Online kunt u een zoekbalk in de browser aanbrengen.
woordenboeken
Een uitgebreid verklarend medische woordenboek met ca. 50.000 trefwoorden.
woordenboeken
Woordenboek Welsh-Engels en Engels-Welsh.
woordenboeken
Woordenboek Iers-Engels en Engels-Iers.
handboeken, registers, woordenboeken
Hulpmiddel om tekstfragmenten in de Koran te identificeren en localiseren. Samengest. door Thomas Milo. Gebaseerd op de Koning Fuʾād I editie (Cairo 1924) van de tekst van de Koran. Lees voor gebruik het How-to-document.
woordenboeken
De lijst met Standaard Termen bevat termen voor de toedieningsvormen en de toediening welke gebruikt worden voor geneesmiddelen voor mensen en dieren. De lijst geeft equivalenten van enkele honderd termen in 31 wereldtalen: onder andere Engels, Nederlands, Spaans, Duits en Frans.
Toegang na gratis registratie.
woordenboeken
Le Trésor de la Langue Française informatisé: Frans woordenboek.
woordenboeken
In het tabblad Professioneel vindt u het Groot woordenboek hedendaags Nederlands en tweetalige woordenboeken Engels, Duits en Frans.
Via het tabblad Basis vindt u de tweetalige woordenboeken Spaans, Portugees, Zweeds en Italiaans.
De Dikke Van Dale is beschikbaar op een derde tabblad.
beeld & geluid, bibliografieën, handboeken, woordenboeken
uitgebreid naslagwerk met alle 'Evidence Based' klinisch relevante informatie - van diagnose tot preventie - inzake honden, katten, konijnen, paarden, runderen en nu ook exotische dieren.
woordenboeken
Het VBNW is een wetenschappelijk woordenboek gebaseerd op o.a. ruim 2.200 ambtelijke bescheiden uit de dertiende eeuw. Het VMNW is onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB).
woordenboeken
Het WFT beschrijft het Fries van 1800 tot omstreeks 1975 en is onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB). Behalve met Friese woorden kunt u ook met Nederlandse woorden zoeken. Daarvoor gebruikt u het veld Woord in betekenis.
woordenboeken
Het WNT online is een historisch woordenboek voor het Nederlands in de periode 1500-1976.
woordenboeken
Woordenboek Latijn-Nederlands. De webeditie wordt regelmatig geactualiseerd.
woordenboeken
Dialectwoordenboek met veel aandacht voor vindplaatsen, datering, etymologie, en klankleer. Wekelijks aanvullingen.
e-books, woordenboeken
Dit woordenboek voor collocatie in het Duits geeft voor 3200 woorden de belangrijkste woordcombinaties.
encyclopedieën, woordenboeken
Verzameling Duitse en Engelse vakwoordenboeken op het gebied van de taalwetenschap en communicatiewetenschap.