Choose language: english
« Terug naar rubrieken

Zoeksystemen -
Beperk tot soort:

Primair belang

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
tekstverzamelingen, woordenboeken
Het ARTFL (American and French Research on the Treasury of the French Language) project bevat verschillende databases. De belangrijkste is ARTFL-FRANTEXT: Franstalige teksten, zowel fictie als non-fictie, vooral uit de 18e, 19e en 20e eeuw.
woordenboeken
Product van samenwerking tussen het Institut National de la Langue Française (INaLF) en de Académie Française. Bevat de woorden A tot PRÉSIDE (van A tot MAPPEMONDE uit delen 1 en 2, plus MAQUEREAU tot PRÉSIDE uit losse deeltjes verschenen in het Journal Officiel).
woordenboeken
Bevat ca 49.000 lemma's en 396.000 synoniem-relaties. Uitgangspunt voor de databank zijn zeven klassieke woordenboeken (Bailly, Benac, Du Chazaud, Guizot, Lafaye, Larousse en Robert) die zijn samengevoegd tot één consequent geheel. Een product van het CRISCO-Laboratorium.
woordenboeken
Verklarend Frans woordenboek. Geeft etymologie, woordbetekenis, voorbeelden van het gebruik van een woord, citaten. Daarnaast werkwoordvervoegingen, uitspraak, mannelijke en vrouwelijke vorm van adjectieven.
woordenboeken
Le Trésor de la Langue Française informatisé: Frans woordenboek.
woordenboeken
In het tabblad Professioneel vindt u het Groot woordenboek hedendaags Nederlands en tweetalige woordenboeken Engels, Duits en Frans.
Via het tabblad Basis vindt u de tweetalige woordenboeken Spaans, Portugees, Zweeds en Italiaans.
De Dikke Van Dale is beschikbaar op een derde tabblad.

Secundair belang

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
woordenboeken
De woordenboeken van R. Estienne (1552), J. Nicot (1606), P. Bayle (facs. 1740), Féraud (1787-1788) en van de Académie Française (1e, 4e, 5e, 6e, 8e en 9e editie), plus Le Trésor de la Langue Française (1971-1994).
kaarten en atlassen, encyclopedieën, woordenboeken
Oxford Reference Online Premium biedt een gecombineerde toegang tot woordenboeken, encyclopedieen, kaarten, citatenboeken en naslagwerken op velerlei gebied.
Via de homepage van Oxford Reference Online kunt u een zoekbalk in de browser aanbrengen.