Choose language: english
« Terug naar rubrieken

Zoeksystemen -
Beperk tot soort:

Primair belang

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
woordenboeken
Het Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs en Verdam (MNW) beschrijft de middeleeuwse Nederlandse woordenschat uit de periode ca. 1250 tot ca. 1550. Het woordenboek bevat 60.000 trefwoorden en telt negen delen.
woordenboeken
In het Oudnederlands Woordenboek wordt de woordenschat van ca. 500 tot 1200 beschreven. De materiaalverzameling, het zogenaamde Corpus Oudnederlands, bestaat uit ruim 26.000 attestaties, plus zo'n 15.000 toponiemen. Het ONWB is onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB).
woordenboeken
Het VBNW is een wetenschappelijk woordenboek gebaseerd op o.a. ruim 2.200 ambtelijke bescheiden uit de dertiende eeuw. Het VMNW is onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB).
woordenboeken
Het WNT online is een historisch woordenboek voor het Nederlands in de periode 1500-1976.

Secundair belang

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
woordenboeken
Databank en forum voor de etymologie van het Nederlands. Zoek een woord en vind wat twintig woordenboeken daarover vermelden. Van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands tot Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden van Stoett. De website is nog in ontwikkeling.
woordenboeken
Standaardwerk dat de oorsprong en ontwikkeling van uiteindelijk ca. 15.000 Nederlandse woorden herleidt.
tekstverzamelingen, woordenboeken
Zoekmachine voor het vinden van Nederlandse woorden in oude teksten. Woorden worden gepresenteerd in hun oorspronkelijke context. Kronos put onder meer uit het Corpus Oudnederlands en de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren, maar gebruikt daarnaast vele uiteenlopende andere bronnen, zoals ambtelijke stukken, bijbelvertalingen en toneelteksten.
De website is nog in ontwikkeling en ziet er nu erg simpel uit, maar biedt wel veel resultaten.
woordenboeken
In het tabblad Professioneel vindt u het Groot woordenboek hedendaags Nederlands en tweetalige woordenboeken Engels, Duits en Frans.
Via het tabblad Basis vindt u de tweetalige woordenboeken Spaans, Portugees, Zweeds en Italiaans.
De Dikke Van Dale is beschikbaar op een derde tabblad.
woordenboeken
Het WFT beschrijft het Fries van 1800 tot omstreeks 1975 en is onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB). Behalve met Friese woorden kunt u ook met Nederlandse woorden zoeken. Daarvoor gebruikt u het veld Woord in betekenis.