Zoeken in Sabine
Resultaten1 - 20 van 33pag. 2
Selecteer alles / nietsEmail de selectie
Titel: Twee 19de eeuwse schiderijen met "De Smeetoren en de Geertekerk"
Auteur(s): Meyere, J.A.L. de
Abstract: Betreft de schilderijen Gezicht op Smeetoren en Geertekerk te Utrecht (1822) van L.D. Backer en Gezicht op Smeetoren en Geertekerk (1892) van J.W. Schubart.
Trefwoorden: Schilderkunst ; Torens ; Geertekerk ; Negentiende eeuw
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1986
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Maandblad Oud-Utrecht, jg. 59 (1986), nr. 7/8, p. 75-77
Titel: Geertekerk, het gebouw
Auteur(s): Fournier, Paul
Abstract: Beschrijving van de geschiedenis van de Geertekerk vanaf het eerste oorspronkelijke tot het huidige gebouw. Aan de orde komen restauraties, vroegere eigenaren en gebruikers, aankoop door de remonstranten, interieur en inventaris.
Trefwoorden: Kerkgebouwen ; Remonstranten ; Geertekerk
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 2007
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: 375 jaar remonstranten in Utrecht / onder red. van Jacques van Gent. - Utrecht : Remonstrantse Gemeente Utrecht, 2007. - P. 67-80
Titel: Uit de geschiedenis van de Geertekerk te Utrecht
Auteur(s): Campen, J.W.C. van
Abstract: Geschiedenis van de Geertekerk van de 13e eeuw tot 1940
Trefwoorden: Geertekerk ; Kerkgebouwen
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1941
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Historia, dl. 7 (1941), p. 38-45
Titel: Geertekerk heeft oudste torenslingeruurwerk van Nederland
Auteur(s): Fournier, Paul
Abstract: De Geertekerk in Utrecht is in het bezit van het oudste toren slingeruurwerk van Nederland
Trefwoorden: Torens ; Klokken ; Geertekerk
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 2013
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Kerk in de stad, 20 (2013), nr. 22, p. [16]
Titel: Het verblijf in de Geertekerk
Auteur(s): Schuppen, Ineke van
Abstract: Na de watersnoodramp in Veenendaal in 1855 werden geëvacueerden in de Geertekerk te Utrecht ondergebracht
Trefwoorden: Watersnood ; Geertekerk ; Kerkgebouwen ; Negentiende eeuw
Regio/Plaats: Veenendaal ; Utrecht (stad)
Jaar: 2005
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Oud Veenendaal, 20 (2005), p. 5-21
Titel: De Utrechtse Geertekerk
Auteur(s): Beek, Gert A. van
Abstract: Honderden Veenendalers hebben in de Utrechtse Geertekerk noodgedwongen moeten bivakkeren ten tijde van de watersnood in 1855
Trefwoorden: Watersnood ; Kerkgebouwen ; Negentiende eeuw ; Geertekerk
Regio/Plaats: Veenendaal ; Utrecht (stad)
Jaar: 2000
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Oud Veenendaal, 15 (2000), nr. 1, p. 35-37
Titel: De Geertekerk
Auteur(s): Evers, G.A.
Abstract: Over de verkoop van de Geertekerk in 1940
Trefwoorden: Geertekerk ; Kerkgebouwen ; Twintigste eeuw
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1940
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Maandblad van "Oud-Utrecht", jg. 15 (1940), no. 12, p. 94-95
Titel: Geertekerk Utrecht
Abstract: Over historie, bouwgeschiedenis, Gertrudis van Nijvel, restauratie
Trefwoorden: Geertekerk ; Kerkgebouwen
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1974
Soort publicatie: monografie
Titel: Van Rietsteeg tot Geertekerk
Auteur(s): Görts, Coen
Abstract: De geschiedenis van de Remonstrantse Gemeente Utrecht. De Utrechtse en landelijke ontwikkelingen worden in hun historische context besproken. De 18e en 19e eeuw wordt behandeld aan de hand van enkele opvallende predikanten. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de invloed van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het remonstrants kerkelijk leven. De geschiedschrijving eindigt met de ingebruikname van de Geertekerk
Trefwoorden: Remonstranten
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 2007
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: 375 jaar remonstranten in Utrecht / onder red. van Jacques van Gent. - Utrecht : Remonstrantse Gemeente Utrecht, 2007. - P. 5-66
Titel: Geertekerk - Utrecht
Trefwoorden: Geertekerk ; Kerkgebouwen
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: [ca. 1970]
Soort publicatie: monografie
Titel: De rekeningen van de kerkmeesters der Geertekerk te Utrecht in de XVIe (15e?) eeuw
Auteur(s): Rappard, F.A.L. van
Trefwoorden: Rekeningen ; Middeleeuwen ; Geertekerk
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1883
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht : bijdragen, 11 (1883), p. 259-346
Titel: De Geertekerk te Utrecht op de ontleedtafel van de archeoloog
Auteur(s): Renaud, J.
Trefwoorden: Archeologie ; Kerkgebouwen ; Geertekerk
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1947
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Bulletin / uitg. door den Nederlandschen Oudheidkundige Bond, 5e ser., 1 (1947), p. 110-114
Titel: De Geertekerk te Utrecht
Auteur(s): Pluijm, W. van der
Trefwoorden: Geertekerk ; Kerkgebouwen
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1914
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 2e ser., 7 (1914), p. 53
Titel: De Geertekerk te Utrecht : voorbeeld van een grootere kerspelkerk der 13e eeuw in de Noordelijke Nederlanden
Auteur(s): Labouchère, G.C.
Trefwoorden: Kerkgebouwen ; Geertekerk ; Kerspels
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1941
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Bouwkundig weekblad Architectura, 62 (1941), p. 1-5
Titel: De Geertekerk te Utrecht behouden
Auteur(s): Vermeulen, F.
Trefwoorden: Kerkgebouwen ; Geertekerk
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1941
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Bouwkundig weekblad Architectura, 62 (1941), p. 278-279
Titel: Zal de Geertekerk te Utrecht verdwijnen?
Trefwoorden: Kerkgebouwen ; Geertekerk
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1941
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Maandblad van de Vereeniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandsche Hervormde Kerk, ISSN 0929-2152; nr. 184 (1941), p. 81-82
Titel: Dirk Zwaning van Abcoude (ca. 1490/1495-1576), reformatorisch gezind priester en pastoor van de Geertekerk
Auteur(s): Tongerloo, L. van
Trefwoorden: Vicarieën ; Reformatie ; Biografieën ; Pastoors ; Geertekerk ; Abcoude, Dirk van ; Zestiende eeuw
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1994
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Utrechtse biografieen : levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, 1, p. 205-208
Titel: Een kluizenares van de Utrechtse Geertekerk
Auteur(s): Graft, C. Catharina van de
Abstract: Over de inkluizing van Agnes van Zantwijc omstreeks 1400
Trefwoorden: Zantwijc, Agnes van ; Geertekerk ; Vijftiende eeuw
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1956
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Jaarboekje van "Oud-Utrecht", 1956, p. 37-41
Titel: Geertekerk : iets over haar laatste dagen
Auteur(s): Rombach, K.A.
Trefwoorden: Geertekerk ; Tweede Wereldoorlog
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1941
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Jaarboekje van Oud-Utrecht, 1941, p. 38-41
Titel: De S. Nicolaas- en S. Geerte-kerken
Auteur(s): H., K.
Trefwoorden: Kerkgebouwen ; Nicolaïkerk ; Geertekerk
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1926
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Maandblad van Oud-Utrecht, 1 (1926), p. 69-72

Resultaten1 - 20 van 33pag. 2Literatuur verschenen over de stad en de provincie Utrecht.


Zoeken in de full-text van een aantal gedigitaliseerde tijdschriften over Utrecht:
Boeken en tijdschriften gevonden in Sabine zijn aanwezig bij één van de volgende bibliotheken:
Meer over Sabine

Disclaimer