Choose language: english

Zoeksystemen - Nederlandse taal en cultuur

Beperk tot soort:
Primair belang
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Algemeen Letterkundig Lexicon
encyclopedieën
Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL)
bibliografieën
Book Sales Catalogues Online
tekstverzamelingen
Corpus Gysseling
tekstverzamelingen
Corpus Hedendaags Nederlands
tekstverzamelingen
Delpher
e-books, tekstverzamelingen, nieuws en kranten
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
e-books, nieuws en kranten, tekstverzamelingen, internetgids, biografieën
Gale Digital Scholar Lab
e-books, tekstverzamelingen, archieven, nieuws en kranten
Gale Literary Sources
tekstverzamelingen, bibliografieën, biografieën, boekbesprekingen
Huygens ING: Bronnen, data en tools
tekstverzamelingen, archieven
LiteRom
boekbesprekingen
LiteRom Jeugd
boekbesprekingen
Middelnederlandsch Woordenboek (MNW)
woordenboeken
Nederlab
tekstverzamelingen
Oudnederlands Woordenboek (ONWB)
woordenboeken
Schrijfwijzer
e-books, handboeken
Taalportaal
handboeken
Van Dale Online
woordenboeken
Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW)
woordenboeken
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)
woordenboeken
Secundair belang
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Arkyves
beeld & geluid
Arthurian Fiction in Medieval Europe
bibliografieën
Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland
boekbesprekingen, bibliografieën
Bibliography of the International Arthurian Society
bibliografieën
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa (BNM-I)
bibliografieën, bibliotheekcatalogi
Bibliotheek van Middelnederlandse Letterkunde
tekstverzamelingen
Biografisch Archief van de Benelux
biografieën
Biografisch Portaal van Nederland
biografieën
BIZON (Bibliografisch zoekprogramma Nederlandse letterkunde)
bibliografieën, handboeken
Book History Online (BHO) met UBUlink
bibliografieën
Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN)
archieven, bibliotheekcatalogi
De Nieuwe Toneelbibliotheek (DNTB)
tekstverzamelingen
Digitale Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde (DBAT)
bibliografieën
Encyclopedia of language and linguistics
encyclopedieën
ERIC met UBUlink
bibliografieën
Etymologiebank.nl
woordenboeken
Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN)
woordenboeken
Handbook of Pragmatics
handboeken
Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)
bibliotheekcatalogi
Index Translationum
bibliografieën
International bibliography of lexicography
bibliografieën
LexisNexis Academic (Krantenbank): zie Nexis Uni
nieuws en kranten
Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) met UBUlink
bibliografieën
LM-collecties
archieven, bibliotheekcatalogi
Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC)
bibliotheekcatalogi
MLA International Bibliography met UBUlink
bibliografieën
NARCIS
adresboeken, e-books, proefschriften, repositories
Nederlandse Bibliografie
bibliografieën
Nexis Uni
nieuws en kranten
OpenDOAR
repositories
Oxford Dictionary of the Middle Ages met UBUlink
encyclopedieën
Repertorium van teksten in het handschrift-Van Hulthem
tekstverzamelingen
Short title catalogus Vlaanderen (STCV)
bibliotheekcatalogi
Short-Title Catalogue Netherlands (STCN)
bibliotheekcatalogi
Treasury of Linguistic Maps
kaarten en atlassen
Woordenboek der Friese taal (WFT) / Wurdboek fan de Fryske Taal (WFT)
woordenboeken
World Biographical Information System Online
biografieën