Universiteitsbibliotheek – BiGUU
BiGUU (Bibliografie voor de Geschiedenis van de Universiteit Utrecht) is een bibliografische database waarin de titels zijn opgenomen van boeken en tijdschriftartikelen over de geschiedenis van de Universiteit Utrecht.