Zoeken in BiGUU

De database BiGUU

BiGUU (Bibliografie betreffende de Geschiedenis van de Universiteit Utrecht) is een bibliografisch gegevensbestand waarin de titels zijn opgenomen van boeken en tijdschriftartikelen over de geschiedenis van de Universiteit Utrecht.