Zoeken in Sabine
Resultaten1 - 20 van 86pag. 2 3 4 5
Selecteer alles / nietsEmail de selectie
Titel: Hoor ik de Dom? : de bewogen geschiedenis van dertien luidklokken uit de Utrechtse Domtoren : opgetekend bij het zeshonderdjarig bestaan van de Domtoren op 26 juni 1982
Auteur(s): Verbeeck, Stijn
Trefwoorden: Klokken ; Dom ; Torens
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: [1982]
Soort publicatie: monografie
Titel: Legende en historie van den Domtoren
Auteur(s): Campen, J.W.C. van
Abstract: Overevering en waarheid over bouw en bouwmeester van de Domtoren
Trefwoorden: Volksverhalen ; Domtoren ; Bouwhistorie
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1950
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: De Schakel : personeelsblad Gemeentepersoneel van Utrecht, 1950
Titel: Een toren van achteren en van voren : over de Domtoren en Aart Mekkings 'Spel met toren en kapel'
Auteur(s): Hoven van Genderen, A.J. van den
Abstract: De auteur bespreekt aan de hand van Aart Mekkings denkbeelden enkele kopieën van de Domtoren en draagt een aantal suggesties aan waarom men zo graag de Domtoren navolgde
Trefwoorden: Torens ; Dom ; Middeleeuwen
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1992
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Jaarboek Oud-Utrecht, ISSN 0923-7046; 1992, p. [149]-171
Titel: Een tekening van de domtoren van Pieter Saenredam
Auteur(s): Swillens, P.T.A.
Abstract: Betreft een tekening van de Domtoren, gezien van de Maartensbrug en plattegronden en doorsneden van de Domtoren, alles uit 1636
Trefwoorden: Dom ; Torens ; Tekenkunst ; Saenredam, Pieter ; Zeventiende eeuw
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1951
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Jaarboekje van Oud-Utrecht, 1951, p. 35-44
Titel: Geschiedenis en herstellingswerken van den Domtoren te Utrecht tot 1929
Auteur(s): Heukelom, G.W. van
Trefwoorden: Dom ; Torens
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1929
Titel: 500 jaar Van Wouklokken in de Utrechtse Domtoren / Sjoerd van Geuns ; m.m.v. Adri Onnekink
Auteur(s): Geuns, Sjoerd van
Abstract: In 1504 kreeg klokkengieter Geryt van Wou van het Utrechtse Domkapittel de opdracht om voor de Domtoren nieuwe klokken te gieten. Van Wou stond bekend als een groot vakman en hij had al veel klokken gemaakt. In zijn lange en actieve leven heeft hij naar schatting 250 klokken gegoten. Ongeveer 140 exemplaren zijn behouden; hiervan hangen er nog zeven in het Utrechtse Domgelui. Belangrijk is het Utrechtse gelui vooral omdat het een aaneengesloten klokkenreeks vormt. Medio mei 1505 komt Van Wou in Utrecht aan. Hij gaat met zijn knechten direct aan het werk op een terrein vlak buiten de singel, ter hoogte van het Lucasbolwerk. De publieke belangstelling is groot en er wordt hard gewerkt. In tien maanden tijd wordt de luidzolder gemetseld en de berchvrede getimmerd. Er worden 13 klokken gegoten en klepels gesmeed, klokken gewogen, opgetakeld en gemonteerd. Vele kleine werkzaamheden worden verricht door veel verschillende ambachtsmeesters. En al in december 1505 kan de Salvatorklok luiden! Dit boek geeft een vrij compleet beeld van het Domgelui. Van alle Utrechtse Van Wouklokken treft de lezer een beschrijving aan. De ontstaansgeschiedenis van het gelui komt, afgeleid uit de Domrekeningen in het Domarchief, uitgebreid aan de orde. En een lijst van de ca. 160 klokken die Geryt van Wou heeft gemaakt vóór 1505 vervolledigt het beeld van een geniale vakman met een geweldig oeuvre.
Trefwoorden: Klokken ; Torens ; Dom
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 2005
Soort publicatie: monografie
Titel: De Domtoren zonder spits
Auteur(s): Velzel, C. van
Abstract: Toelichting bij een pentekening van C. van Velzel "De Domtoren tijdens de restauratie in 1910"
Trefwoorden: Dom ; Torens ; Monumentenzorg ; Twintigste eeuw
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1931
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Jaarboekje van Oud-Utrecht, (1931), p. 166-167
Titel: De besteigerde Domtoren
Trefwoorden: Torens ; Domtoren
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1902
In tijdschrift: Eigen haard, 1902, p. 487.
Titel: De Utrechtse Domtoren
Auteur(s): Struick, J.E.A.L.
Trefwoorden: Dom ; Torens
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1982
Soort publicatie: monografie
Titel: Domtoren 600 jaar / [voorw.] M.W.M. Vos-van Gortel ; [uitg. door samenw. van R.O.V.U. - Onderafdeling monumenten ...[et al.] ; tek. van Th. Haakma Wagenaar]
Auteur(s): Vos-van Gortel, M.W.M. / Haakma Wagenaar, Th.
Trefwoorden: Dom ; Torens
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1982
Soort publicatie: monografie
Titel: Het tractaat "Tegen de Utrechtse Domtoren" : Geert Groote als rigorist
Auteur(s): Dijk, Mark van
Trefwoorden: Domtoren ; Torens ; Traktaten
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1982
Soort publicatie: monografie
Titel: Ergens beginnen de klokken hun lied : zeven opstellen over de historie en de restauratie van de Utrechtse Domtoren, zijn carillon en zijn luiklokken / door C.A. Baart de la Faille... [et al.]
Auteur(s): Baart de la Faille, C.A.
Trefwoorden: Torens ; Klokken ; Domtoren
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1981
Soort publicatie: monografie
Titel: Het groot-beijerwerk van de Utrechtse Domtoren
Auteur(s): Geuns, Sjoerd van
Trefwoorden: Klokken ; Dom ; Torens
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1979
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Maandblad Oud-Utrecht, jg. 52 (1979), nr. 4, p. 66-71; nr. 6, p. 100-106
Titel: De Utrechtse Domtoren
Auteur(s): Santen, Bettina van
Trefwoorden: Torens ; Domtoren
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1995
Soort publicatie: monografie
Titel: De Domtoren: eigendom van de gemeente Utrecht
Auteur(s): Heins, W.B. / Kalveen, C.A. van
Abstract: Sinds 1798
Trefwoorden: Torens ; Domtoren
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1987
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Maandblad Oud-Utrecht, jg. 60 (1987), nr. 10, p. 93-95
Titel: Gotische randschriften op de luidklokken van de Utrechtse Domtoren
Auteur(s): Hendriks, Tommie
Abstract: Vertaling van de randschriften van de luidklokken van de Dom. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen werden ze woord voor woord fotografisch vastgelegd
Trefwoorden: Klokken ; Dom
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 2011
Soort publicatie: monografie
Titel: De restauratie van de Domtoren, verschillende restauratieopvattingen verenigd
Auteur(s): Wiegman, Menno
Abstract: In 1899 the municipality of Utrecht decided upon a thorough restoration of the cathedral tower so as to restore it to its original state. However, the restoration committee led by the Roermond architect P.J.H. Cuypers (1872- 1922) could not complete the work in its original composition. The work took such a long time that in 1922 the committee came under the chairmanship of railway architect G.W. van Heukelom (1870-1952). Meanwhile the prevailing views on restoration were changing. Van Heukelom put an end to the rational Gothic style of Cuypers and continued the work in his own individual way. Whereas the original committee wanted to restore the tower to an almost ideal state, using historicizing forms and styles, Van Heukelom was looking for a way to restore the original character of the monument without reverting to the past. He made use of contemporary views on style and beauty. Van Heukelom was strongly influenced by H.P. Berlage and his vision that true beauty arose from society. Consequently, Van Heukelom gave his workmen a free rein. His restoration is characterized by the use of contemporary techniques and the use of brick. According to Van Heukelom the new elements had to be recognizable as such, but would have to be in harmony with the old parts as well. Consequently, the work of Van Heukelom is characterized by a large degree of austerity. The newly built reception building, for instance, is as much detached from the tower as possible, while at the same time the modern design is inspired by the tower. Various ‘generations’ of architects were involved in the restoration. Their different views on restoration are still visible in the monument
Trefwoorden: Torens ; Restauratietechnieken ; Dom
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 2010
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 109 (2010), nr. 6, p. 222-233
Titel: Een klankanalyse van de 16de eeuwse Van Wou-klokken in de Domtoren van Utrecht
Auteur(s): Lehr, André
Abstract: In deze brochure worden van de befaamde luidklokken (Geert van Wou, anno 1505) alle technische en muzikale bijzonderheden gegeven alsmede een interpretatie daarvan
Trefwoorden: Klokken ; Dom
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1980
Soort publicatie: monografie
Titel: De restauratie van den Domtoren te Utrecht
Auteur(s): Nieuwenhuis, F.J.
Trefwoorden: Dom ; Torens
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1912
Soort publicatie: monografie
Titel: Utrecht : de Domtoren
Auteur(s): Kam, René de / Kipp, Frans
Trefwoorden: Torens ; Dom
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 2007
Soort publicatie: monografie

Resultaten1 - 20 van 86pag. 2 3 4 5Literatuur verschenen over de stad en de provincie Utrecht.


Zoeken in de full-text van een aantal gedigitaliseerde tijdschriften over Utrecht:
Boeken en tijdschriften gevonden in Sabine zijn aanwezig bij één van de volgende bibliotheken:
Meer over Sabine

Disclaimer