Zoeken in Sabine
Resultaten1 - 20 van 25pag. 2
Selecteer alles / nietsEmail de selectie
Titel: Oudaen : een weerbaar huis aan de Utrechtse Oudegracht
Auteur(s): Ginkel, Evert van
Abstract: Het Huis Oudaen neemt een bijzondere plaats in aan de Oudegracht in Utrecht. Het is in de dertiende eeuw gebouwd en was lange tijd eigendom van de machtige Zoudenbalchs en de Oudaens. Vanwege zijn imposante en weerbare uiterlijk werd zo'n huis ook wel `stadskasteel` genoemd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakte het huis kort maar hevig betrokken bij de strijd om kasteel Vredenburg. Daarna, in 1758, kreeg Oudaen als oudemannen- en vrouwenhuis een andere bestemming. Veel arme bejaarden genoten hier een bescheiden, levensavond. In 1965 vertrokken de 'oudjes' en trad er verval in. Gelukkig werd er nog net op tijd ingegrepen, doordat velen in Utrecht een bijdrage aan het herstel leverde en zo een historisch monument is behouden met een hedendaagse, passende functie.
Trefwoorden: Woonhuizen ; Oudaen
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1999
Soort publicatie: monografie
Titel: Het huis Oudaen te Utrecht : een middeleeuws woonhuis en zijn bewoners
Auteur(s): Valentijn, Dick / Kipp, A.F.E.
Abstract: Het huis Oudaen is een van de meest sprekende voorbeelden van een groep stadskastelen, die in de 13e en 14e eeuw binnen Utrecht langs de Oudegracht zijn verrezen. Van deze stadskastelen is alleen Oudaen nog duidelijk als zodanig herkenbaar omdat het onberoerd is gelaten door de 18e- en 19e-eeuwse klassicistische vernieuwingsgolven. De middeleeuwse bewoningsgeschiedenis wordt door de auteur uitvoerig behandeld, waarbij een duidelijk beeld wordt geschetst van de groepering binnen de middeleeuwse samenleving waartoe de bewoners (Zoudenbach, Taets, Van Houdaen, Drakenborch) hebben behoord en hoe zij hun status en machtsposities in het uiterlijk van Oudaen tot uitdrukking brachten
Trefwoorden: Woonhuizen ; Oudaen ; Middeleeuwen
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1986
Soort publicatie: monografie
Titel: Ridderhofstad Oudaen
Auteur(s): Dukes-Greup, M.A.
Abstract: Geschiedenis van de ridderhofstad Oudaen, omstreeks 1300 verrezen langs de oevers van de Vecht ter hoogte van Breukelen
Trefwoorden: Ridderhofsteden ; Oudaen
Regio/Plaats: Breukelen
Jaar: 2011
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 26 (2011), nr. 2, p. 25-34
Titel: Oudaen
Auteur(s): Jansen-Linse, Yvonne
Abstract: Naamlijsten van inwoners van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Oudaen van 1835.
Trefwoorden: Oudaen ; Armenzorg ; Naamlijsten ; Negentiende eeuw
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 2000
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Stichtse Heraut, jg. 12 (2000), nr. 2, p. 39-41
Titel: Dirck Taets van Oudaen (1370-1450) : kasteelbewoner
Auteur(s): Dukes-Greup, M.A.
Trefwoorden: Taets van Oudaen, Dirck ; Biografieën ; Burgemeesters ; Oudaen ; Middeleeuwen
Regio/Plaats: Breukelen ; Utrecht (stad)
Jaar: 1997
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: De Vechtstreek : levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de Vechtstreek, p. 144-147.
Titel: Het huis Oudaen
Auteur(s): Galen, J. van
Trefwoorden: Oudaen ; Woonhuizen ; Bouwhistorie
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1956
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Maandblad van "Oud-Utrecht", jg. 29 (1956), no. 7, p. 65-67
Titel: Van der Burch van Oudaen, een memorie
Auteur(s): Dukes-Greup, M.A.
Trefwoorden: Burch, Van der (fam.) ; Oudaen ; Kastelen ; Memorieboeken ; Zeventiende eeuw
Regio/Plaats: Breukelen
Jaar: 1991
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap 'Niftarlake', 1991, p. 69-72
Titel: Legenden van Oudaen
Auteur(s): Dukes, M.N.G.
Trefwoorden: Volksverhalen ; Kastelen ; Oudaen
Regio/Plaats: Breukelen
Jaar: 1976
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1976, p. [24]-28
Titel: Er zit weer vaart in : restaurant Oudaen, Utrecht
Auteur(s): Veltmaete, Jason van de
Abstract: Geschiedenis en kwaliteitsbeschrijving van restaurant Oudaen aan de Oude Gracht te Utrecht
Trefwoorden: Horeca
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 2005
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Utrecht business : zakenmagazine voor ondernemers en managers in de regio Utrecht, 21 (2005), nr. 2, p. 54-55
Titel: De ridderhofstad Oudaen
Auteur(s): Verburgt, J.W.
Trefwoorden: Oudaen ; Ridderhofsteden
Regio/Plaats: Breukelen
Jaar: 1919
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake", 1919, p. [12]-29
Titel: Huis Oudaen als Museum Trajectense
Auteur(s): Hulzen, A. van / Snoep, D.P.
Trefwoorden: Oudaen ; Woonhuizen ; Bouwhistorie ; Musea ; Stadsgeschiedenis
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1981
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Maandblad Oud-Utrecht, jg. 54 (1981), nr. 5, p. 103-105; nr. 7/8, p. 134
Titel: Vecht en veste : historische analyse van het Vechtgebied, geprojecteerd op de bouwgeschiedenis van het huis Oudaen : systeem voor de bepaling van de waardeschaal bij de bescherming van de cultuurhistorische kwaliteit in de ruimtelijke orde
Auteur(s): Dukes-Greup, Matthina Anna
Trefwoorden: Landinrichting ; Oudaen ; Ruimtelijke ordening
Regio/Plaats: Utrecht (stad) ; Vecht/Plassengebied
Jaar: 1993
Soort publicatie: monografie
Titel: De ridderhofstad Oudaen te Breukelen : la demeure seigneuriale d'Oudaen a Breukelen
Auteur(s): Dukes-Greup, M.A.
Trefwoorden: Ridderhofsteden ; Oudaen
Regio/Plaats: Breukelen
Jaar: 1984
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Maison d'Hier & d'Aujourd'hui, 64 (1984), p. 14-35
Titel: Oudaen : 't Huys met syn optreckende brugge
Auteur(s): Dukes-Greup, M.A.
Trefwoorden: Oudaen ; Ridderhofsteden
Regio/Plaats: Breukelen
Jaar: 1984
Soort publicatie: monografie
Titel: Oudaen, een Utrechts stadskasteel
Auteur(s): Kipp, A.F.E.
Trefwoorden: Oudaen ; Woonhuizen ; Bouwhistorie
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1986
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Heemschut, jg. 53 (1986), nr. 8/9, p. 143-146
Titel: Het geslacht Ortt en Orth (Ortt van Nyenrode en Bruekelen, Ortt van Oudaen en Ortt van Schonauwen) : geslachtsregister
Auteur(s): Huydecoper van Nigtevegt, E. / Bloys van Treslong Prins, P.C.
Trefwoorden: Genealogieen
Regio/Plaats: Breukelen
Jaar: 1900
Soort publicatie: monografie
Titel: De oudste bakstenen muren van de stad
Auteur(s): Hundertmark, Hein
Abstract: Ober stadskasteel Oudaen aan de Oudegracht en het 13e-eeuwse handelshuis aan de Steenweg.
Trefwoorden: Kastelen ; Monumenten ; Oudaen
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 2005
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: GM kwadraat : geschiedenis, geografie, monumenten, musea, 2005, nr. 4, p. 30
Titel: 'Hier word den ouden stok gevoed...' : Utrechtse bejaardenverzorging in het verleden
Auteur(s): Heurneman, Mieke
Abstract: 'Hier word den Ouden stok gevoed Met tydlyk brood en geestlyk goed.' Dit staat als randschrift te lezen op de zilveren penning die werd geslagen bij de opening van het gereformeerde Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis Oudaen aan de Oudegracht. Op 24 april 1759 sprak predikant Gisbertus Elsnerus zijn zeventig bladzijden tellende inwijdingsrede uit, waarbij hij inging op de troostrijke woorden van Jesaja 46 vers 4: 'Tot den ouderdom ben lk dezelfde en tot de grijsheid toe zal ik U torsen .. .' De Utrechtse burgers, die het Diaconiehuis grotendeels hadden bekostigd, werden geprezen om hun vrijgevigheid. Elsnerus riep de bewoners van Oudaen op tot dankbaarheid en ontzag jegens hun weldoeners. Onder de aanwezigen bij de openingsplechtigheid waren velen die deze woorden 'niet zonder het storten van hartelijke liefdetraanen' hadden aangehoord.
Trefwoorden: Bejaardenzorg ; Gasthuizen
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1997
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Oud-Utrecht, jg. 70 (1997), nr. 1, p. 4-9
Titel: Utrecht : Beeld van een stad
Auteur(s): Kylstra, Edard / Santen, Bettina van
Abstract: Alhoewel de intacte Middeleeuwse binnenstad en de Dom het meest bekend en zichtbaar zijn voor de toerist, is Utrecht een stad met een rijke geschiedenis. Dit boek toont aan de hand van foto’s de belangrijkste stedelijke veranderingen en beschrijft dit aan de hand van gebouwen en plekken die van belang zijn geweest voor de samenleving. Het zijn vijfendertig verrassende iconen van architectonische waarde - en zo brengt het boek functie en ontwerp bij elkaar. Van de werven en de Domtoren naar Oudaen; van de Maliebaan en landgoed Oud-Amelisweerd naar de vier Lunetten; van het Zocherplantsoen naar het Máximapark: Utrecht is rijk aan plekken met een bijzonder verhaal. Beroemde gebouwen mogen niet ontbreken: van het postkantoor op de Neude, het Rietveld Schröderhuis, de Inktpot en de Universiteitsbibliotheek tot het Educatorium en The Wall. Het boek biedt tevens een prachtige staalkaart van architectuur door de tijden heen
Trefwoorden: Architectuur ; Gebouwen ; Monumenten ; Fotoboeken
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 2013
Soort publicatie: monografie
Titel: Utrechtse "edelmanswoningen"
Auteur(s): Campen, J.W.C. van
Abstract: Over de middeleeuwse woonburchten te Utrecht, merendeels aan de Oudegracht gelegen, in het bijzonder de huizen Zoudenbalch, Keizerrijk, Drakenburch en Oudaen
Trefwoorden: Woonhuizen
Regio/Plaats: Utrecht (stad)
Jaar: 1960
Soort publicatie: artikel
In tijdschrift: Jaarverslag / Nederlandse Kastelenstichting, 1960, p. 5-13

Resultaten1 - 20 van 25pag. 2Literatuur verschenen over de stad en de provincie Utrecht.


Zoeken in de full-text van een aantal gedigitaliseerde tijdschriften over Utrecht:
Boeken en tijdschriften gevonden in Sabine zijn aanwezig bij één van de volgende bibliotheken:
Meer over Sabine

Disclaimer